گزارش شرکت ها - شنبه 05-03-97

شنبه, 05 خرداد 1397 ساعت 09:01

با توجه به تدریجی بودن گزارشات رسیده ، تا ساعات پایانی امروز خبر در حال تکمیل شدن است 

 


ثپرديس

سرمايه گذاري مسکن پرديس

اعلامیه پذیره نویسی عمومیبر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده 1396/10/27

با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 1,000,000 میلیون ریال به‌مبلغ 1,400,000 میلیون ریال ، تعداد 362,978,239 سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد 37,021,761 سهم 1000 ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد. مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ 1397/03/06 لغایت تاریخ 1397/03/20 و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده است.

 

شماره حساب : 440080008285

بانک : مسکن

شعبه : امام خميني (ره)پرديس 


حبندر

خدمات دريايي و کشتيراني خط دريا بندر

افشای اطلاعات بااهمیت - (تأثيرات با اهميت ناشي از تغييرات ارزي (قيمت ارز) - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) 

  


غپينو

صنعتي پارس مينو

افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

 

سود خالص پیش بینی شده قبلی : 349,011 میلیون ریال

سود خالص پیش بینی شده فعلی : 247,556 میلیون ریال

 

علت تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم :

- کاهش فروش به میزان 330 میلیارد ریال عمدتاً کاهش تولید وفروش و افزایش تخفیفات اعطایی به مشتریان .

- ضمن افزایش بی رویه نرخ ارز در پایان سال ، افزایش نرخ مواد اوليه نسبت به بودجه قابل توجه نبوده است .

- هزینه های دستمزد و سربار به میزان 112 میلیارد ریال در اثر افزایش بهره وری و مدیریت هزینه ها و عمدتاً عدم جذب نیروی انسانی متناسب با کاهش تولید کاهش داشته است . - کاهش هزینه اداری و تشکیلاتی مربوط به عدم انجام تبلیغات بوده است .

- افزایش هزینه های مالی به جهت عدم وصول بموقع مطالبات بوده است .  


فالوم

آلومتک

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 445,301,482,000 ریال به مبلغ 750,000,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور خروج از مشموليت ماده 141 قانون تجارت و اصلاح ساختار مالي جهت استفاده از توان توليدي و خدماتي که در تاریخ 1397/03/03 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده.  


بورس

بورس اوراق بهادار تهران✅

آگهی ثبت افزایش سرمایه

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/04/27 و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/12/09 افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 1,250,000 میلیون ریال به‌مبلغ 1,500,000 میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ 184000 میلیون ریال ، از محل اندوخته مبلغ 66000 میلیون ریال ، ) در تاریخ 1397/03/01 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.  


ومعادن

سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات

افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

 

سود خالص پیش بینی شده قبلی : 7,517,287 میلیون ریال

سود خالص پیش بینی شده فعلی : 10,072,751 میلیون ریال

 

علت تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم :

1- برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برخی از شرکتهای سرمایه پذیر و شناسایی سهم از سود تقسیم شده واقعی آنها در مجامع مزبور که نسبت به پیش بینی اولیه این شرکت دارای تغییرات بوده است.

2- با توجه به انتشار اطلاعات و صورتهای مالی حسابرسی نشده برخی از شرکتهای سرمایه پذیر بورسی (مثل شرکت چادرملو و شرکت گل گهر) در سامانه کدال و با در نظر گرفتن درصد تقسیم سود آن شرکتها همانند سالهای قبل ، اقدام به شناسایی سهم از سود آنها شده است. شایان ذکر می باشد امکان تغییر در اطلاعات پیش بینی شده فعلی که جهت استفاده عموم منتشر می شود با توجه به : الف ) صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای سرمایه پذیر ب) تغییر درصد تقسیم سود در مجامع آتی که برگزار خواهد شد وجود دارد.  


ولملت

واسپاري ملت

افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاري مزايده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

موضوع مزایده : آگهی مزایده فروش سهامتاريخ برگزاري مزايده 1397/03/01

شرح فرآيند مزايده : فروش 162,240,000 سهم شرکت مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق (سهامی خاص) بصورت مزایده

تاريخ برآورد شده جهت مشخص شدن نتايج : 1397/03/19  


کخاک

صنايع خاک چيني ايران

اعلامیه پذیره نویسی عمومیبر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده 1396/11/10

با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 175,000 میلیون ریال به‌مبلغ 375,000 میلیون ریال ، تعداد 195,971,704 سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد 4,028,296 سهم 1000 ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد. مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ 1397/03/03 لغایت تاریخ 1397/03/17 و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده است.

شماره حساب : 0111556789001

بانک : صادرات ایران

شعبه : بلوار ناهيد  


قچار

فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال

افشای اطلاعات بااهمیت - (ساير اطلاعات بااهميت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه)

شرح رویداد : افزایش 13 درصدی سود عملکرد واقعی سال مالی منتهی به 96/12/29 از 815 ریال به 923 ریال به ازای هر سهم ، مربوط به تعدیلات بهای تمام شده کالای فروش رفته ونرخ مالیات بر درآمد سال 96 و همچنین اعمال مالیات عملکرد قطعی سال 92 به شرح نامه پیوست می باشد .  


فخاس

مجتمع فولاد خراسان

مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

 

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/02/24 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 8,000,000 میلیون ریال به‌مبلغ 9,000,000 میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 1,000,000 میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ 1397/03/03 لغایت تاریخ 1397/04/31 و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده است.

 

شماره حساب : 452818000

بانک : تجارت

شعبه : مرکزي نيشابور 

 

آخرین ویرایش در یکشنبه, 06 خرداد 1397 ساعت 08:35

درباره ما

سایت تحلیلی خبری

بورس اخبار

تماس با ما

  • mail to : irbourseakhbar@gmail.com