اخبار مربوط به حق تقدم سهام شرکت با نماد - دبالک ، کاوه

شنبه, 09 آذر 1398 ساعت 16:10

با توجه به تدریجی بودن گزارشات ، تا ساعات پایانی امروز خبر در حال تکمیل شدن است 

کاوه
فولاد کاوه جنوب کیش

مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-98A-065 مورخ 1398/08/18 و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/11/17 و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/08/28 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 11,000,000 میلیون ریال به‌مبلغ 15,000,000 میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 4,000,000 میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ 1398/09/09 لغایت تاریخ 1398/11/08 و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده است.

شماره حساب :  115-814-2157597-1
بانک :  سینا
شعبه :  بلوار کشاورز

 


دبالک
تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک

اعلامیه پذیره نویسی عمومی

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده 1398/04/13 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 170,000 میلیون ریال به‌مبلغ 370,000 میلیون ریال ، تعداد 175,042,004 سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد 24,957,996 سهم 1000 ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ 1398/09/09 لغایت تاریخ 1398/10/08 و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده است.

شماره حساب :  0072718887
بانک :  تجارت
شعبه :  زرتشت وليعصر
آخرین ویرایش در شنبه, 09 آذر 1398 ساعت 18:27
برای ارسال نظر وارد سایت شوید

درباره ما

سایت تحلیلی خبری

بورس اخبار

تماس با ما

  • mail to : irbourseakhbar@gmail.com