گزارش شرکت ها - سه شنبه 14-10-95

سه شنبه, 14 دی 1395 ساعت 08:33

  توجه : این گزارش در حال تکمیل شدن است ...   


 

دعبيد

داروسازي دکتر عبيدي

اعلامیه پذیره نویسی عمومی

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده 1394/10/26 و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1395/03/16 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 369,600 میلیون ریال به‌مبلغ 672,000 میلیون ریال ، تعداد 284,567,425 سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد 17,832,575 سهم 1000 ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ 1395/10/15 لغایت تاریخ 1395/11/13 و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده است.

شماره حساب : 5393038036
بانک : ملت
شعبه : پارس خودرو


 

شراز

پالايش نفت شيراز

مکاتبه شرکت در خصوص مفروضات مبناي پيش بيني سود سال ۹۵ بر اساس عملکرد واقعي ۶ماهه


 

حتوکا

حمل و نقل توکا

اعلامیه پذیره نویسی عمومی


بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده 1395/04/21 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 206,148 میلیون ریال به‌مبلغ 330,000 میلیون ریال ، تعداد 109,776,698 سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد 14,075,302 سهم 1000 ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ 1395/10/14 لغایت تاریخ 1395/10/28 و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده است.

شماره حساب : 5674106248
بانک : ملت
شعبه : مرداويج


 

ثباغ

شهرسازي و خانه سازي باغميشه

اعلامیه پذیره نویسی عمومی

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده 1395/04/29 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 800,000 میلیون ریال به‌مبلغ 1,000,000 میلیون ریال ، تعداد 177,985,286 سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد 22,014,714 سهم 1000 ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ 1395/10/13 لغایت تاریخ 1395/11/12 و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده است.

شماره حساب : 0212911354000
بانک : صادرات ایران
شعبه : سپهر شهريار تبريز


 

 

آخرین ویرایش در سه شنبه, 14 دی 1395 ساعت 12:55

درباره ما

سایت تحلیلی خبری

بورس اخبار

تماس با ما

  • mail to : irbourseakhbar@gmail.com