تصمیمات مجامع و اخبار افزایش سرمایه شرکت با نماد - تابا ، قاروم ، اتکام

شنبه, 09 آذر 1398 ساعت 07:33

با توجه به تدریجی بودن گزارشات ، تا ساعات پایانی امروز خبر در حال تکمیل شدن است 

اتکام
بیمه اتکایی امین

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

موضوع پیشنهاد : پیشنهادافزایش سرمایه
مبلغ افزایش پیشنهادی : از مبلغ 3,000,000,000,000 ریال به مبلغ 3,500,000,000,000 ریال
درصد افزایش : 17 درصد
محل تامین اعتبار : از محل سود انباشته ،سایر اندوخته ها
هدف : به منظور شرايط خاص اقتصادي کشور و نياز بيمه گران اتکايي به سرمايه بيشتر جهت نگهداري ريسکهاي بيمه اي بزرگ در داخل کشور
که در تاریخ 1398/09/06 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده 


قاروم
قند ارومیه

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

موضوع پیشنهاد : پیشنهادافزایش سرمایه
مبلغ افزایش پیشنهادی : از مبلغ 171,600,000,000 ریال به مبلغ 540,008,000,000 ریال
درصد افزایش : 215 درصد
محل تامین اعتبار : از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها
هدف : به منظور اصلاح وضعيت ساختارمالي شرکت باضوابط ومقررات سازمان بورس اوراق بهادار.وهمچنين ارتقاء نمادمعاملاتي شرکت وگسترش سطح فعاليت شرکت ازطريق منابع داخلي
که در تاریخ 1398/08/28 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده 


تابا
تابان نیرو سپاهان

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

موضوع پیشنهاد : پیشنهادافزایش سرمایه

مبلغ افزایش پیشنهادی : از مبلغ 62,000,000,000 ریال به مبلغ 110,000,000,000 ریال
درصد : 77 درصد
محل تامین اعتبار : از محل آورده نقدی سهامداران ،مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی
هدف : به منظور اجراي طرح توسعه کارگاه الکتريکي
که در تاریخ 1398/08/04 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده

 

آخرین ویرایش در شنبه, 09 آذر 1398 ساعت 18:57
برای ارسال نظر وارد سایت شوید

درباره ما

سایت تحلیلی خبری

بورس اخبار

تماس با ما

  • mail to : irbourseakhbar@gmail.com