گزارش شرکت ها - سه شنبه 03-07-97

سه شنبه, 03 مهر 1397 ساعت 09:30

با توجه به تدریجی بودن گزارشات رسیده ، این خبر تا ساعات پایانی امروز بطور تدریجی تکمیل خواهد شد 

خموتور
موتورسازان تراکتورسازي ايران

افشای اطلاعات بااهمیت - (دريافت مجوز تغيير بيش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

نوع محصول/خدمت : انواع موتور
مبلغ فروش محصول یا ارائه خدمت در سال مالی قبل : 1,713,631 میلیون ریال
نسبت فروش محصول یا ارائه خدمت به كل درآمد شركت در سال مالی قبل : 99 درصد

شرح : با عنايت به افزایش نرخ ارز و مواد اولیه و تاثیر آن بر بهای تمام شده، نرخهای فروش محصولات این شرکت بطور ميانگين به ميزان 15 درصد افزايش يافته است. 


شبریز
پالايش نفت تبريز

افشای اطلاعات بااهمیت - (بهره برداري از طرح ها و پروژه هاي جديد - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

عنوان طرح / پروژه : توليد اختلاط روغن
زمان شروع طرح / پروژه : 1393/02/01
مدت اجراي طرح / پروژه : 4 سال
بهاي تمام شده طرح / پروژه : 6,900,000 میلیون ریال

محصولات حاصل از بهره برداري از طرح/ پروژه جديد : روغهاي روان ساز
ظرفيت اسمي محصول : 40000 تن سالانه در يك شيفت
ظرفيت عملي بهره برداري از محصول : 40000تن سالانه در يک شيفت
شرح : مقدار حدودا15000 هزار ليتر از روغن موتور بنزيني و ديزلي در حال حاضر توليد و اقدامات لازم جهت اخذ پروانه بهره برداري و علامت استاندارد از سازمان استاندارد انجام و به اتمام رسيده و مراحل بازار يابي و فروش محصولات مذكور در حال انجام ميباشد و تاثير سود و زياني روغنهاي مزبور متعاقبا اعلام خواهد شد .با توجه به تقاضاي بازار امكان افزايش توليد تا سقف 120 هزار تن در سال ميسر ميباشد 


ثشاهد
شاهد

افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

سود خالص پیش بینی شده قبلی : 656,939 میلیون ریال
سود خالص پیش بینی شده فعلی : 475,497 میلیون ریال

علت تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم :
باتوجه به توضیحات ارائه شده درگزارش تفسیری مدیریت شرکت ،علت اصلی کاهش سودخالص شرکت اصلی ناشی از عدم تحقق کامل سودپیش بینی شده شرکت های زیرمجموعه بوده است .مطابق بایادداشت 2-5-24همراه صورتهای مالی درآمدحاصل ازسرمایه گذاریهادرشرکتهای زیرمجموعه بالغ بر 284،151 میلیون ریال است،این در حالیست که سود یاد شده دربودجه مصوب مبلغ 439،164میلیون ریال برآوردگردیده است. 


پخش
پخش البرز

افشای اطلاعات بااهمیت - (نتايج برگزاري مزايده - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

موضوع مزایده : فروش قطعی ملک مازاد شرق تهران
تاريخ برگزاري مزايده : 1397/06/07
شرح موضوع مزايده و فرآيند آن فروش ملک شرق تهران به مساحت : 5000 متر
نتايج برگزاري مزايده : فروش ملک به شرکت گروه سرمایه گذاری البرز(سهامی عام)
مبلغ مورد توافق : 295,800 میلیون ریال
نحوه تسويه : در قبال مطالبات شرکت های گروه
خالص ارزش دفتري دارايي انتقالي : 35,800 میلیون ریال 


چکاپا
گروه صنايع کاغذ پارس

افشای اطلاعات بااهمیت - (دريافت مجوز تغيير بيش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

نوع محصول/خدمت : کاغذ رول سفید و خمیر ویرجین

نرخ قبلي : 57,500,000 ريال
نرخ جديد : 74,500,000 ريال

مبلغ فروش محصول یا ارائه خدمت در سال مالی قبل : 1,314,083 میلیون ریال

نسبت فروش محصول یا ارائه خدمت به كل درآمد شركت در سال مالی قبل : 85 درصد

شرح : با توجه به نوسانات چشمگیرنرخ ارز و همچنین سایر اتفاقاتی که در حوزه ی کلان اقتصاد کشور رخ داده است ، نرخ فروش کاغذ رول سفید ( تن ) در مرداد ماه 53.000.000ریال و در شهریور ماه 76.000.000ریال(43 درصدافزایش) و نرخ فروش خمیر ویرجین ( تن ) در مرداد ماه 62.000.000ریال و در شهریور ماه 73.000.000ریال(18 درصد افزایش) داشته است که در جدول بالا نرخ میانگین فروش کاغذ رول سفید و خمیر ویرجین بر اساس مصوبات کمیسیون معاملات محاسبه و درج گردیده است .

آخرین ویرایش در سه شنبه, 03 مهر 1397 ساعت 16:33
برای ارسال نظر وارد سایت شوید

درباره ما

سایت تحلیلی خبری

بورس اخبار

تماس با ما

  • mail to : irbourseakhbar@gmail.com