کدال

گزارش شرکت ها از کدال - شنبه 05-04-95

شنبه, 05 تیر 1395 ساعت 08:54
توجه : این گزارش در حال تکمیل شدن است ... دماوند توليد نيروي برق دماوند…

گزارش شرکت ها از کدال - پنح شنبه 03-04-95

پنج شنبه, 03 تیر 1395 ساعت 07:57
فسديد لوله و تجهيزات سديد صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) برمبنای…

گزارش شرکت ها از کدال - چهار شنبه 02-04-95

چهارشنبه, 02 تیر 1395 ساعت 08:29
توجه : این گزارش در حال تکمیل شدن است ... شپترو پتروشيمي آبادان صورت‌های مالی…

گزارش شرکت ها از کدال - سه شنبه 01-04-95

سه شنبه, 01 تیر 1395 ساعت 10:44
توجه : این گزارش در حال تکمیل شدن است ... اپرداز آتيه داده پرداز تصمیمات…

گزارش شرکت ها از کدال - دوشنبه 31-03-95

دوشنبه, 31 خرداد 1395 ساعت 10:33
توجه : این گزارش در حال تکمیل شدن است ... ثفارس عمران و توسعه فارس…

گزارش شرکت ها از کدال - یکشنبه 30-03-95

یکشنبه, 30 خرداد 1395 ساعت 07:44
توجه : این گزارش در حال تکمیل شدن است ... دپارس پارس دارو صورت‌های مالی…

گزارش شرکت ها از کدال - شنبه 29-03-95

شنبه, 29 خرداد 1395 ساعت 10:12
سصفها سيمان اصفهان صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) برمبنای اطلاعات و…

گزارش شرکت ها از کدال - چهار شنبه 26-03-95

چهارشنبه, 26 خرداد 1395 ساعت 10:09
توجه : این گزارش در حال تکمیل شدن است ... ولراز ليزينگ رازي صورت‌های مالی…

گزارش شرکت ها از کدال - چهار شنبه 12-03-95

چهارشنبه, 12 خرداد 1395 ساعت 08:18
توجه : این گزارش در حال تکمیل شدن است ... غپينو صنعتي پارس مينو خلاصه…

گزارش شرکت ها از کدال - سه شنبه 11-03-95

سه شنبه, 11 خرداد 1395 ساعت 07:59
توجه : این گزارش در حال تکمیل شدن است ... خديزل بهمن ديزل تصمیمات مجمع…

گزارش شرکت ها از کدال - دو شنبه 10-03-95

دوشنبه, 10 خرداد 1395 ساعت 08:34
توجه : این گزارش در حال تکمیل شدن است ... 9:42 نوين بيمه نوين تصمیمات…

گزارش شرکت ها از کدال - یک شنبه 09-03-95 - 2

یکشنبه, 09 خرداد 1395 ساعت 21:21
وساپا گروه سرمايه گذاري سايپا صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) برمبنای…

گزارش شرکت ها از کدال - یک شنبه 09-03-95

یکشنبه, 09 خرداد 1395 ساعت 09:21
توجه : این گزارش در حال تکمیل شدن است ... دبالک توليد مواد اوليه داروئي…

درباره ما

سایت تحلیلی خبری

بورس اخبار

تماس با ما

  • mail to : irbourseakhbar@gmail.com