کدال

گزارش شرکت ها از کدال - شنبه 08-08-95

شنبه, 08 آبان 1395 ساعت 08:31
توجه : این گزارش در حال تکمیل شدن است ... قشرين صنعتي و کشاورزي شيرين…

گزارش شرکت ها از کدال - چهار شنبه 05-08-95

چهارشنبه, 05 آبان 1395 ساعت 10:55
حکشتي کشتيراني جمهوري اسلامي ايران پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱…

گزارش شرکت ها از کدال - سه شنبه 04-08-95

سه شنبه, 04 آبان 1395 ساعت 09:09
توجه : این گزارش در حال تکمیل شدن است ... کسعدي کارخانجات کاشي و سراميک…

گزارش شرکت ها از کدال - دوشنبه 03-08-95

دوشنبه, 03 آبان 1395 ساعت 11:40
کنگار توليد کاشي و سراميک نگار گستر جلگه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶…

گزارش شرکت ها از کدال - یکشنبه 02-08-95

یکشنبه, 02 آبان 1395 ساعت 17:00
غگلپا شير پاستوريزه پگاه گلپايگان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به…

گزارش شرکت ها از کدال - شنبه 01-08-95

شنبه, 01 آبان 1395 ساعت 17:22
توجه : این گزارش در حال تکمیل شدن است ... خساپا شرکت ايراني توليد اتومبيل…

گزارش شرکت ها از کدال - چهار شنبه 28-07-95

چهارشنبه, 28 مهر 1395 ساعت 07:57
توجه : این گزارش در حال تکمیل شدن است ... فجر فولاد اميرکبير کاشان اطلاعات…

گزارش شرکت ها از کدال - سه شنبه 27-07-95

سه شنبه, 27 مهر 1395 ساعت 09:52
ساروج بين المللي ساروج بوشهر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به…

گزارش شرکت ها از کدال - دوشنبه 26-07-95

دوشنبه, 26 مهر 1395 ساعت 08:44
توجه : این گزارش در حال تکمیل شدن است ... وبهمن سرمايه گذاري بهمن اطلاعات…

گزارش شرکت ها از کدال - یکشنبه 25-07-95

یکشنبه, 25 مهر 1395 ساعت 20:10
غشاذر شير پاستوريزه پگاه آذربايجان غربي پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به…

گزارش شرکت ها از کدال - شنبه 24-07-95

شنبه, 24 مهر 1395 ساعت 11:26
توجه : این گزارش در حال تکمیل شدن است ... سکرد سيمان کردستان مهلت استفاده…

گزارش شرکت ها از کدال - دوشنبه 19-07-95

دوشنبه, 19 مهر 1395 ساعت 16:05
توجه : این گزارش در حال تکمیل شدن است ... لبوتان گروه صنعتي بوتان پیش…

گزارش شرکت ها از کدال - یکشنبه 18-07-95

یکشنبه, 18 مهر 1395 ساعت 19:05
توجه : این گزارش در حال تکمیل شدن است ... رمپنا گروه مپنا پیش بینی…

درباره ما

سایت تحلیلی خبری

بورس اخبار

تماس با ما

  • mail to : irbourseakhbar@gmail.com