گزارش شرکت ها - یکشنبه 28-05-97

یکشنبه, 28 مرداد 1397 ساعت 08:44

با توجه به تدریجی بودن گزارشات رسیده ، این خبر تا ساعات پایانی امروز بطور تدریجی تکمیل خواهد شد 

زشگزا
شير و گوشت زاگرس شهرکرد

افشای اطلاعات بااهمیت - (دريافت مجوز تغيير بيش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

نوع محصول/خدمت : شير خام
نرخ قبلي : 14,000 ريال
نرخ جديد : 15,700 ريال

مشخصات محصول
مبلغ فروش محصول یا ارائه خدمت در سال مالی قبل : 421,025 میلیون ریال
نسبت فروش محصول یا ارائه خدمت به كل درآمد شركت در سال مالی قبل : 85 درصد

شرح : با توجه به افزايش قيمت نهاده هاي دامي و توافق انجام شده با شركت هاي لبني و با عنايت به مصوبه شماره 60/113887 مورخ 1397/05/02 كارگروه تنظيم بازار و ابلاغيه شماره 10937-10 مورخ 1397/05/03 انجمن صنايع لبني ايران ،مجوز افزايش نرخ شير خام صادر گرديده است. 


فملی
ملي صنايع مس ايران

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 60,000,000,000,000 ریال به مبلغ 78,000,000,000,000 ریال از محل سود انباشته به منظور جبران مخارج مربوط به سرمايه گذاري هاي انجام شده در سنوات گذشته که در تاریخ 1397/05/28 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده. 


ومعادن
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات

اعلامیه پذیره نویسی عمومی

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده 1396/12/28 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 31,000,000 میلیون ریال به‌مبلغ 34,118,389 میلیون ریال ، تعداد 1,376,401,261 سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد 20,836,739 سهم 1000 ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ 1397/05/28 لغایت تاریخ 1397/06/26 و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده است.

شماره حساب : 0207890856008
بانک : صادرات ایران
شعبه : بلوار ناهيد 


رتاپ
تجارت الکترونيک پارسيان

اعلامیه پذیره نویسی عمومی

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده 1395/10/28 و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/10/27 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 2,732,556 میلیون ریال به‌مبلغ 3,643,408 میلیون ریال ، تعداد 872,960,605 سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد 37,891,395 سهم 1000 ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ 1397/05/29 لغایت تاریخ 1397/06/27 و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده است.

شماره حساب : 0200668701005
بانک : پارسیان
شعبه : بلوار کشاورز 


خکار
ايرکا پارت صنعت (کاربراتور ايران)

افشای اطلاعات بااهمیت - (دريافت مجوز تغيير بيش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

تاريخ دريافت مجوز : 1397/05/23
تاريخ مؤثر اعمال مجوز : 1397/05/15
مرجع صادر كننده مجوز : شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا - مگا موتور

تغييرات
نوع محصول/خدمت :
1- مجموعه دریچه های هوا (گاز) با نرخ قبلی هر واحد 840.000 ریال و نرخ جدید توافق شده 1.340.000 ریال
2- مجموعه واتر پمپ ها با نرخ قبلی هر واحد 280.000 ریال نرخ جدید توافق شده 470.000 ریال

مشخصات محصول
مبلغ فروش محصول یا ارائه خدمت در سال مالی قبل : 144,908 میلیون ریال
نسبت فروش محصول یا ارائه خدمت به كل درآمد شركت در سال مالی قبل : 35 درصد

شرح : طبق توافق انجام شده مقرر گردید کلیه قراردادهای جاری محصولات مذکور از تاریخ 1397/05/15 بر اساس نرخ ارز هر دلار 82.000 ریال بجای 42.000 ریال محاسبه گردد. 


ولغدر
ليزينگ خودرو غدير

افشای اطلاعات بااهمیت - (نتيجه نهايي دعوي عليه شركت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

موضوع دعوي عليه شركت : ادعای خسارت بیمه اقساط معوق مشتریان
تاريخ طرح دعوي عليه شركت : 1396/09/14
طرف دعوی : بیمه سینا

مرحله دعوِی
نتيجه نهايي : حکم بر ابطال رای داوری
شرح كامل ادعاي طرف مقابل و نتيجه نهايي : اقساط معوق مشتریان توسط بیمه سینا در سالهای قبل بیمه گردیده بود و شرکت در این باره ادعای خسارت نموده این موضوع منتج به محکومیت بیمه سینا به مبلغ 105.072 میلیون ریال توسط هیئت داوری گردید. این رای مورد اعتراض بیمه سینا قرار گرفت که در مرحله اول ادعای نامبرده رد گردید و حکم به نفع این شرکت تایید شد. و در مرحله تجدید نظرخواهی، دادگاه تجدید نظر با پذیرش ادعای بیمه سینا حکم به ابطال رای داوری صادر نمود. که علی رغم درخواست اعاده دادرسی از سوی شرکت موافقت نگردید. رای صادره به تنهایی آثار سود و زیانی نخواهد داشت. شرکت خود با اسناد و مدارک ضمانت موجود، موضوع را از طریق مراجع ذیصلاح قانونی پیگیری و نسبت به وصول اقساط مشتریان اقدام خواهد نمود. لیکن با توجه به زمانبر بودن فرایند حقوقی این پرونده ها و فعالیت های مرتبط با شناسایی خودروها و وصول بدهی مشتریان، امکان برآورد زمانی و میزان وصولی ناشی از آن در حال حاضر امکانپذیر نمی باشد. 


ونوين
بانک اقتصاد نوين

افشای اطلاعات بااهمیت - (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

موضوع مزایده : فروش سرمایه گذاری در سهام شرکتهای سرمایه گذاری اقتصادنوین ، شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین،شرکت شیمی بافت ،کارگزاری اقتصاد نوین،خدمات رایان اقتصاد نوین.

تاريخ برگزاري مزايده : 1397/04/20

شرح موضوع مزايده و فرآيند آن : فروش سرمایه گذاری در سهام شرکتهای سرمایه گذاری اقتصادنوین ، شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین،شرکت شیمی بافت و...

دلایل عدم حصول نتیجه : عدم مراجعه خریدار جهت دریافت اسناد شرکت در مزایده و عدم وجود متقاضی جهت شرکت در مزایده جلسه بازگشایی پاکت های مزایده

 

آخرین ویرایش در یکشنبه, 28 مرداد 1397 ساعت 12:38
برای ارسال نظر وارد سایت شوید

درباره ما

سایت تحلیلی خبری

بورس اخبار

تماس با ما

  • mail to : irbourseakhbar@gmail.com