تصمیمات مجامع و اخبار افزایش سرمایه شرکت با نماد - شتران ، بزاگرس ، شصفها ، کحافظ ، وپاسار ، تدیزل ، نبروج ، کباده ، فماک ، تبرک

یکشنبه, 20 مرداد 1398 ساعت 07:43

با توجه به تدریجی بودن گزارشات ، تا ساعات پایانی امروز خبر در حال تکمیل شدن است 

تبرک
گروه کارخانجات صنعتی تبرک

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:30 روز دوشنبه مورخ 1398/05/14 درمحل کيلومتر 16جاده قوچان بعد از نيروگاه توس شرکت صنايع مهتاب خراسان برگزار گردید.

سود خالص هر سهم : 354 ریال
سود نقدی هر سهم : 200 ریال
سرمایه شرکت : 2،231،504 میلیون ریال
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته : 94،016 میلیون ریال
سود انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع) : 398،175 میلیون ریال 


فماک
ماداکتو استیل کرد

خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1398/05/14 درمحل تهران، خيابان شيخ بهايي شمالي، پائينتر از ميدان پيروزان، نبش کوچه يازدهم، پلاک 2، طبقه 4، واحد 404 برگزار گردید و در خصوص افزایش سرمایه به شرح جدول ذیل موافقت نمود. 

مبلغ افزایش :  255،000 میلیون ریال
درصد :  170
نوع :  قطعی
محل تامین اعتبار :  مطالبات و آورده نقدی

  


کباده
تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده

خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 1398/05/09 درمحل مجتمع فرهنگي هنري اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي_ تالار هنر واقع در استان فارس، آباده، خيابان بدر برگزار گردید.

سود خالص هر سهم : 1،116 ریال
سود نقدی هر سهم : 930 ریال
سرمایه شرکت : 73،064 میلیون ریال
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته : 207،822 میلیون ریال
سود انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع) : 221،427 میلیون ریال 


بسویچ
پارس سویچ

خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 1398/04/30 درمحل دفتر رابط شرکت واقع در تهران،خيابان وليعصر، جنب پمپ بنزين ساعي، برج سپهر ساعي، طبقه 13، واحد 1303 شماره 2230 برگزار گردید.

سود خالص هر سهم : 1،056 ریال
سود نقدی هر سهم : 400 ریال
سرمایه شرکت : 600،000 میلیون ریال
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته : 68،701 میلیون ریال
سود انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع) : 427،101 میلیون ریال 


نبروج
کارخانجات نساجی بروجرد

خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:30 روز یکشنبه مورخ 1398/05/13 درمحل دفتر مرکزي شرکت به نشاني بلوار آفريقا نرسيده به ظفر خيابان شهيد بنيسي (فرزان غربي) پلاک 22 برگزار گردید.

سود خالص هر سهم : 999 ریال
سود نقدی هر سهم : 200 ریال
سرمایه شرکت : 148،212 میلیون ریال
زیان انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته : (58،688) میلیون ریال
سود انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع) : 59،767 میلیون ریال 


تدیزل
بنیان دیزل

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:00 روز پنج شنبه مورخ 1398/05/10 درمحل جاده تبريز آذرشهر-کيلومتر 5 جاده جزيره اسلامي - کارخانه بنيان ديزل - کدپستي 5357153571 برگزار گردید.

زیان خالص هر سهم : (154) ریال
سود نقدی هر سهم : 0 ریال
سرمایه شرکت : 55،000 میلیون ریال
زیان انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته : (141،432) میلیون ریال
زیان انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع) : (149،909) میلیون ریال 


وپاسار
بانک پاسارگاد

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1398/05/13 درمحل تالار بزرگ کشور به نشاني: تهران، خيابان دکتر فاطمي، ميدان جهاد، ابتداي خيابان شهيد گمنام، نرسيده به ميدان گلها برگزار گردید.

سود خالص هر سهم : 380 ریال
سود نقدی هر سهم : 0 ریال
سرمایه شرکت : 50،400،000 میلیون ریال
زیان انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته : (4،052،679) میلیون ریال
سود انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع) : 0 میلیون ریال 


کحافظ
کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ

خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10 روز یکشنبه مورخ 1398/05/13 درمحل شرکت کارخانجات کاشي و سراميک حافظ برگزار گردید.

زیان خالص هر سهم : (636) ریال
سود نقدی هر سهم : 0 ریال
سرمایه شرکت : 180،000 میلیون ریال
زیان انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته : (576،214) میلیون ریال
زیان انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع) : (690،689) میلیون ریال 


شصفها
پتروشیمی اصفهان

افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - ارزیابی بخشی از داراییهای ثابت شرکت(زمین)- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

شرح رویداد : نظر به وجود بستر قانوني جهت افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي داراييها و معافيت مالياتي مقرر, اقدامات اوليه درخصوص انجام مكاتبه با كانون كارشناسان رسمي دادگستري اصفهان مبني بر ارزيابي بخشی از دارائي هاي شركت (زمین) در تاريخ 13 / 5 / 1398 صورت پذير فته است. بديهي است اين موضوع به منزله قطعيت افزايش سرمايه از محل مازاد تجديد ارزيابي دارائي ها نبوده و اين موضوع منوط به اخذ نظريه كارشناسان رسمي دادگستري، اخذ مجوزات لازم از هيئت مديره و سهامداران عمده و انجام مراحل قانوني ( از جمله تهيه طرح توجيهي، اظهارنظر بازرس قانوني درخصوص طرح توجيهي، اخذ مجوزات لازم از سازمان بورس اوراق بهادار تهران، برگزاري مجمع عمومي فوق العاده و ...) با رعايت صرفه و صلاح شركت خواهد بود. 


بزاگرس
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

موضوع پیشنهاد : پیشنهادافزایش سرمایه
میزان افزایش پیشنهادی : از مبلغ 3,000,000,000,000 ریال به مبلغ 6,000,000,000,000 ریال
درصد افزایش : 100 درصد
محل تامین اعتبار : از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی
هدف : به منظور اصلاح و بهبود ساختار مالي
که در تاریخ 1398/05/13 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده 


شتران
پالایش نفت تهران

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1398/05/13 درمحل تهران-شهرري-جاده قديم قم-نرسيده به باقرشهر-بلوار شهيد تندگويان-شرکت پالايش نفت تهران-تالار ولايت برگزار گردید و در خصوص افزایش سرمایه به شرح جدول ذیل موافقت نمود. 

مبلغ افزایش : (میلیون ریال) 16،000،000 4،000،000 20،000،000
درصد :  67 درصد 16 درصد 83 درصد
نوع :  قطعی قطعی قطعی
محل تامین اعتبار :  سود انباشته اندوحته  ---
آخرین ویرایش در یکشنبه, 20 مرداد 1398 ساعت 17:05
برای ارسال نظر وارد سایت شوید

درباره ما

سایت تحلیلی خبری

بورس اخبار

تماس با ما

  • mail to : irbourseakhbar@gmail.com