گزارش شرکت ها - دوشنبه 20-10-95

دوشنبه, 20 دی 1395 ساعت 08:47

  توجه : این گزارش در حال تکمیل شدن است ...   


 

وصنا

سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران

اعلامیه پذیره نویسی عمومی

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده 1394/08/11 و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1395/05/28 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 1,300,000 میلیون ریال به‌مبلغ 1,560,000 میلیون ریال ، تعداد 249,646,853 سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد 10,353,147 سهم 1000 ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ 1395/10/20 لغایت تاریخ 1395/11/04 و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده است.

شماره حساب : 0104161792006
بانک : صادرات ايران
شعبه : شيخ بهايي


 

اتکام

بيمه اتکايي امين

زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱


 

آخرین ویرایش در دوشنبه, 20 دی 1395 ساعت 12:47

درباره ما

سایت تحلیلی خبری

بورس اخبار

تماس با ما

  • mail to : irbourseakhbar@gmail.com