گزارش شرکت ها - چهارشنبه 15-10-95

چهارشنبه, 15 دی 1395 ساعت 11:19

  توجه : این گزارش در حال تکمیل شدن است ...   


 

ثمسکن

گروه سرمايه گذاري مسکن(سرمايه گذاري مسکن)

اعلامیه پذیره نویسی عمومی

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده 1394/06/18 و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1395/04/23 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 5,000,000 میلیون ریال به‌مبلغ 5,500,000 میلیون ریال ، تعداد 406,882,030 سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد 93,117,970 سهم 1000 ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ 1395/10/15 لغایت تاریخ 1395/11/14 و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده است.

شماره حساب : 14003140432
بانک : مسکن
شعبه : مستقل مرکزي


 

آخرین ویرایش در چهارشنبه, 15 دی 1395 ساعت 12:11

درباره ما

سایت تحلیلی خبری

بورس اخبار

تماس با ما

  • mail to : irbourseakhbar@gmail.com