تصمیمات مجامع و اخبار افزایش سرمایه شرکت با نماد - وتبار ، بعایق ، وگردش

چهارشنبه, 21 فروردين 1398 ساعت 11:27

با توجه به تدریجی بودن گزارشات ، تا ساعات پایانی امروز خبر در حال تکمیل شدن است 

وگردش
بانک گردشگری

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه (اصلاحیه)

موضوع پیشنهاد : پیشنهادافزایش سرمایه
میزان افزایش پیشنهادی : از مبلغ 6,000,000,000,000 ریال به مبلغ 15,000,000,000,000 ریال
درصد افزایش : 150درصد
محل تامین اعتبار : از محل آورده نقدی سهامداران
هدف : به منظور اجراي اقدامات اصلاحي
که در تاریخ 1397/11/15 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده 


بعایق
عايق هاي الکتريکي پارس

خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1398/01/20 درمحل شرگت ايران ترانسفو واقع در شهرستان زنجان ؛ کيلومتر4 جاده تهران برگزار گردید.

سود خالص هر سهم : 384 ریال
سود نقدی هر سهم : 156 ریال
سرمایه شرکت : 256،000 میلیون ریال
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته : 67،692 میلیون ریال
سود انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع) : 122،994 میلیون ریال 


وتبار
سرمايه گذاري تبار ثامن

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 08:00 روز شنبه مورخ 1397/12/25 درمحل سالن جلسات کارخانه قند شرکت کشت وصنعت جوين واقع در شهرستان جوين برگزار گردید.

سود خالص هر سهم : 160 ریال
سود نقدی هر سهم : 130 ریال
سرمایه شرکت : 105،000 میلیون ریال
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته : 13،866 میلیون ریال
سود انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع) : 19،127 میلیون ریال

آخرین ویرایش در چهارشنبه, 21 فروردين 1398 ساعت 17:48
برای ارسال نظر وارد سایت شوید

درباره ما

سایت تحلیلی خبری

بورس اخبار

تماس با ما

  • mail to : irbourseakhbar@gmail.com