گزارش شرکت ها - دوشنبه 06-10-95

دوشنبه, 06 دی 1395 ساعت 08:24

  توجه : این گزارش در حال تکمیل شدن است ...   


 

دسبحا

گروه دارويي سبحان

مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/09/24 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 1,004,000 میلیون ریال به‌مبلغ 1,375,000 میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 371,000 میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ 1395/10/06 لغایت تاریخ 1395/12/05 و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده است.

شماره حساب : 0106700757001
بانک : ملی ایران
شعبه : ملي جلاليه


 

ممسني

پتروشيمي ممسني

مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/09/03 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 840,000 میلیون ریال به‌مبلغ 1,390,000 میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 550,000 میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ 1395/10/05 لغایت تاریخ 1395/12/04 و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده است.

شماره حساب : 0202052818003
بانک : آینده
شعبه : مرکزی


 

آخرین ویرایش در سه شنبه, 07 دی 1395 ساعت 08:26

درباره ما

سایت تحلیلی خبری

بورس اخبار

تماس با ما

  • mail to : irbourseakhbar@gmail.com