گزارش شرکت ها - شنبه 07-07-97

شنبه, 07 مهر 1397 ساعت 08:11

با توجه به تدریجی بودن گزارشات رسیده ، این خبر تا ساعات پایانی امروز بطور تدریجی تکمیل خواهد شد 

غدشت
دشت مرغاب

افشای اطلاعات بااهمیت - (دريافت مجوز تغيير بيش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

نوع محصول/خدمت : کلیه محصولات به طور میانگین
نرخ قبلی : 1 ريال
نرخ جديد : 1.30 ريال

مبلغ فروش محصول یا ارائه خدمت در سال مالی قبل : 2,525,648 میلیون ریال
نسبت فروش محصول یا ارائه خدمت به كل درآمد شركت در سال مالی قبل : 100 درصد

شرح : با توجه به افزایش نهاده های تولید در چند ماه اخیر خصوصا مواد بسته بندی همچون قوطی،شیشه و نیز تره بار کشاورزی، هیئت مدیره مصوب نموده است که قیمت فروش محصولات تولیدی افزایش یابد. 


ذوب
سهامي ذوب آهن اصفهان

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 33,180,587,019,000 ریال به مبلغ 61,503,538,554,159 ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور خروج از شمول ماده 141لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت به استناد معافيت مالياتي مقرر در بند ز تبصره 10 از ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور که در تاریخ 1397/06/18 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده. 


ثاخت
بين المللي توسعه ساختمان

افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (اصلاحیه)

سود خالص پیش بینی شده قبلی : 515,247 میلیون ریال
سود خالص پیش بینی شده فعلی : 48,009 میلیون ریال

علت تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم :
با عنایت به اقدامات صورت گرفته در خصوص فروش پروژه سعدی شیراز و زمین شمع ساحل ، با وجود تلاش های مکرر و مستند به مزایده صورت گرفته، متاسفانه طبق برنامه ریزی بعمل آمده در سال قبل سود پیش بینی محقق نشده و به سال مالی بعد موکول گردید. لذا مدیریت شرکت بر این اعتقاد است که با وجود تلاش وافر مبنی بر کسب سود برای سال مالی منتهی به31/06/1397، سود پیش بینی شده هرسهم از مبلغ 86ریال به مبلغ 8ریال کاهش خواهد یافت. امید است با ایجاد شرایط اقتصادی با ثبات درکشور، درسال مالی منتهی به 31/06/1398، سود هر سهم شرکت به رقم بالاتری محقق گردد.
* در آمد حاصل از سرمایه گذاری ناشی از پيش بيني سهم شركت اصلي از سود نقدي شركتهاي فرعي می باشد . 


شتوکا
توکا رنگ فولاد سپاهان

افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاري مناقصه - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

موضوع مناقصه : تامین رنگ مورد نیاز واحد ورق رنگی شرکت فولاد مبارکه اصفهان
تاريخ شروع/ برگزاري مناقصه : 1397/06/31
شرح موضوع مناقصه و فرآيند آن : تامین انواع رنگ کویل کوتینگ مورد نیاز واحد ورق رنگی شرکت فولاد مبارکه اصفهان 


سبزوا
سيمان لار سبزوار

افشای اطلاعات بااهمیت - (ساير اطلاعات بااهميت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

شرح رویداد : پیروتبدیل وام ارزی شرکت که از صندوق ذخیره ارزی در قالب ده فقره اعتبار اسنادی در ارتباط با خرید ماشین الات خط تولید به مبلغ 29262772 یوروباستناد آیین نامه ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب 1394 ومصوبات بعدی آن ونظر به اینکه باستنادتبصره ماده 4 آیین نامه اصلاحی ماده 20 قانون مذکور تحقق سایر شرایط مندرج در قانون مذکور منوط به تسویه اقساط سررسید شده به مبلغ 294000میلیون ریال شامل ده فقره وام وهر کدام 7 قسط معوق حد اکثر تا تاریخ 97/6/31 بود وشرکت نسبت به تامین وپرداخت مبلغ مذکور به بانک عامل (بانک سپه شعبه سرافراز تهران کد 1600 )اقدام نمود لذا با پرداخت اقساط سررسید شده وام ارزی مذکور بصورت قطعی با بهره 15% به وام ریالی تبدیل گردید واقساط سررسید نشده طی 16 قسط 6 ماهه که اولین قسط بسررسید 97/9/13 وآخرین قسط بسررسید 1404/9/15 بصورت ریالی پرداخت خواهد گردید در اثر ثبت سند حسابداری تبدیل وام ارزی به ریالی در سیستم حسابداری شرکت مبلغ 80 میلیارد تومان زیان انباشته شرکت کاهش وتاثر مثبت آن در سود وزیان سال مالی منتهی به 97/6/31 معادل 27/2 میلیارد تومان میباشد توضیح اینکه موارد فوق در صورت های مالی حسابرسی شده 96/12/29 متناسب با مقطع زمانی مذکور افشا شده وتاثیرات جامع این رویداد در صورت های مالیمنتهی به 97/6/31 باطلاع سهامداران محترم خواهد رسید .

 


چکارن
کارتن ايران

افشای اطلاعات بااهمیت - (ساير اطلاعات بااهميت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

شرح رویداد : با توجه به قرارداد منعقد شـده با یکی از تامین کنندگان بصـورت انحصاری لازم بـذکر است کـه مـزایای قـرارداد به شـرح ذیـل می باشد :
1 – تامین 50% کاغذ مورد نیاز از یک تامین کننده حداکثر تا میزان 900 تن .
2 – قیمت تا 10% پایین تر از نرخ روز بازار .
3 – امکان فروش کاغذ در بازار توسط کارتن ایران قبل از تبدیل به کارتن به سایر متقاضیان .
4 – در حال حاضر مقدار تولید و فروش شرکت با تـوجـه بـه وضعیت بازار مشابـه ظـرفیت ماههای قبل خواهد بود .
بدیهی است با این روش بهای تمام شده شرکت حدود 5% کاهش می یابد و قدرت چانه زنی شرکت برای جذب مشتری در بازار افزون می شود . 


دانا
بيمه دانا

اعلامیه پذیره نویسی عمومی

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده 1396/11/29 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 1,020,373 میلیون ریال به‌مبلغ 1,500,000 میلیون ریال ، تعداد 280,990,105 سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد 198,636,895 سهم 1000 ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ 1397/07/08 لغایت تاریخ 1397/08/07 و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده است.

شماره حساب : 166561159
بانک : تجارت
شعبه : انقلاب نجات الهي 


ميدکو
مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه

مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/02/23 و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/06/26 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 23,760,000 میلیون ریال به‌مبلغ 29,000,000 میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 5,240,000 میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ 1397/07/07 لغایت تاریخ 1397/09/06 و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده است.

شماره حساب :
380-8600-543210-1
بانک : پاسارگاد
شعبه : فراز 


سبزوا
سيمان لار سبزوار

افشای اطلاعات بااهمیت - (تأثيرات با اهميت ناشي از تغييرات ارزي (قيمت ارز) - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (اصلاحیه)

موضوع : تبدیل وام ارزی به ریالی وپرداخت اقساط سررسید شده آن
تاريخ شناسايي سود/ زيان : 1397/06/31
واحد ارزي مرتبط: یورو
مبلغ دارايي يا بدهي ارزي مرتبط : 29,262,772 یورو
مبلغ : 272,167 میلیون ریال

شرح موضوع و دلايل ايجاد سود/ زيان و معامله مرتبط با آن : پیرو تبدیل وام ارزی شرکت که ازصندوق ذخیره ارزی در قالب ده فقره اعتبار اسنادی در ارتباط با خرید ماشین آلات خط تولید بمبلغ29262772 میلیون یورو باستناد آیین نامه ماده 20قانون رفع موانع تولیدرقابت پذیر مصوب 1394 ومصوبات بعدی آن ونظر باینکه باستناد تبصره ماده 4 آیین نامه اصلاحی ماده 20قانون مذکور تحقق سایر شرایط منرج در قانون مذکور منوط به تسویه اقساط سررسید شده بمبلغ 294000 میلیون ریال شامل 10 فقره وام وهر کدام 7 قسط معوق حد اکثر تا تاریخ 97/6/31بود وشرکت نسبت به تامین وپرداخت مبلغ مذکور ببانک عامل (بانک سپه شعبه سرافراز تهران کد 1600)اقدام نمود لذابا پرداخت اقساط سر رسید شده وام ارزی مذکور بصورت قطعی با بهره 15% به وام ریالی تبدیل گردید واقساط سر رسید نشده طی 16 قسط 6 ماهه که اولین قسط بسررسید97/9/13وآخرین قسط بسرسید 1404/09.15بصورت ریالی پرداخت خواهد گردید در اثر ثبت سند حسابداری تبدیل وام ارزی به ریالی در سیستم حسابراری شرکت مبغ 80 میلیارد تومان زیان انباشته شرکت کاهش وتاثیر مثبت آن در سو وزیان سال مالی منتهی به 97/6/31 معادل 27.2 میلیارد تومان میباشد توضیح اینکه موارد فوق در صورت های مالی حسابرسی شده 96/12/29 متناسب با مقطع زمانی مذکور افشا شده وتاثیرات جامع این رویداددرصورتهای مالی منتهی به 97/6/31 باطلاع سهامداران محترم خواهد رسید. 


بموتو
موتوژن

افشای اطلاعات بااهمیت - (دريافت مجوز تغيير بيش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

نوع محصول/خدمت : الکتروموتورهای صنعتی
نرخ قبلي : 6,476,457 ريال
نرخ جديد : 10,038,508 ريال

مبلغ فروش محصول یا ارائه خدمت در سال مالی قبل : 981,229 میلیون ریال
نسبت فروش محصول یا ارائه خدمت به كل درآمد شركت در سال مالی قبل : 33 درصد

شرح : افزایش نرخ محصولات به طور مبانگین 50 درصد می باشد. 


دسانکو
داروسازي سبحان انکولوژي

افشای اطلاعات بااهمیت - (ساير اطلاعات بااهميت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

شرح رویداد : به استحضار می رساند شرکت پیگیری لازم را در خصوص مطالبات خود از شرکت روش سوییس بعمل آورده و در تاریخ 97/06/17 مبلغ 1.607.000 یورو به صورت ارزی به حیطه وصول درآورده که با توجه به اینکه تاکنون ارز ذریافتی به فروش نرسیده است آثار سود تسعیر و یا فروش ارز مربوط برای این شرکت مشخص نمی باشد . لذا پس از فروش ارز فوق الذکر تاثیرات محاسبه و آثار نهایی آن به بازار بورس منعکس می گردد . 


ختراک
ريخته گري تراکتور سازي ايران

افشای اطلاعات بااهمیت - (دريافت مجوز تغيير بيش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

نوع محصول/خدمت : انواع قطعات ریخته چدنی
مبلغ فروش محصول یا ارائه خدمت در سال مالی قبل : 1,899,328 میلیون ریال
نسبت فروش محصول یا ارائه خدمت به كل درآمد شركت در سال مالی قبل : 94 درصد

شرح : با توجه به افزایش قیمت نهاده های تولیدی از جمله مواد اولیه و نیز افزایش نرخ ارز و تاثیر آن بر بهای تمام شده، نرخهای فروش محصولات این شرکت بصورت علی الحساب، بطور ميانگين به ميزان 11 درصد افزايش يافته است. 


ددام
داروسازي زاگرس فارمد پارس (داملران رازک)

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 106,200 ریال به مبلغ 920,223 ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اصلاح ساختار مالي شرکت که در تاریخ 1397/05/30 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده. 


ثنور

سرمايه گذاري کوه نور

آگهي گواهي نقل و انتقال سهام   

 

آخرین ویرایش در شنبه, 07 مهر 1397 ساعت 16:01
برای ارسال نظر وارد سایت شوید

درباره ما

سایت تحلیلی خبری

بورس اخبار

تماس با ما

  • mail to : irbourseakhbar@gmail.com