گزارش شرکت ها - یکشنبه 08-07-97

یکشنبه, 08 مهر 1397 ساعت 17:14

با توجه به تدریجی بودن گزارشات رسیده ، این خبر تا ساعات پایانی امروز بطور تدریجی تکمیل خواهد شد 

بمپنا
توليد برق عسلويه مپنا

افشای اطلاعات بااهمیت - (تأثيرات با اهميت ناشي از تغييرات ارزي (قيمت ارز) - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ 

 

 


فزرین
زرين معدن آسيا

افشای اطلاعات بااهمیت - (تغييرات با اهميت در عملكرد شركت هاي تحت كنترل - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

شركت تحت كنترل : سیمین معدن قزلجا
تاريخ رويداد : 1397/07/07
درصد مالكيت ناشر در شركت تحت كنترل : 83.5 درصد
شرح موضوع شامل دلايل رويداد و سهم ناشر از تغييرات در عملكرد شركت مورد بحث : اخذ پروانه بهره برداری دوم توسط شرکت تحت کنترل 


حسیر
ريل سير کوثر

افشای اطلاعات بااهمیت - (افشاي معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت یا ساير اشخاص وابسته - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (اصلاحیه)

مبلغ معامله : 500,000 میلیون ریال
ارزش بازار دارايي هاي مورد معامله : 702,100 میلیون ریال
ارزش دفتري دارايي هاي مورد معامله : 0 میلیون ریال
درصد ارزش دفتري دارايي در مقايسه با كل دارايي هاي شركت : 0 درصد
ارزش كل معامله در مقايسه با كل درآمدهاي فروش شركت در سال قبل : 73 درصد
ساز و کار تسویه : از محل وجوه حاصل از انتشار اوراق اجاره و تسویه از محل درآمدهای عملیاتی شرکت
شرح هر گونه تخفيف اعطايي : خرید پایین تر از ارزش کارشناسی

شرح : خرید437 دستگاه واگن لبه کوتاه با ارزش کارشناسی 702میلیارد ریال و به بهای 500میلیارد ریال از شرکت توسعه طلوع تجارت خلیج فارس 


تایرا
تراکتور سازي ايران

افشای اطلاعات بااهمیت - (دريافت مجوز تغيير بيش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

نوع محصول/خدمت : انواع تراکتور
مبلغ فروش محصول یا ارائه خدمت در سال مالی قبل : 8,885,935 میلیون ریال
نسبت فروش محصول یا ارائه خدمت به كل درآمد شركت در سال مالی قبل : 100 درصد 


فولاد
فولاد مبارکه اصفهان

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 75,000,000,000,000 ریال به مبلغ 130,000,000,000,000 ریال از محل سود انباشته به منظور
1- بازيافت مخارج سرمايه اي طرح هاي در دست اجرا
2- بازيافت مخارج سرمايه اي مشارکت در افزايش سرمايه شرکت هاي فرعي و وابسته
3- بازيافت مخارج سرمايه اي تملک سرمايه گذاري هاي بلند مدت
4- اصلاح ساختار مالي که در تاریخ 1397/07/07 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده. 


کگل
معدني و صنعتي گل گهر

آگهی ثبت افزایش سرمایه

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/12/28 افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 30,000,000 میلیون ریال به‌مبلغ 36,000,000 میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 6000000 میلیون ریال ، ) در تاریخ 1397/07/08 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. 


کاذر
فرآورده هاي نسوز آذر

اطلاعيه توزيع گواهي نامه نقل و انتقال و سپرده سهام 

 

 


کپشیر
پشم شيشه ايران

افشای اطلاعات بااهمیت - (نتايج برگزاري مزايده - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

تاريخ برگزاري مزايده : 1397/07/05
شرح موضوع مزايده و فرآيند آن : فروش ساختمان دفتر مرکزی جهت تامین مالی بخشی از هزینه های پروژه راه اندازی کارخانه پشم شیشه در منطقه ویژه اقتصادی شیراز
نتايج برگزاري مزايده : با عنایت به برگزاری سه دوره آگهی روزنامه و عدم ارسال پاکت و دریافت یک مورد پیشنهاد قیمت ، در خصوص مزایده دفتر تهران طی برگزاری جلسه هیات مدیره به شماره 271 مورخ 97/06/24 تصمیم گیری فروش دفتر تهران با امضای مدیریت محترم عامل به تائید هیات مدیره رسید در این خصوص طی مبایعه نامه مورخ 97/07/7 فروش ساختمان دفتر تهران به مبلغ کل 210.000.000.000ریال مورد تائید قرار گرفت .

مبلغ مورد توافق : 210,000,000,000 میلیون ریال
نحوه تسويه : %30نقد الباقی طی اقساط مساوی از تاریخ مبایعه نامه به مدت 10 ماه
تضمين هاي دريافت شده : اسناد مالکیت تا زمان تسویه کامل به نام نمی گردد .
خالص ارزش دفتري دارايي انتقالي : 119,939,007 میلیون ریال

 


وامید

مديريت سرمايه گذاري اميد

افشای اطلاعات بااهمیت - (تغييرات با اهميت در عملكرد شركت هاي تحت كنترل - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

شركت تحت كنترل : پترو امید آسیا

تاريخ رويداد : 1397/07/08
درصد مالكيت ناشر در شركت تحت كنترل : 100 درصد

شرح موضوع شامل دلايل رويداد و سهم ناشر از تغييرات در عملكرد شركت مورد بحث : احتراماً، در راستای اجرای مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشاء اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس مبنی بر افشاء اطلاعات با اهمیت، به استحضار می‌رساند، شرکت پتروامید آسیا که مالکیت 100% سهام آن مربوط به این شرکت می باشد، با مشارکت شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید اقدام به عقد قرارداد (پیمان) احداث مخازن ذخیره نفت خام در بندر جاسک با طرفیت شرکت مهندسی و توسعه نفت نموده که موارد مهم به شرح ذیل اعلام می‌گردد: 

1- موضوع پیمان:
1 - 1) قرارداد (پیمان) احداث مخازن ذخیره نفت خام در بندر جاسک به روش BOT می¬باشد.
1 - 2) تأمین منابع مالی، احداث، بهره¬برداری و نگهداری و تعمیرات مخازن ذخیره مواد نفتی (سبک، سنگین و فوق سنگین) و تأسیسات جانبی با ظرفیت ده میلیون بشکه نفت خام با حق بهره¬برداری سرمایه¬گذار در مدت دوره اجرا و بهره¬برداری در منطقه جاسک.
1 - 3 ) اجاره مخازن و تأسیسات جانبی احداثی به شرکت ملی نفت ایران.
1 - 4) تحویل کلیه مخازن و تأسیسات جانبی احداثی به شرکت ملی نفت ایران پس از اتمام مدت اجاره و بهره¬برداری.
2- اجاره بها:
2 - 2) بعد از ساخت و تکمیل مخازن و تأسیسات جانبی و امکان بهره¬برداری از آن¬ها، شرکت ملی نفت ایران اجاره مخازن و تأسیسات جانبی را بر اساس نرخ زیر به سرمایه¬گذار پرداخت خواهد نمود:
2 - 2) نرخ اجاره¬ بها، به¬صورت پلکانی با احتساب دو نرخ، شامل 59 سنت یورو برای مدت 5 سال اول و 21 سنت یورو برای مدت 10 سال بعدی به ازای هر بشکه در ماه سی روزه برای مخازن قابل بهره‌برداری.
2 - 3) مبلغ پیمان حداکثر در سقف و ناخالص ششصد و شش (606) میلیون یورو می¬باشد که به شرح زیر محاسبه شده است. (10,000,000)×(12 ماه)× ((59 سنت یورو)× (5 سال)+ (21 سنت یورو)×(10 سال))= 606 میلیون یورو 2-4) پرداخت اجاره بها به صورت ماهیانه و به یورو خواهد بود و جرائم تأخیر پرداخت پیش¬بینی شده است.
3- مدت پیمان :
3 - 1) مدت این پیمان از تاریخ نافذ شدن آن دویست و شانزده (216) ماه می¬باشد که به شرح زیر تفکیک می¬گردد:
3 - 2) مدت احداث (شامل زمان لازم برای طراحی، تأمین کالا و تجهیزات و ساخت مخازن و تأسیسات جانبی) توسط سرمایه¬گذار سی و شش (36) ماه از تاریخ نافذ شدن قرارداد.
3 - 3) مدت اجاره مخازن و تأسیسات جانبی توسط شرکت ملی نفت ایران یکصد و هشتاد (180) ماه از تاریخ ساخت و تکمیل احداث مخازن و تأسیسات جانبی و شروع بهره¬برداری.

 

آخرین ویرایش در یکشنبه, 08 مهر 1397 ساعت 18:13
برای ارسال نظر وارد سایت شوید

درباره ما

سایت تحلیلی خبری

بورس اخبار

تماس با ما

  • mail to : irbourseakhbar@gmail.com