گزارش شرکت ها - پنجشنبه 22-06-97

پنج شنبه, 22 شهریور 1397 ساعت 09:43

با توجه به تدریجی بودن گزارشات رسیده ، این خبر تا ساعات پایانی امروز بطور تدریجی تکمیل خواهد شد 

دزهراوی
داروسازي زهراوی

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 240,000,000,000 ریال به مبلغ 2,640,000,000,000 ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور خروج از شمول ماده 141اصلاحيه قانون تجارت و اصلاح ساختار مالي شرکت که در تاریخ 1397/06/18 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده. 


کپرور
فرآوري زغال سنگ پروده طبس

افشای اطلاعات بااهمیت - (تغيير بيش از ۱۰ درصد در نرخ خريد مواد اوليه / خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

نوع مواد اولیه/خدمات : زغالسنگ خام
قيمت قبلي : 1,721,811 ريال
قيمت جديد : 2,103,323 ريال

مبلغ كل خدمات/ مواد خربداري شده در سال مالی قبل : 640,788 میلیون ریال
نسبت بهاي تمام شده خدمات/ مواد به كل بهاي تمام شده خدمات/ مواد شركت در سال مالی قبل : 92 درصد

شرح : لازم به ذکر است که مبالغ فوق فقط مربوط به زغالسنگ خام می‌باشد.


کپرور
فرآوري زغال سنگ پروده طبس

افشای اطلاعات بااهمیت - (دريافت مجوز تغيير بيش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

نوع محصول/خدمت : کنسانتره زغالسنگ
نرخ قبلي : 5,407,497 ريال
نرخ جديد : 6,735,290 ريال

مبلغ فروش محصول یا ارائه خدمت در سال مالی قبل : 1,032,794 میلیون ریال
نسبت فروش محصول یا ارائه خدمت به كل درآمد شركت در سال مالی قبل : 100 درصد

شرح : لازم به ذکر است کل درآمدهای عملیاتی این شرکت حاصل از فروش محصول کنسانتره زغالسنگ می‌باشد از این رو صد در صد درآمد عملیاتی این شرکت از محل فروش محصول می‌باشد و همچنین نرخ‌های فروش بر اساس نرخ محاسباتی می‌باشد که در آن جرائم و پاداش پارامترهای زغال لحاظ گردیده است. 


حرهشا
رهشاد سپاهان

افشای اطلاعات بااهمیت - (ساير اطلاعات بااهميت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ 

 

 


ارفع
آهن و فولاد ارفع

افشای اطلاعات بااهمیت - (ساير اطلاعات بااهميت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

شرح رویداد : احتراماً عطف به نامه شماره 60/163232 مورخ 1397/06/20 وزارت صنعت ، معدن و تجارت مبنی بر تعیین قیمت پایه محصولات فولادی معادل متوسط نرخ کشف شده در چهار عرضه آخر بورس ، چنانچه تغییر با اهمیتی ناشی از اجرای نامه مذکور بر عملکرد شرکت ( اعم از فروش و بهای تمام شده کالای فروش رفته ) اتفاق افتد و این تفاوت بیش از 20 درصد بهای فروش شرکت باشد آثار مالی ناشی از این تغییرات در سامانه کدال و در قالب گزارشات ماهانه افشاء خواهد شد. 


ثنوسا
نوسازي و ساختمان تهران

افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

سود خالص پیش بینی شده قبلی : 50,227 میلیون ریال

زیان خالص پیش بینی شده فعلی : (220,049) میلیون ریال

علت تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم : 

بدلیل عملیاتی نشدن انتقال سهم اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در پروژه ظفر به شرکت و عدم تحقق پیش فروش بخش عمده ای از متراژ باقیمانده پروژه ظفر منعکس در بودجه سال مالی منتهی به 97/06/31

آخرین ویرایش در پنج شنبه, 22 شهریور 1397 ساعت 10:19

درباره ما

سایت تحلیلی خبری

بورس اخبار

تماس با ما

  • mail to : irbourseakhbar@gmail.com