گزارش شرکت ها - دوشنبه 02-07-97

دوشنبه, 02 مهر 1397 ساعت 09:08

با توجه به تدریجی بودن گزارشات رسیده ، این خبر تا ساعات پایانی امروز بطور تدریجی تکمیل خواهد شد 

سمازن
سيمان مازندران

افشای اطلاعات بااهمیت - (ساير اطلاعات بااهميت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

شرح رویداد : با توجه به تامین آجر نسوز مورد نیاز کوره واحد یک شرکت علی الرغم تامین اعتبار و پرداخت پیش پرداخت مطابق نظر شرکت تامین کننده، به دلیل مشخص نبودن نرخ ارز برای شرکت مذکور و عدم واردات مورد نیاز، تولید و تحویل نگردید و تاخیر به وجوده آمده در این مهم عدم امکان راه اندازی خط مذکور را حادث گردید. این امر موجب کاهش E.P.S از مبلغ 215 ریال به 175 ریال گردید. 


ثشرق
سرمايه گذاري مسکن شمال شرق

افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

سود خالص پیش بینی شده قبلی : 35,638 میلیون ریال
سود خالص پیش بینی شده فعلی : 56,916 میلیون ریال

علت تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم :
همانطور که در گزارش تفسیری مدیریت اعلام شد شرکت در حال مذاکره جهت واگذاری واحدهای تجاری پروژه های کوهسنگی و امید مشهد بوده و واگذاری طبقه مثبت دو پروژه تجاری کوهسنگی محقق شده که موجب تعدیل پیش بینی درامد هر سهم گردیده است. 


ومعادن
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات

افشای اطلاعات بااهمیت - (ساير اطلاعات بااهميت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ 

 


سبزوا
سيمان لار سبزوار

افشای اطلاعات بااهمیت - (تأثيرات با اهميت ناشي از تغييرات ارزي (قيمت ارز) - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

شرح موضوع و دلايل ايجاد سود/ زيان و معامله مرتبط با آن : پیرو تبدیل وام ارزی شرکت که ازصندوق ذخیره ارزی در قالب ده فقره اعتبار اسنادی در ارتباط با خرید ماشین آلات خط تولید بمبلغ29262772 میلیون یورو باستناد آیین نامه ماده 20قانون رفع موانع تولیدرقابت پذیر مصوب 1394 ومصوبات بعدی آن ونظر باینکه باستناد تبصره ماده 4 آیین نامه اصلاحی ماده 20قانون مذکور تحقق سایر شرایط منرج در قانون مذکور منوط به تسویه اقساط سررسید شده بمبلغ 294000 میلیون ریال شامل 10 فقره وام وهر کدام 7 قسط معوق حد اکثر تا تاریخ 97/6/31بود وشرکت نسبت به تامین وپرداخت مبلغ مذکور ببانک عامل (بانک سپه شعبه سرافراز تهران کد 1600)اقدام نمود لذابا پرداخت اقساط سر رسید شده وام ارزی مذکور بصورت قطعی با بهره 15% به وام ریالی تبدیل گردید واقساط سر رسید نشده طی 16 قسط 6 ماهه که اولین قسط بسررسید97/9/13وآخرین قسط بسرسید 1404/09.15بصورت ریالی پرداخت خواهد گردید در اثر ثبت سند حسابداری تبدیل وام ارزی به ریالی در سیستم حسابراری شرکت مبغ 80 میلیارد تومان زیان انباشته شرکت کاهش وتاثیر مثبت آن در سو وزیان سال مالی منتهی به 97/6/31 معادل 27.2 میلیارد تومان میباشد توضیح اینکه موارد فوق در صورت های مالی حسابرسی شده 96/12/29 متناسب با مقطع زمانی مذکور افشا شده وتاثیرات جامع این رویداددرصورتهای مالی منتهی به 97/6/31 باطلاع سهامداران محترم خواهد رسید. 


سفاسی
فارسيت اهواز

افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاري مزايده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ 

 

 


غشهداب
شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان

افشای اطلاعات بااهمیت - (دريافت مجوز تغيير بيش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

نوع محصول/خدمت : رب گوجه فرنگی سس مایونز
نرخ قبلي : 68,500 ريال
نرخ جديد : 113,000 ريال

مبلغ فروش محصول یا ارائه خدمت در سال مالی قبل : 1,204,196 میلیون ریال
نسبت فروش محصول یا ارائه خدمت به كل درآمد شركت در سال مالی قبل : 99 درصد

شرح : نرخ فروش محصول رب گوجه فرنگی ( کیلوگرم ) در مرداد ماه 72000 ریال و در شهریور ماه 159000 ریال و نرخ فروش محصول سس مایونز ( کیلوگرم ) در مرداد ماه 65000 و در شهریور ماه 67000 ریال می باشد که در جدول بالا نرخ میانگین محصول رب گوجه فرنگی و سس مایونز بر اساس مصوبات کمیسیون معاملات محاسبه گردیده است . لازم به ذکر است که سقف نرخ فروش از شهریور ماه در جلسه کمیسیون معاملات به تصویب رسیده است . 


کطبس
ذغالسنگ نگين طبس

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 150,000,000,000 ریال به مبلغ 200,000,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالي که در تاریخ 1397/06/20 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده. 


قمرو
قند مرودشت

افشای اطلاعات بااهمیت - (ساير اطلاعات بااهميت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

شرح رویداد : احتراماً - در برآورد نهائی بودجه منتهی به 1397/04/31 ، بر اساس صورت های پیوست سود هر سهم سال مالی منتهی به 1397/04/31 مبلغ 513 ریال برآورد می گردد. 


قاسم
قاسم ايران

افشای اطلاعات بااهمیت - (نتايج برگزاري مزايده - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

موضوع مزایده : شش دانگ عرصه با پلاک ثبتی 1085 فرعی از 170 اصلی واقع در استان البرز , شهرکرج , مهرشهر, فاز یک , نبش خیابان 104 شرقی قطعه 788 به مساحت طبق سند 2205 متر مربع

تاريخ برگزاري مزايده : 1397/06/26
شرح موضوع مزايده و فرآيند آن : پیرو مصوبه هیئت مدیره به تاریخ 19 آذرماه 1396 و انجام 2 نوبت آگهی در روزنامه کثیر الانتشار در تاریخهای 13 دی ماه 96 و 22 شهریور 97 در خصوص فروش ملک مزبور انجام تشریفات قانونی صورت پذیرفت .
نتايج برگزاري مزايده : بر اساس توافق صورت گرفته مبایعه نامه فی مابین شرکت قاسم ایران (فروشنده) و آقای محمدرضا برکتی (خریدار)تنظیم گردید .

مبلغ مورد توافق : 48,000 میلیون ریال

نحوه تسويه : 

1- تسلیم چک تضمینی به مبلغ 16,800میلیون ریال در هنگام تنظیم مبایعه نامه
2- تعهد پرداخت مبلغ 8,000 میلیون ریال بصورت نقد در تاریخ اول مهرماه 1397 3- تعهد پرداخت مبلغ 15,000میلیون ریال بصورت نقد در تاریخ اول آبان ماه 1397
3- الباقی ثمن معامله به مبلغ 8,200 میلیون ریال بصورت نقد همزمان با تنظیم سند در دفترخانه در تاریخ 29 دی ماه 1397

تضمين هاي دريافت شده : در صورت عدم رعایت هریک از تعهدات خریدار طبق مندرجات ماده 4 مبایعه نامه اقدام حقوقی لازم پیش بینی گردیده است .

خالص ارزش دفتري دارايي انتقالي : 34,379 میلیون ریال

آخرین ویرایش در دوشنبه, 02 مهر 1397 ساعت 18:01
برای ارسال نظر وارد سایت شوید

درباره ما

سایت تحلیلی خبری

بورس اخبار

تماس با ما

  • mail to : irbourseakhbar@gmail.com