کدال

گزارش شرکت ها از کدال - سه شنبه 02-06-95

سه شنبه, 02 شهریور 1395 ساعت 09:13
ثغرب سرمايه گذاري مسکن شمالغرب توضيحات تکميلي در خصوص پيش بيني سود هر سهم سال…

گزارش شرکت ها از کدال - دوشنبه 01-06-95

دوشنبه, 01 شهریور 1395 ساعت 08:29
توجه : این گزارش در حال تکمیل شدن است ... پارسان گروه گسترش نفت و…

گزارش شرکت ها از کدال - یکشنبه 31-05-95

یکشنبه, 31 مرداد 1395 ساعت 11:51
وجامي سرمايه گذاري جامي اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱…

گزارش شرکت ها از کدال - شنبه 30-05-95

شنبه, 30 مرداد 1395 ساعت 08:48
توجه : این گزارش در حال تکمیل شدن است ... برانس ايران ترانسفو ري تصمیمات…

گزارش شرکت ها از کدال - پنج شنبه 28-05-95

پنج شنبه, 28 مرداد 1395 ساعت 08:35
توجه : این گزارش در حال تکمیل شدن است ... وتوکا سرمايه گذاري توکا فولاد…

گزارش شرکت ها از کدال - سه شنبه 19-05-95

سه شنبه, 19 مرداد 1395 ساعت 08:39
توجه : این گزارش در حال تکمیل شدن است ... ورازي بيمه رازي اطلاعات و…

گزارش شرکت ها از کدال - دوشنبه 18-05-95

دوشنبه, 18 مرداد 1395 ساعت 08:10
ورنا سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی…

گزارش شرکت ها از کدال - یکشنبه 17-05-95

یکشنبه, 17 مرداد 1395 ساعت 08:31
خبازرس بازرسي مهندسي و صنعتي ايران اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی…

گزارش شرکت ها از کدال - شنبه 16-05-95

شنبه, 16 مرداد 1395 ساعت 07:48
دتوليد داروسازي توليد دارو مهلت استفاده از حق تقدم خريد سهام آکنتور کنتورسازي ايران پیش…

گزارش شرکت ها از کدال - چهار شنبه 13-05-95

چهارشنبه, 13 مرداد 1395 ساعت 08:59
شستان صنايع پتروشيمي گلستان صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) برمبنای اطلاعات…

گزارش شرکت ها از کدال - سه شنبه 12-05-95

سه شنبه, 12 مرداد 1395 ساعت 09:30
سکارون سيمان کارون تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ صورت‌های…

گزارش شرکت ها از کدال - دو شنبه 11-05-95

دوشنبه, 11 مرداد 1395 ساعت 08:06
توجه : این گزارش در حال تکمیل شدن است ... ساربيل سيمان آرتا اردبيل (سيمان…

گزارش شرکت ها از کدال - یک شنبه 10-05-95

یکشنبه, 10 مرداد 1395 ساعت 08:43
خودرو ايران خودرو توضيحات تکميلي بودجه اصلاحي سال ۹۵ بر اساس عملکرد واقعي ۳ ماهه…

درباره ما

سایت تحلیلی خبری

بورس اخبار

تماس با ما

  • mail to : irbourseakhbar@gmail.com