بورس

شاخص کل در بازار بورس امروز (دوشنبه) ۳۶ هزار و ۹۸۹ واحد افت داشت که…
شاخص کل در بازار بورس امروز (شنبه) ۴۳ هزار ۴۷ واحد افت داشت که در…
شاخص کل در بازار بورس امروز (چهارشنبه) ۳۰ هزار و ۸۴۳ واحد افت داشت که…

شاخص بورس بر مدار نزول

سه شنبه, 23 دی 1399 ساعت 15:18
شاخص کل در بازار بورس امروز (سه‌شنبه) ۴۰ هزار و ۶۲۷ واحد افت داشت که…
شاخص کل در بازار بورس امروز (دوشنبه) پنج هزار و ۳۷۴ واحد افت داشت که…
شاخص کل در بازار بورس امروز (یکشنبه) ۲۰ هزار و ۸۲۲ واحد رشد داشت که…

شاخص بورس منفی ماند

شنبه, 20 دی 1399 ساعت 15:08
شاخص کل در بازار بورس امروز (شنبه) ۲۴ هزار و ۸۰۷ واحد افت داشت که…
شاخص کل در بازار بورس امروز (چهارشنبه) ۳۹ هزار ۵۷۴ واحد افت داشت که در…

افت ۲۴ هزار واحدی شاخص بورس

سه شنبه, 16 دی 1399 ساعت 15:36
شاخص کل در بازار بورس امروز (سه‌شنبه) ۲۴ هزار ۲۷۲ واحد افت داشت که در…

شاخص بورس بر مدار صعود

دوشنبه, 15 دی 1399 ساعت 15:12
شاخص کل در بازار بورس امروز (دوشنبه) ۱۹ هزار و ۱۴۹ واحد رشد داشت که…

شاخص بورس صعودی شد

یکشنبه, 14 دی 1399 ساعت 15:24
شاخص کل در بازار بورس امروز (یکشنبه) یک هزار ۳۲۸ واحد رشد داشت که در…
شاخص کل در بازار بورس امروز (شنبه) ۴۳ هزار ۶۸۲ واحد افت داشت که در…
شاخص کل در بازار بورس امروز (چهارشنبه) ۱۳ هزار و ۸۵۷ واحد افت داشت که…