اخبار مربوط به حق تقدم سهام شرکت با نماد - ولراز ، پخش ، بنو ، کگل ، بسویچ ، افرا ، ختراک ، خاهن ، سفانو

یکشنبه, 28 مهر 1398 ساعت 07:45

با توجه به تدریجی بودن گزارشات زمانبندی پرداخت سود ، تا ساعات پایانی امروز خبر در حال تکمیل شدن است 

سفانو
سیمان فارس نو

تمدید اعلامیه پذیره نویسی عمومی

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده 1397/12/21 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 350,000 میلیون ریال به‌مبلغ 500,000 میلیون ریال ، تعداد 142,093,927 سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد 7,906,073 سهم 1000 ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ 1398/08/02 لغایت تاریخ 1398/08/29 و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده است.

شماره حساب :  0225146358007
بانک :  ملي ايران
شعبه :  احسان شيراز

 

 


خاهن
آهنگری تراکتور سازی ایران

نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه DPM-IOP-98A-018 مورخ 1398/03/13 در اجرای ماده 17 دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پیرو افزایش سرمایه این شرکت از مبلغ 2,377,382,750,000 ریال به مبلغ 2,739,933,750,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده به شرح جدول ذیل ارائه می گردد. شایان ذکر است صورت ریز هزینه ها و کارمزدهای مربوط به فروش حق تقدم های استفاده نشده (که به تائید حسابرس و بازرس قانونی شرکت رسیده ) و اطلاعیه مربوط به نحوه پرداخت مبالغ مذکور به حساب دارندگان حق تقدم های استفاده نشده به پیوست ارائه شده است. 

 

 


ختراک
ریخته گری تراکتور سازی ایران

مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-98A-055 مورخ 1398/07/03 و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/07/17 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 213,000 میلیون ریال به‌مبلغ 563,000 میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 336,485 میلیون ریال، از محل اندوخته مبلغ 13,515 میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ 1398/07/25 لغایت تاریخ 1398/09/24 و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده است.

شماره حساب :  505508505
بانک :  تجارت
شعبه :  تراکتور سازي ايران

 


افرا
افرانت

تمدید مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه

با عنایت به اتمام مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه شماره DPM-IOP-98A-047 مورخ 1398/06/04 و موافقت سازمان بورس واوراق بهادار مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه این شرکت به مدت 30 روز و تا تاریخ 1398/09/02 تمدید گردید 


بسویچ
پارس سویچ

اعلامیه پذیره نویسی عمومی

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده 1397/04/03 و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/04/04 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 600,000 میلیون ریال به‌مبلغ 1,000,000 میلیون ریال ، تعداد 397,799,077 سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد 2,200,923 سهم 1000 ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ 1398/07/24 لغایت تاریخ 1398/08/13 و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده است.

شملره حساب :  0223680968004
بانک :  ملي ايران
شعبه :  مرکزي زنجان

 

 


کگل
معدنی و صنعتی گل گهر

نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه DPM-IOP-97A-158 مورخ 1397/12/27 در اجرای ماده 17 دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پیرو افزایش سرمایه این شرکت از مبلغ 36,000,000,000,000 ریال به مبلغ 48,000,000,000,000 ریال از محل آورده نقدی سهامداران ،مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده به شرح جدول ذیل ارائه می گردد. شایان ذکر است صورت ریز هزینه ها و کارمزدهای مربوط به فروش حق تقدم های استفاده نشده (که به تائید حسابرس و بازرس قانونی شرکت رسیده ) و اطلاعیه مربوط به نحوه پرداخت مبالغ مذکور به حساب دارندگان حق تقدم های استفاده نشده به پیوست ارائه شده است. 

 

 


بنو
بیمه تجارت نو

نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه DPM-IOP-97A-123 مورخ 1397/12/09 در اجرای ماده 17 دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پیرو افزایش سرمایه این شرکت از مبلغ 1,250,000,000,000 ریال به مبلغ 1,570,000,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده به شرح جدول ذیل ارائه می گردد. شایان ذکر است صورت ریز هزینه ها و کارمزدهای مربوط به فروش حق تقدم های استفاده نشده (که به تائید حسابرس و بازرس قانونی شرکت رسیده ) و اطلاعیه مربوط به نحوه پرداخت مبالغ مذکور به حساب دارندگان حق تقدم های استفاده نشده به پیوست ارائه شده است. 

 


پخش
پخش البرز

مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-98A-037 مورخ 1398/04/27 و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/07/21 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 600,000 میلیون ریال به‌مبلغ 950,000 میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 350,000 میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ 1398/07/22 لغایت تاریخ 1398/09/21 و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده است.

شملره حساب :  23-684-6
بانک :  پارسیان
شعبه :  حافظ شمالي

 


ولراز
لیزینگ رازی

تمدید مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/04/31 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 22,000 میلیون ریال به‌مبلغ 61,000 میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 39,000 میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ 1398/07/25 لغایت تاریخ 1398/08/24 و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده است.

شملره حساب :  0225464656003
بانک :  ملي ايران
شعبه :  ميرداماد

 

آخرین ویرایش در یکشنبه, 28 مهر 1398 ساعت 19:02
برای ارسال نظر وارد سایت شوید

درباره ما

سایت تحلیلی خبری

بورس اخبار

تماس با ما

  • mail to : irbourseakhbar@gmail.com