تصمیمات مجامع و اخبار افزایش سرمایه شرکت با نماد - تپمپی ، حبندر ، غشوکو ، حریل ، غگلستا ، غویتا ، غگلپا ، خگستر ، خمحرکه ، ختوقا ، ونوین

چهارشنبه, 28 اسفند 1398 ساعت 08:02

با توجه به تدریجی بودن گزارشات ، تا ساعات پایانی امروز خبر در حال تکمیل شدن است 

ونوین
بانک اقتصاد نوین

پپیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه(اصلاحیه)

موضوع پیشنهاد : پیشنهاد افزایش سرمایه
مبلغ افزایش پیشنهادی : از مبلغ 13,131,000,000,000 ریال به مبلغ 60,000,000,000,000 ریال
درصد :افزایش : 357 درصد
محل تامین اعتبار : از محل آورده نقدی سهامداران ،مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها
هدف : به منظور اصلاح ساختار مالي و گسترش فعاليت بانکي (از محل مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها ( مرحله اول) به مبلغ 18.869.000ميليون ريال و آورده نقدي سهامداران (مرحله 2) به مبلغ 28.000.000 ميليون ريال)
که در تاریخ 1398/11/21 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده 


ختوقا
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

موضوع پیشنهاد : پیشنهاد افزایش سرمایه
مبلغ افزایش پیشنهادی : از مبلغ 1,100,000,000,000 ریال به مبلغ 14,788,137,000,000 ریال
درصد افزایش : 1،244 درصد
محل تامین اعتبار : از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها
هدف : به منظور اصلاح ساختار مالي
که در تاریخ 1398/11/26 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده 


خمحرکه
صنعتی نیرو محرکه

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

موضوع پیشنهاد : پیشنهاد افزایش سرمایه
مبلغ افزایش پیشنهادی : از مبلغ 1,020,600,000,000 ریال به مبلغ 10,065,783,000,000 ریال
درصد افزایش : 886 درصد
محل تامین اعتبار : از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها
هدف : به منظور اصلاح ساختار مالي
که در تاریخ 1398/11/26 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده 


خگستر
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

موضوع پیشنهاد : پیشنهادافزایش سرمایه
مبلغ افزایش پیشنهادی : از مبلغ 2,400,000,000,000 ریال به مبلغ 44,741,541,000,000 ریال
درصد افزایش : 1،764 درصد
محل تامین اعتبار : از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها
هدف : به منظور اصلاح ساختار مالي
که در تاریخ 1398/11/26 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده 


غگلپا
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

موضوع پیشنهاد : پیشنهادافزایش سرمایه
مبلغ افزایش پیشنهادی : از مبلغ 120,000,000,000 ریال به مبلغ 169,251,342,046 ریال
درصد افزایش : 41 درصد
محل تامین اعتبار : از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها
هدف : به منظور اصلاح ساختار مالي
که در تاریخ 1398/11/26 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده 


غویتا
ویتانا

خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1398/11/26 درمحل تهران،خيابان ستارخان، بين پل ستارخان و يادگار امام، نبش خيابان جهاني نسب(برق آلستوم)، سالن آمفي تئاتر نيروگاه طرشت برگزار گردید

سود خالص هر سهم : 1،275 ریال
سود نقدی هر سهم : 550 ریال
سرمایه شرکت : 600،000 میلیون ریال
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته : 26،850 میلیون ریال
سود انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع) : 423،325 میلیون ریال 


غگلستا
شیر پاستوریزه پگاه گلستان

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

موضوع پیشنهاد : پیشنهاد افزایش سرمایه
مبلغ افزایش پیشنهادی : از مبلغ 120,000,000,000 ریال به مبلغ 529,248,000,000 ریال
درصد افزایش : 341 درصد
محل تامین اعتبار : از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها
هدف : به منظور اصلاح ساختار مالي
که در تاریخ 1398/11/25 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده 


حریل
ریل پرداز سیر

خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز پنج شنبه مورخ 1398/11/24 درمحل سالن اميران 1 هتل اسپيناس پالاس به نشاني تهران سعادت آباد ميدان بهرود خيابان عابدي خيابان 33 شماره 21 برگزار گردید و در خصوص افزایش سرمایه به شرح جدول ذیل موافقت نمود 

مبلغ افزایش :  1،364،962 میلیون ریال
درصد :  70 درصد
نوع :  قطعی
محل تامین اعتبار :  مازاد تجدید ارزیابی

 


غشوکو
شوکو پارس

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

موضوع پیشنهاد : پیشنهادافزایش سرمایه
مبلغ افزایش : از مبلغ 36,500,000,000 ریال به مبلغ 400,000,000,000 ریال
درصد افزایش : 996 درصد
محل تامین اعتبار : از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،سود انباشته
هدف : به منظور اصلاح ساختار مالي و بهبود وضعيت مالکانه و گسترش فعاليتهاي شرکت
که در تاریخ 1398/11/23 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده 


حبندر
خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

موضوع پیشنهاد : پیشنهادافزایش سرمایه
مبلغ افزایش پیشنهادی : از مبلغ 158,437,500,000 ریال به مبلغ 600,000,000,000 ریال
درصد افزایش : 279 درصد
محل تامین اعتبار : از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی
هدف : به منظور جبران مخارج سرمايه اي
که در تاریخ 1398/11/21 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده


تپمپی
گروه صنایع پمپ سازی ایران

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

موضوع پیشنهاد : پیشنهادافزایش سرمایه

مبلغ افزایش پیشنهادی : از مبلغ 470,000 ریال به مبلغ 630,000 ریال
درصد افزایش : 34 درصد
محل تامین اعتبار : از محل سود انباشته
هدف : به منظور اصلاح ساختار مالي، مشارکت و تامين منابع مالي جهت افزايش سرمايه شرکت هاي سرمايه پذير، جبران مخارج مربوط به تحصيل سرمايه گذاري هاي جديد و همچنين به منظور جبران مخارج مربوط به سرمايه گذاري هاي انجام شده در سنوات گذشته
که در تاریخ 1398/11/23 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده

 

آخرین ویرایش در چهارشنبه, 28 اسفند 1398 ساعت 18:30
برای ارسال نظر وارد سایت شوید

درباره ما

سایت تحلیلی خبری

بورس اخبار

تماس با ما

  • mail to : irbourseakhbar@gmail.com