گزارشات شرکت ها از کدال1 - سه شنبه 13-11-94

سه شنبه, 13 بهمن 1394 ساعت 18:11

گزارشات و اخبار بازار سرمایه از کدال

 

شفارس

صنایع شیمیایی فارس

تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1394/12/29

سهامداران در مجمع عمومی فوق العاده به افزایش سرمایه 563 درصدی به مبلغ 534،607 میلیون ریالی از محلی مازاد تجدید ارزیابی دارایی رای دادند

جهت دریافت  صورت های مالی بر روی لینک های زیر کلیک کنید

http://goo.gl/g9D2n2

 ----------------------------------------------------------------

ختور

رادیاتور ایران

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1394/06/31 (حسابرسی شده)

برمبنای اطلاعات صورت های مالی درآمد محقق شده در 6 ماه شرکت 240 ریال می باشد .

جهت دریافت  صورت های مالی بر روی لینک های زیر کلیک کنید

http://goo.gl/uKLo6C

  ----------------------------------------------------------------

کابگن

تولیدی و صنعتی آبگینه

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1394/09/30 (حسابرسی نشده)

برمبنای اطلاعات صورت های مالی آبگینه در 9 ماه زیان (781) ریالی را محقق کرده .

جهت دریافت  صورت های مالی بر روی لینک های زیر کلیک کنید

http://goo.gl/n6u9xS

  ----------------------------------------------------------------

وآفر

سرمایه گذاری ارزش آفرینان

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1394/09/30

بر مبنای اطلاعات صورت های مالی سود محقق شده 12 ماهه شرکت 4 ریال می باشد . سهامداران به تقسیم سود نقدی 200 ریالی از محل سود انباشته رای دادند .

جهت دریافت  صورت های مالی بر روی لینک های زیر کلیک کنید

http://goo.gl/3OZjUJ

  ----------------------------------------------------------------

ومشان

سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1394/02/31

بر مبنای اطلاعات صورت های مالی با وجود اینکه شرکت در دوره 12 ماهه (29) ریال زیان محقق کرده با این همه سهامدران رای به تقسیم سود نقدی 500 ریالی از محل سود انباشته دادند .

جهت دریافت  صورت های مالی بر روی لینک های زیر کلیک کنید

http://goo.gl/bW9Uwh

  ----------------------------------------------------------------

ورازی

بیمه رازی

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1394/09/30 (حسابرسی نشده)

برمبنای اطلاعات صورت های مالی شرکت در 9 ماه 161 ریال درآمد محقق کرده با مقایسه با 88 ریال سود محقق شده 9 ماهه سال مالی قبل از 83 درصد رشد تحقق سود بهره برده است .

جهت دریافت  صورت های مالی بر روی لینک های زیر کلیک کنید

http://goo.gl/motRB6

  ----------------------------------------------------------------

تمحرکه

ماشین سازی نیرومحرکه

پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 دوره 6 ماهه (حسابرسی شده)

به گزارش بورس اخبار بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت ماشين سازي نيرو محرکه پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 با سرمایه 32,500 میلیون ریال مبلغ (591) ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.

البته شرکت در 6 ماه با کسب (488) ریال زیان 83 درصد از پیش بینی خود را محقق کرده .

دلایل تغییر اطلاعات پیش بینی سال منتهی به 1394/12/29 (حسابرسی شده) نسبت به اطلاعیه قبلی : دلايل تغييرات عبارتند از: افزايش هزينه هاي مالي به دليل عدم ايفاي تعهد پرداخت از ناحيه کارفرمايان  دليل تاخير در ابلاغ و اجرايي شدن قراردادها و عدم جذب همه مخارج انجام شده

جهت دریافت  صورت های مالی بر روی لینک های زیر کلیک کنید

http://goo.gl/1A6ml8

  ----------------------------------------------------------------

ومعادن

سرمایه گذاری معادن و فلزات

آگهی ثبت افزایش سرمایه

 بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1393/12/24  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 16,000,000 میلیون ریال به‌مبلغ 21,920,000 میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 5920000 میلیون ریال ، ) در تاریخ 13

  ----------------------------------------------------------------

شخارک

پتروشیمی خارک

 پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 دوره 9 ماهه (حسابرسی نشده) 

به گزارش بورس اخبار بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت پتروشيمي خارک پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 با سرمایه 2,000,000 میلیون ریال مبلغ 2,380 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.

سود محقق شده 9 ماهه : 1،754 ریال

درصد پوشش : 74 درصد

جهت دریافت  صورت های مالی بر روی لینک های زیر کلیک کنید

http://goo.gl/z3KHib

و

http://goo.gl/ugE5f6

  ----------------------------------------------------------------

ولساپا

لیزینگ رایان سایپا

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1394/06/31 (حسابرسی شده)

برمبنای اطلاعات صورت های مالی شرکت در 6 ماه 298 ریال سود محقق کرده که در مقایسه با 128 ریال سود محقق شده 6 ماهه سال مالی قبل مشاهده می گردد که از رشد 133 درصد در تحقق سود برخوردار شده است .

جهت دریافت  صورت های مالی بر روی لینک های زیر کلیک کنید

http://goo.gl/OVYh3l

  ----------------------------------------------------------------

غبهنوش

بهنوش ایران

 پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 دوره 9 ماهه (حسابرسی نشده) 

به گزارش بورس اخبار  بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت بهنوش ايران پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 با سرمایه 240,000 میلیون ریال مبلغ 557 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.

سود محقق شده 9 ماهه : 444 ریال

درصد پوشش : 80 درصد

جهت دریافت  صورت های مالی بر روی لینک های زیر کلیک کنید

http://goo.gl/eTYrbG

  ----------------------------------------------------------------

کسرام

پارس سرام

در خصوص پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي ۱۳۹۵

لینک دانلود

http://goo.gl/JNhc4p

http://www.bourseakhbar.net/images/Codal/94/9411/941113Kasram0002.jpg

  ----------------------------------------------------------------

قیستو

قند بیستون

فروش سهام مديريتي قند قهستان

لینک دانلود

http://goo.gl/vxISYx

http://www.bourseakhbar.net/images/Codal/94/9411/941113GHisto0001.jpg

----------------------------------------------------------------

وسکاب

صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها

تمدید مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1394/08/17

با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 3,000,000 میلیون ریال به‌مبلغ 3,500,000 میلیون ریال 

( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 500,000 میلیون ریال، )

مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ 1394/11/14 لغایت تاریخ 1394/11/24  و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده  است.

شماره حساب :

0212418517007

بانک : بانک صادرات ایران - شعبه بازار

 

----------------------------------------------------------------

وغدیر
سرمایه گذاری غدیر

اعلامیه پذیره نویسی عمومی

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده 1394/08/07 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 36,000,000 میلیون ریال به‌مبلغ 46,080,000 میلیون

ریال  ، تعداد 10,007,069,305 سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق

افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد 72,930,695 سهم 1000 ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.

مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ 1394/11/13 لغایت تاریخ 1394/11/27  و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده  است.

شماره حساب : 0211201220009  بانک : صادرات ايران - شعبه بازار بزرگ ميرداماد

آخرین ویرایش در سه شنبه, 13 بهمن 1394 ساعت 22:07

درباره ما

سایت تحلیلی خبری

بورس اخبار

تماس با ما

  • mail to : irbourseakhbar@gmail.com