تصمیمات مجامع و اخبار افزایش سرمایه شرکت با نماد - وتوسم ، کماسه ، ختوقا ، تاپکیش ، سبزوا ، اعتلا ، ولقمان ، ولصنم ، دعبید ، پاکشو ، شجم

سه شنبه, 05 فروردين 1399 ساعت 08:23

با توجه به تدریجی بودن گزارشات ، تا ساعات پایانی امروز خبر در حال تکمیل شدن است 

 

شجم
صنایع پتروشیمی تخت جمشید

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

موضوع پیشنهاد : پیشنهاد افزایش سرمایه
مبلغ افزایش پیشنهادی : از مبلغ 4,500,000,000,000 ریال به مبلغ 6,500,000,000,000 ریال
درصد افزایش : 44 درصد
محل تامین اعتبار : از محل آورده نقدی سهامداران ،مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی
هدف : به منظور جبران مخارج سرمايه اي انجام شده بابت اجراي طرح توسعه PBR II
که در تاریخ 1398/11/29 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده


پاکشو
گروه صنعتی پاکشو

خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1398/11/27 درمحل دفتر مرکزي شرکت به نشاني : خيابان شهيد بهشتي ,خيابان پاکستان ,کوچه دوم ,پلاک29 ,گروه صنعتي پاکشو برگزار گردید و در خصوص افزایش سرمایه به شرح جدول ذیل موافقت نمود 

مبلغ افزایش (میلیون ریال) : 

1،000،000 2،000،000 3،000،000
درصد افزایش :  100 200 300
نوع :  قطعی در اختیار هیئت مدیره  --
محل تامین اعتبار :  سود انباشته مطالبات و آورده نقدی  --

 


دعبید
داروسازی دکتر عبیدی

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه(اصلاحیه)

موضوع پیشنهاد : پیشنهاد افزایش سرمایه
مبلغ افزایش پیشنهادی : از مبلغ 2,016,000,000,000 ریال به مبلغ 4,500,000,000,000 ریال
درصد افزایش : 123 درصد
محل تامین اعتبار : از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،سود انباشته
هدف : به منظور بهبود ساختار سرمايه و تأمين سرمايه در گردش
که در تاریخ 1398/11/26 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده 


ولصنم
لیزینگ صنعت و معدن

خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1398/11/28 درمحل سالن همايش چند منظوره سپهر هتل بزرگ ارم واقع در اتوبان حقاني تقاطع همت برگزار گردید

سود خالص هر سهم : 336 ریال
سود نقدی هر سهم : 250 ریال
سرمایه شرکت : 2،000،000 میلیون ریال
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته : 1،055،847 میلیون ریال
سود انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع) : 1،213،434 میلیون ریال 


تاپکیش
تجارت الکترونیک پارسیان کیش

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1398/11/27 درمحل دفتر مرکزي شرکت به نشاني : خيابان شهيد بهشتي ,خيابان پاکستان ,کوچه دوم ,پلاک29 ,گروه صنعتي پاکشو برگزار گردید و در خصوص افزایش سرمایه به شرح جدول ذیل موافقت نمود 

مبلغ افزایش (میلیون ریال) : 

1،000،000 2،000،000 3،000،000
درصد افزایش :  100 200 300
نوع :  قطعی در اختیار هیئت مدیره  --
محل تامین اعتبار :  سود انباشته مطالبات و آورده نقدی  --

 


ولقمان
سرمایه گذاری لقمان

خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1398/11/28 درمحل تهران ،بالاتر از ميدان شيخ بهايي ، ابتداي خيابان سئول ، کوچه ماهتاب ،پلاک50 ، برج ماهتاب ، طبقه منفي يک برگزار گردید

سود خالص هر سهم : 343 ریال
سود نقدی هر سهم : 35 ریال
سرمایه شرکت : 200،000 میلیون ریال
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته : 5،508 میلیون ریال
سود انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع) : 63،675 میلیون ریال 


اعتلا
سرمایه گذاری اعتلاء البرز

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

موضوع پیشنهاد : پیشنهاد افزایش سرمایه
مبلغ افزایش پیشنهادی : از مبلغ 800,000,000,000 ریال به مبلغ 1,150,000,000,000 ریال
درصد افزایش : 44 درصد
محل تامین اعتبار : از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی
هدف : به منظور حفظ نقدينگي شرکت و عدم خروج نقدينگي مذکور و همچنين ارتقاء بيشتر سود آوري
که در تاریخ 1398/11/27 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده 


سبزوا
سیمان لار سبزوار

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

موضوع پیشنهاد : پیشنهاد افزایش سرمایه
مبلغ افزایش پیشنهادی : از مبلغ 599,425,579,000 ریال به مبلغ 5,356,809,023,092 ریال
درصد افزایش : 794 درصد
محل تامین اعتبار : از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها
هدف : به منظور اصلاح ساختار مالي
که در تاریخ 1398/11/27 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده 


تاپکیش
تجارت الکترونیک پارسیان کیش

خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:30 روز شنبه مورخ 1398/11/26 درمحل تهران، ميدان ونک، بزرگراه شهيد حقاني، بعد از کتابخانه ملي، جنب ورودي بزرگراه شهيد همت غرب، هتل بزرگ ارم(سالن سپهر) برگزار گردید

سود خالص هر سهم : 1،005 ریال
سود نقدی هر سهم : 500 ریال
سرمایه شرکت : 400،000 میلیون ریال
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته : 35،925 میلیون ریال
سود انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع) : 223،458 میلیون ریال 


ختوقا
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه(اصلاحیه)

موضوع پیشنهاد : پیشنهاد افزایش سرمایه
مبلغ افزایش پیشنهادی : از مبلغ 1,100,000,000,000 ریال به مبلغ 6,592,798,000,000 ریال
درصد افزایش : 499 درصد
محل تامین اعتبار : از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها
هدف : به منظور اصلاح ساختار مالي
که در تاریخ 1398/11/26 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده 


کماسه
تامین ماسه ریخته گری

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 1398/11/27 درمحل تهران-همت غرب - بعد از اشرفي اصفهاني -بلوار عدل- ابتداي بلوار -مرکز همايش طهران برگزار گردید و در خصوص افزایش سرمایه به شرح جدول ذیل موافقت نمود 

مبلغ افزایش :  58،000 میلیون ریال
درصد :  36 درصد
نوع :  قطعی
محل تامین اعتبار :  سود انباشته

  


دالبر
البرز دارو

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:30 روز یکشنبه مورخ 1398/11/27 درمحل تهران-خيابان 16 آذر -دانشگاه تهران -ساختمان جديددانشگاه داروسازي-سالن رازي برگزار گردید و در خصوص افزایش سرمایه به شرح جدول ذیل موافقت نمود   

مبلغ افزایش :  340،000 میلیون ریال
درصد :  18 درصد
نوع :  قطعی
محل تامین اعتبار :  مطالبات و آورده نقدی

  


وتوسم
سرمایه گذاری توسعه ملی

خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1398/11/27 درمحل تهران،ميدان ونک،خيابان ملاصدرا،خيابان شيخ بهائي،ميدان شيخ بهائي،کوچه دانشگاه الزهرا،دانشگاه الزهرا(درب شرقي)،مرکز همايشهاي بين المللي الزهرا(سالن نور) برگزار گردید

سود خالص هر سهم : 993 ریال

سود نقدی هر سهم : 925 ریال
سرمایه شرکت : 4،500،000 میلیون ریال
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته : 143،849 میلیون ریال
سود انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع) : 451،066 میلیون ریال

 

آخرین ویرایش در سه شنبه, 05 فروردين 1399 ساعت 13:29
برای ارسال نظر وارد سایت شوید

درباره ما

سایت تحلیلی خبری

بورس اخبار

تماس با ما

  • mail to : irbourseakhbar@gmail.com