کدال

گزارشات شرکت ها از کدال - شنبه 07-01-95

شنبه, 07 فروردين 1395 ساعت 09:01
غشهداب کشت و صنعت شهداب ناب خراسان صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسی…

گزارشات شرکت ها از کدال - پنج شنبه 27-12-94

پنج شنبه, 27 اسفند 1394 ساعت 08:49
وساخت سرمایه گذاری ساختمان ایران پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱…

گزارشات شرکت ها از کدال - چهار شنبه 26-12-94

چهارشنبه, 26 اسفند 1394 ساعت 09:15
خگستر گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به…

گزارشات شرکت ها از کدال - سه شنبه 25-12-94

سه شنبه, 25 اسفند 1394 ساعت 08:06
 توجه : این گزارش در حال تکمیل شدن است ... ---- ولساپا لیزینگ رایان سایپا…

گزارشات شرکت ها از کدال - دو شنبه 24-12-94

دوشنبه, 24 اسفند 1394 ساعت 08:36
 توجه : این گزارش در حال تکمیل شدن است ... ---- فن آوا گروه فن…

گزارشات شرکت ها از کدال - شنبه 22-12-94

شنبه, 22 اسفند 1394 ساعت 09:07
 توجه : این گزارش در حال تکمیل شدن است ... ---- ملت بیمه ملت اطلاعيه…

گزارشات شرکت ها از کدال - پنج شنبه 20-12-94

پنج شنبه, 20 اسفند 1394 ساعت 09:00
خساپا سایپا مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه http://goo.gl/nDPoG6 حریل ریل پرداز سیر اطلاعات و…

گزارشات شرکت ها از کدال - چهار شنبه 19-12-94

چهارشنبه, 19 اسفند 1394 ساعت 17:44
 توجه : این گزارش در حال تکمیل شدن است ... ---- شکلر نیروکلر مدارک و…

گزارشات شرکت ها از کدال - سه شنبه 18-12-94

سه شنبه, 18 اسفند 1394 ساعت 07:49
 توجه : این گزارش در حال تکمیل شدن است ... ---- خچرخش چرخشگر تصمیمات مجمع…

گزارشات شرکت ها از کدال - دو شنبه 17-12-94

دوشنبه, 17 اسفند 1394 ساعت 09:09
ثشاهد شاهد اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1394/09/30 (حسابرسی شده) برمبنای…

گزارشات شرکت ها از کدال - یک شنبه 16-12-94

یکشنبه, 16 اسفند 1394 ساعت 08:21
 توجه : این گزارش در حال تکمیل شدن است ... ---- کپرور فرآوری زغال سنگ…

گزارشات شرکت ها از کدال - شنبه 15-12-94

شنبه, 15 اسفند 1394 ساعت 08:15
سشرق سیمان شرق آگهی ثبت افزایش سرمایه بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ…

گزارشات شرکت ها از کدال - پنج شنبه 13-12-94

پنج شنبه, 13 اسفند 1394 ساعت 09:05
خموتور موتورسازان تراکتورسازی ایران توضيحات تکميلي در خصوص اولين پيش بيني درآمد هر سهم براي…

درباره ما

سایت تحلیلی خبری

بورس اخبار

تماس با ما

  • mail to : irbourseakhbar@gmail.com