کدال

گزارش شرکت ها از کدال - یکشنبه 28-06-95

یکشنبه, 28 شهریور 1395 ساعت 08:42
توجه : این گزارش در حال تکمیل شدن است ... وتوکا سرمايه گذاري توکا فولاد…

گزارش شرکت ها از کدال - شنبه 27-06-95

شنبه, 27 شهریور 1395 ساعت 10:18
لپيام گسترش صنايع پيام صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) برمبنای اطلاعات…

گزارش شرکت ها از کدال - چهارشنبه 24-06-95

چهارشنبه, 24 شهریور 1395 ساعت 08:34
فاهواز نورد و لوله اهواز صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) برمبنای…

گزارش شرکت ها از کدال - سه شنبه 23-06-95

سه شنبه, 23 شهریور 1395 ساعت 17:10
سفارس سيمان فارس و خوزستان صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) برمبنای…

گزارش شرکت ها از کدال - یکشنبه 21-06-95

یکشنبه, 21 شهریور 1395 ساعت 09:37
کورزي سرمايه گذاري کشاورزي ايران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به…

گزارش شرکت ها از کدال - شنبه 20-06-95

شنبه, 20 شهریور 1395 ساعت 08:52
سپاها سيمان سپاهان پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ بر اساس…

گزارش شرکت ها از کدال - چهار شنبه 17-06-95

چهارشنبه, 17 شهریور 1395 ساعت 08:53
وتوکا سرمايه گذاري توکا فولاد صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) برمبنای…

گزارش شرکت ها از کدال - سه شنبه 16-06-95

سه شنبه, 16 شهریور 1395 ساعت 08:35
بکهنوج توليد برق ماه تاب کهنوج پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به…

گزارش شرکت ها از کدال - دوشنبه 15-06-95

دوشنبه, 15 شهریور 1395 ساعت 08:26
وملت سرمايه گذاري ملت اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱…

گزارش شرکت ها از کدال - یکشنبه 14-06-95

یکشنبه, 14 شهریور 1395 ساعت 11:39
وسپه سرمايه گذاري سپه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱…

گزارش شرکت ها از کدال - شنبه 13-06-95

شنبه, 13 شهریور 1395 ساعت 08:07
وتوسم سرمايه گذاري توسعه ملي اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به…

گزارش شرکت ها از کدال - چهار شنبه 10-06-95

چهارشنبه, 10 شهریور 1395 ساعت 09:06
توجه : این گزارش در حال تکمیل شدن است ... کحافظ کارخانجات کاشي و سراميک…

گزارش شرکت ها از کدال - سه شنبه 09-06-95

سه شنبه, 09 شهریور 1395 ساعت 10:00
غمارگ مارگارين پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ بر اساس عملکرد…

درباره ما

سایت تحلیلی خبری

بورس اخبار

تماس با ما

  • mail to : irbourseakhbar@gmail.com