گزارش شرکت ها - پنج شنبه 03-03-97

پنج شنبه, 03 خرداد 1397 ساعت 08:34

با توجه به تدریجی بودن گزارشات رسیده ، تا ساعات پایانی امروز خبر در حال تکمیل شدن است 

 


قچار

فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال

افشای اطلاعات بااهمیت - (ساير اطلاعات بااهميت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

شرح رویداد : تغییرات مربوط به اصلاح قیمت خرید شکرخام وارداتی وهمچنین نرخ مالیات بردرآمد سال 96 وتعدیل مالیات برعملکرد سال 92 به شرح نامه پیوست می باشد که سود هر سهم از 815 به 923 تغییریافته است . 


غالبر

لبنيات کالبر

اعلامیه پذیره نویسی عمومیبر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده 1396/07/18

با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 250,000 میلیون ریال به‌مبلغ 350,000 میلیون ریال ، تعداد 52,852,292 سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد 47,147,708 سهم 1000 ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد. مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ 1397/03/07 لغایت تاریخ 1397/03/21 و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده است.

 

شماره حساب : 0213990634006

بانک : صادرات ایران

شعبه : ميدان شهداء اراک  


هاي وب

داده گستر عصر نوين

افشای اطلاعات بااهمیت - (ساير اطلاعات بااهميت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

شرح رویداد : فسخ قرارداد همکاری با شرکت ودافون  


فولاژ

فولاد آلياژي ايران

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 4,990,000,000,000 ریال به مبلغ 6,990,000,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالي و تامين سرمايه در گردش که در تاریخ 1397/03/02 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده

آخرین ویرایش در یکشنبه, 06 خرداد 1397 ساعت 08:36

درباره ما

سایت تحلیلی خبری

بورس اخبار

تماس با ما

  • mail to : irbourseakhbar@gmail.com