تصمیمات مجامع و اخبار افزایش سرمایه شرکت با نماد - سیدکو ، شرانل ، افرا ، زدشت ، کپشیر ، وتوکا ، سمتاز ، وملی ، فنفت ، افق

یکشنبه, 02 تیر 1398 ساعت 07:45

با توجه به تدریجی بودن گزارشات ، تا ساعات پایانی امروز خبر در حال تکمیل شدن است 

افق
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش

خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:30 روز سه شنبه مورخ 1398/03/28 درمحل تهران-بلوار غربي استاديوم آزادي-مرکز همايش بين المللي پژوهشگاه صنعت نفت برگزار گردید.

سود خالص هر سهم : 2،979 ریال
سود نقدی هر سهم : 2،700 ریال
سرمایه شرکت : 1،000،000 میلیون ریال
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته : 409 میلیون ریال
سود انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع) : 228،357 میلیون ریال 


فنفت
صنایع تجهیزات نفت

خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1398/03/26 درمحل خيابان وليعصر-پايين تر از پارک ساعي-نبش کوچه دلبسته-شماره 2141 -هتل سيمرغ برگزار گردید.

سود خالص هر سهم : 401 ریال
سود نقدی هر سهم : 250 ریال
سرمایه شرکت : 440،000 میلیون ریال
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته : 4،685 میلیون ریال
سود انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع) : 61،965 میلیون ریال 


وملی
سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی

خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز چهار شنبه مورخ 1398/03/29 درمحل قانوني شرکت واقع در کيلومتر 18 جاده قديم کرج - گروه صنعتي ملي برگزار گردید.

سود خالص هر سهم : 15 ریال
سود نقدی هر سهم : 2 ریال
سرمایه شرکت : 247،360 میلیون ریال
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته : 531 میلیون ریال
سود انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع) : 3،700 میلیون ریال 


سمتاز
سیمان ممتازان کرمان

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز چهار شنبه مورخ 1398/03/29 درمحل کارخانه سيمان ممتازان واقع در کرمان ، کيلومتر 32 جاده کرمان - رفسنجان برگزار گردید.

سود خالص هر سهم : 1،061 ریال
سود نقدی هر سهم : 1،000 ریال
سرمایه شرکت : 600،000 میلیون ریال
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته : 135،321 میلیون ریال
سود انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع) : 150،909 میلیون ریال 


وتوکا
سرمایه گذاری توکا فولاد

خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1398/03/29 درمحل اصفهان - سپاهان شهر بلوار غدير بلوار قائم جنوبي ساختمان نگين سالن نقش جهان برگزار گردید.

سود خالص هر سهم : 201 ریال
سود نقدی هر سهم : 120 ریال
سرمایه شرکت : 2،600،000 میلیون ریال
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته : 429،252 میلیون ریال
سود انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع) : 612،605 میلیون ریال 


کپشیر
پشم شیشه ایران

خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1398/03/29 درمحل تهران - خيابان وليعصر بالاتر از جام جم پايين تر از پارک وي موسسه فرهنگي ورزشي تلاش سالن کنفرانس برگزار گردید.

سود خالص هر سهم : 545 ریال
سود نقدی هر سهم : 490 ریال
سرمایه شرکت : 150،000 میلیون ریال
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته : 11،903 میلیون ریال
سود انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع) : 16،000 میلیون ریال


غدیس
پاکدیس

خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 12:00 روز چهار شنبه مورخ 1398/03/29 درمحل اروميه - خيابان شهيد بهشتي (جاده بند ) سالن همايش هتل آنا برگزار گردید.

سود خالص هر سهم : 296 ریال
سود نقدی هر سهم : 280 ریال
سرمایه شرکت : 280،000 میلیون ریال
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته : 1،418 میلیون ریال
سود انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع) : 1،713 میلیون ریال 


زدشت
مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره

خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز چهار شنبه مورخ 1398/03/29 درمحل استان زنجان، شهرستان خرمدره، شهرک قدس خيابان امام خميني خيابان فرهنگ مجتمع فرهنگي و هنري امام خميني سالن اجتماعات برگزار گردید.

سود خالص هر سهم : 321 ریال
سود نقدی هر سهم : 300 ریال
سرمایه شرکت : 690،000 میلیون ریال
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته : 5،577 میلیون ریال
سود انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع) : 8،728 میلیون ریال 


افرا
افرانت

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

موضوع پیشنهاد : پیشنهادافزایش سرمایه
میزان افزایش پیشنهادی : از مبلغ 625,000,000,000 ریال به مبلغ 700,000,000,000 ریال
درصد افزایش : از محل سود انباشته
هدف : به منظور اصلاح ساختار مالي
که در تاریخ 1398/03/29 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده 


شرانل
نفت ایرانول

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1398/03/28 درمحل مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش واقع در خيابان وليعصر بالاتر از جام جم نرسيده به چهارراه شهيد چمران (پارک وي) برگزار گردید.

سود خالص هر سهم : 1،623 ریال
سود نقدی هر سهم : 1،450 ریال
سرمایه شرکت : 2،000،000 میلیون ریال
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته : 1،011،793 میلیون ریال
سود انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع) : 1،357،664 میلیون ریال 


سیدکو
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان

خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1398/03/29 درمحل تهران، اتوبان حقاني، تقاطع همت، هتل بزرگ ارم، سالن نگين برگزار گردید.

سود خالص هر سهم : 177 ریال
سود نقدی هر سهم : 160 ریال
سرمایه شرکت : 4،800،000 میلیون ریال
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته : 1،899،550 میلیون ریال
سود انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع) : 1،938،034 میلیون ریال

آخرین ویرایش در یکشنبه, 02 تیر 1398 ساعت 13:03
برای ارسال نظر وارد سایت شوید

درباره ما

سایت تحلیلی خبری

بورس اخبار

تماس با ما

  • mail to : irbourseakhbar@gmail.com