گزارش شرکت ها - شنبه 11-10-95

شنبه, 11 دی 1395 ساعت 12:34

  توجه : این گزارش در حال تکمیل شدن است ...   


 

دتوليد

داروسازي توليد دارو

آگهي توزيع اوراق سهام


 

ورنا

سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا

اعلامیه پذیره نویسی عمومی

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده 1395/05/17 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 3,000,000 میلیون ریال به‌مبلغ 6,000,000 میلیون ریال ، تعداد 2,009,913,100 سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد 990,086,900 سهم 1000 ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ 1395/10/09 لغایت تاریخ 1395/11/08 و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده است.

شماره حساب : 5800005100
بانک : ملت
شعبه : دمشق


 

دسانکو

داروسازي سبحان انکولوژي

مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/09/29 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 381,000 میلیون ریال به‌مبلغ 451,000 میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 70,000 میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ 1395/10/09 لغایت تاریخ 1395/12/08 و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده است.

شماره حساب: 4668055416
بانک : ملت
شعبه: سه راه طالقاني


 

 

آخرین ویرایش در شنبه, 11 دی 1395 ساعت 13:16

درباره ما

سایت تحلیلی خبری

بورس اخبار

تماس با ما

  • mail to : irbourseakhbar@gmail.com