تصمیمات مجامع و اخبار افزایش سرمایه شرکت با نماد - وبملت ، ورازی ، نیرو

پنج شنبه, 16 آبان 1398 ساعت 09:14

با توجه به تدریجی بودن گزارشات ، تا ساعات پایانی امروز خبر در حال تکمیل شدن است 

نیرو
نیرو سرمایه

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

موضوع پیشنهاد : پیشنهادافزایش سرمایه
مبلغ افزایش پیشنهادی : از مبلغ 64,831,141,000 ریال به مبلغ 100,488,000,000 ریال
درصد افزایش : 55 درصد
محل تامین اعتبار : از محل سود انباشته
هدف : به منظور تحصيل سرمايه گذاري جديد
که در تاریخ 1398/08/14 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده 


ورازی
بیمه رازی

خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 16:00 روز دوشنبه مورخ 1398/08/13 درمحل دفتر مرکزي بيمه رازي واقع در خيابان گاندي جنوبي، کوچه سيزدهم، پلاک 14، طبقه يکم، سالن چند منظوره برگزار گردید و در خصوص افزایش سرمایه به شرح جدول ذیل موافقت نمود 

مبلغ افزایش : (میلیون ریال) 1،000،000 2،000،000 3،000،000
درصد :  50 100 150
نوع :  قطعی در اختیار هیئت مدیره  -- 
محل تامین اعتبار :  مطالبات و آورده نقدی مطالبات و آورده نقدی  --

 


ورازی
بیمه رازی

خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1398/08/13 درمحل دفتر مرکزي بيمه رازي واقع در خيابان گاندي جنوبي، کوچه سيزدهم، پلاک 14، طبقه يکم، سالن چند منظوره برگزار گردید

زیان خالص هر سهم : (54) ریال
سود نقدی هر سهم : 0 ریال
سرمایه شرکت : 2،000،000 میلیون ریال
زیان انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته : (266،393) میلیون ریال
زیان انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع) : (374،180) میلیون ریال 


وبملت
بانک ملت

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

موضوع پیشنهاد : پیشنهادافزایش سرمایه

مبلغ افزایش پیشنهادی : از مبلغ 50,000,000,000,000 ریال به مبلغ 130,000,000,000,000 ریال
درصد : 160 درصد
محل تامین اعتبار : از محل سایر اندوخته ها
هدف : به منظور بهبود ساختار مالي و تقويت نسبت کفايت سرمايه بانک
که در تاریخ 1398/08/13 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده

آخرین ویرایش در پنج شنبه, 16 آبان 1398 ساعت 12:33
برای ارسال نظر وارد سایت شوید

درباره ما

سایت تحلیلی خبری

بورس اخبار

تماس با ما

  • mail to : irbourseakhbar@gmail.com