تصمیمات مجامع و افزایش سرمایه شرکت با نماد - اپرداز ، وسدید ، مارون ، فجام ، بکهنوج ، سایرا ، قاروم ، غشصفا

سه شنبه, 30 بهمن 1397 ساعت 10:02

با توجه به تدریجی بودن گزارشات ، تا ساعات پایانی امروز خبر در حال تکمیل شدن است 

غشصفا
شير پاستوريزه پگاه اصفهان

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

موضوع پیشنهاد : پیشنهادافزایش سرمایه
میزان افزایش پیشنهادی : از مبلغ 200,000,000,000 ریال به مبلغ 228,000,000,000 ریال
درصد افزایش 14 درصد
محل تامین اعتبار : از محل سود انباشته
هدف : به منظور استفاده از معافيت قانوني جهت کاهش ماليات عملکرد و جلوگيري از خروج وجه نقد معادل حدود هفت ميليارد ريال(استفاده از معافيت موضوع بند(ب) مصوبه شماره 58841 مورخ 1397/04/26 شوراي عالي هماهنگي اقتصادي)
که در تاریخ 1397/11/30 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده 


قاروم
قند اروميه

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

موضوع پیشنهاد : پیشنهادافزایش سرمایه
میزان افزایش پیشنهادی : از مبلغ 16,243,440,000 ریال به مبلغ 175,600,000,000 ریال
درصد افزایش : 994 درصد
محل تامین اعتبار : از محل سود انباشته ،سایر اندوخته ها
هدف : به منظور اصلاح وضعيت ساختارمالي شرکت باضوابط ومقررات سازمان بورس اوراق بهادار.وهمچنين ارتقاء نمادمعاملاتي شرکت وگسترش سطح فعاليت شرکت ازطريق منابع داخلي
که در تاریخ 1397/11/29 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده 


سایرا
ايرانيت

تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1397/11/17 برگزار گردید.

زیان خالص هر سهم : (1،684) ریال
سود نقدی هر سهم : 0 ریال
سرمایه شرکت : 45،600 میلیون ریال 


تپولا
مهندسي مرآت پولاد

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه (اصلاحیه)

موضوع پیشنهاد : پیشنهادافزایش سرمایه
میزان افزایش پیشنهادی : از مبلغ 125,970,000,000 ریال به مبلغ 200,000,000,000 ریال
درصد افزایش : 59 درصد
محل تامین اعتبار : از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی
هدف : به منظور اصلاح ساختار مالي شرکت و افزايش سرمايه در گردش به منظورافزايش نقدينگي وتوان بهره وري از ظرفيت موجود شرکت جهت افزايش توليد
که در تاریخ 1397/11/13 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده 


رکیش
کارت اعتباري ايران کيش

مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه

در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه 1384)، تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت کارت اعتباري ايران کيش (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی : 2,000,000,000,000 ریال
تعداد سهام قابل انتشار : 600,000,000 سهم
ارزش اسمی هر سهم : 1,000 ریال
مبلغ افزایش سرمایه: 600,000,000,000 ریال

درصد افزایش : 30 درصد
منبع تأمین افزایش سرمایه: 600,000,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی،
موضوع افزایش سرمایه: اجراي طرح توسعه و خريد دستگاه هاي پذيرنده جديد و نوسازي دستگاه هاي پذيرنده قديمي و خريد صندوق فروشگاهي 


بکهنوج
توليد برق ماه تاب کهنوج

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

موضوع پیشنهاد : پیشنهادافزایش سرمایه
میزان افزایش پیشنهادی : از مبلغ 633,000,000,000 ریال به مبلغ 1,500,000,000,000 ریال
درصد افزایش : 137 درصد
محل تامین اعتبار : از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی
هدف : به منظور اصلاح ساختار مالي
که در تاریخ 1397/11/29 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده 


فجام
صنعتي جام دارو

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 11:00 روز دوشنبه مورخ 1397/11/29 برگزار گردید.
مجمع با افزایش سرمایه 40،000 میلیون ریال (50 درصد) بطور قطعی از محل سود انباشته موافقت نمود. 


مارون
پتروشيمي مارون

خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ 1397/11/28 برگزار گردید.
مجمع با افزایش سرمایه 4،000،000 میلیون ریال (100 درصد) بطور قطعی از محل سود انباشته موافقت نمود. 


وسدید
گروه صنعتي سديد

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

موضوع پیشنهاد : پیشنهادافزایش سرمایه
میزان افزایش پیشنهادی : از مبلغ 200,000,000,000 ریال به مبلغ 11,908,802,122,000 ریال
درصد افزایش : 5،850 درصد
محل تامین اعتبار : از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها
هدف : به منظور اصلاح ساختار مالي و خروج از شمول ماده141 اصلاحيه قانون تجارت و استفاده از مزاياي مالياتي مقرر در قاون بودجه سال 1397
که در تاریخ 1397/11/24 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده


 اپرداز

آتيه داده پرداز

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1397/11/23 برگزار گردید .
مجمع با افزایش سرمایه 250،000 میلیون ریال (50 درصد) بطور قطعی از محل سود انباشته موافقت نمود.

آخرین ویرایش در چهارشنبه, 01 اسفند 1397 ساعت 17:22
برای ارسال نظر وارد سایت شوید

درباره ما

سایت تحلیلی خبری

بورس اخبار

تماس با ما

  • mail to : irbourseakhbar@gmail.com