گزارش شرکت ها - چهارشنبه 09-03-97

چهارشنبه, 09 خرداد 1397 ساعت 09:29

با توجه به تدریجی بودن گزارشات رسیده ، تا ساعات پایانی امروز خبر در حال تکمیل شدن است 

 


سيستم

همکاران سيستم✅

تصمیم هیئت مدیره به انجام افزایش سرمایه تفویض شده در مجمع فوق العاده

با عنایت به ماده 3 دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب 1395/07/17 هیئت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار) به استحضار می رساند پیرو تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/05/03 مبنی بر تصویب افزایش سرمایه از مبلغ 750,000,000,000 ریال به مبلغ 1,400,000,000,000 ریال از محل سود انباشته به منظور تامين مالي مخارج سرمايه اي بابت ايجاد فضاي کسب و کار مناسب ، هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به انجام مرحله دوم افزایش سرمایه از مبلغ 950,000,000,000 ریال به مبلغ 1,200,000,000,000 ریال از محل سود انباشته به منظور تامين مالي مخارج سرمايه اي بابت ايجاد فضاي کسب و کار مناسب اقدام نماید.  


کسرا

سراميک هاي صنعتي اردکان

مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه

در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه 1384)، تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت سراميک هاي صنعتي اردکان (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.

سرمایه فعلی : 509,000,000,000 ریال

تعداد سهام قابل انتشار : 16,000,000 سهم

ارزش اسمی هر سهم : 1,000 ریال

مبلغ افزایش سرمایه : 16,000,000,000 ریال

منبع تأمین افزایش سرمایه : 16,000,000,000 ریال از محل سود انباشته

موضوع افزایش سرمایه : اصلاح ساختار مالي

سایر توضیحات : شايان ذکر است با توجه به اتمام سال مالي منتهي به 96/12/29، در صورتي که مجمع عمومي فوق العاده با دستورجلسه افزايش سرمايه پس از مجمع عمومي عادي سالانه شرکت برگزار شود، در صورت احراز کفايت سود انباشته پس از کسر سود تقسيمي و ذخاير مربوطه، تصويب افزايش سرمايه به مبلغ 000ر000ر000ر71 ريال از محل سود انباشته بلامانع مي باشد. 


سجام

مجتمع سيمان غرب آسيا

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 1,542,815,000,000 ریال به مبلغ 2,051,943,950,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور اصلاح ساختار مالي که در تاریخ 1397/03/09 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده. 


نمرينو

کارخانجات ايران مرينوس

اعلامیه پذیره نویسی عمومی(اصلاحیه)

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده 1396/06/22 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 100,000 میلیون ریال به‌مبلغ 127,000 میلیون ریال ، تعداد 26,324,112 سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد 675,888 سهم 1000 ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد. مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ 1397/03/07 لغایت تاریخ 1397/04/05 و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده است.

شماره حساب : 0105758784005

بانک : ملی ایران

شعبه : میرعماد 


فولاژ

فولاد آلياژي ايران

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه(اصلاحیه)

پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 4,990,000,000,000 ریال به مبلغ 6,990,000,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالي و تامين سرمايه در گردش که در تاریخ 1397/03/02 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده. 


شپاس

نفت پاسارگاد

نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده 

 


سکرما

گروه صنايع سيمان کرمان

افشای اطلاعات بااهمیت - (تغييرات در تركيب توليد / فروش محصولات - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ 

 


غويتا

ويتانا✅

مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه

در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه 1384)، تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت ويتانا (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.

سرمایه فعلی : 56,000,000,000 ریال

تعداد سهام قابل انتشار : 244,000,000 سهم

ارزش اسمی هر سهم : 1,000 ریال

مبلغ افزایش سرمایه : 244,000,000,000 ریال

منبع تأمین افزایش سرمایه : 191,047,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ، 52,953,000,000 ریال از محل سود انباشته

موضوع افزایش سرمایه : اجراي طرح ارتقاء ظرفيت توليد و اضافه نمودن محصولات جديد به سبد محصولات شرکتسایر

توضیحات : در صورت صدور مجوز افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شدة سهامداران و آورده نقدی خاطر نشان مي سازد، شروع پذیره نویسی حداكثر تا 60 روز از تاريخ اين مجوز امكان‌پذير خواهد بود. عدم شروع پذیره نویسی در مهلت مقرر، موجب ابطال اين مجوز گرديده و انجام آن مستلزم أخذ مجوز جديد از اين سازمان خواهد بود.  


شتران

پالايش نفت تهران✅

مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه

در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه 1384)، تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت پالايش نفت تهران (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.

سرمایه فعلی : 16,000,000,000,000 ریال

تعداد سهام قابل انتشار : 2,900,000,000 سهم

ارزش اسمی هر سهم : 1,000 ریال

مبلغ افزایش سرمایه : 2,900,000,000,000 ریال

منبع تأمین افزایش سرمایه: 0 ریال از محل سود انباشته، و 2,900,000,000,000 ریال از محل اندوخته طرح و توسعه

موضوع افزایش سرمایه : اصلاح ساختار مالي

سایر توضیحات : با عنايت به اتمام سال مالي منتهي به 96/12/29، در صورتي که مجمع عمومي فوق العاده با دستور جلسۀ افزايش سرمايۀ شرکت بعد از مجمع عمومي عادي ساليانه و تصويب صورت هاي مالي سال مالي ياد شده برگزار گردد، در صورت احراز کفايت سود انباشته پس از اعمال کسورات و ذخائر مربوطه، تصويب افزايش سرماية درخواستي به مبلغ 100ر5 ميليارد ريال از محل سود انباشته بلامانع مي باشد. 

آخرین ویرایش در چهارشنبه, 09 خرداد 1397 ساعت 17:04

درباره ما

سایت تحلیلی خبری

بورس اخبار

تماس با ما

  • mail to : irbourseakhbar@gmail.com