گزارش شرکت ها - پنجشنبه 26-07-97

پنج شنبه, 26 مهر 1397 ساعت 08:46

با توجه به تدریجی بودن گزارشات رسیده ، این خبر تا ساعات پایانی امروز بطور تدریجی تکمیل خواهد شد 

مرقام
ايران ارقام

صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)

به گزارش بورس اخبار با توجه به گزارش 12 ماهه منتهی به 31/ 06 / 1397 شرکت ایران ارقام مشاهده می گردد که این شرکت با سرمایه 500 میلیارد ریالی طی یکسال توانسته به سود ناچیز 22 میلیاردی دست پیدا کند که درنتیجه به ازاء هر سهم سودی معادل 43 ریال تعلق می گیرد.
با احتساب سود ناچیز دوره و زیان انباشته 140 میلیارد ریالی ابتدای دوره شرکت ، زیان اباشته پایان دوره شرکت 118 میلیارد ریال خواهد بود که معادل (236) ریال زیان به ازاء هر سهم محاسبه خواهد شد. 


سباقر
سيمان باقران

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)

به گزارش بورس اخبار بنا به اطلاعیه صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 31 / 06 / 1397 شرکت سیمان باقران در این مدت به ازاء هر سهم مبلغ (542) ریال زیان انباشته کرده که با احتساب زیان انباشته ایتدای دوره ،مبلغ زیان انباشته به ازاء هر سهم منتهی به 31 / 06 / 1397 مبلغ (786) ریال می باشد. 


کپارس
کاشي پارس

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 87,750,000,000 ریال به مبلغ 124,967,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،اندوخته طرح و توسعه به منظور توليد محصولات پرسلان لعابدار فول پوليش که در تاریخ 1397/06/04 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده. 


خیمن
ايمن خودرو شرق

افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

نوع محصول/خدمت : ایربگ
نرخ قبلي : 2,600,002 ريال
نرخ جديد : 33,314,809 ريال
مشخصات محصول
مبلغ فروش محصول یا ارائه خدمت در سال مالی قبل : 1,653,914,489,400 میلیون ریال
نسبت فروش محصول یا ارائه خدمت به كل درآمد شركت در سال مالی قبل : 51 درصد

شرح : ایربگ میانگین نرخ قدیم (2.600.002) میانگین نرخ جدید (3.314.809) کمربند میانگین نرخ قدیم (1.456.410) میانگین نرخ جدید (1.649.256) تغییرات نرخ فروش به صورت میانگین مجموعه کمربند اعلام شده است. فایل ضمیمه تغییرات هر محصول را به تفکیک نشان می دهد. 


کاوه
فولاد کاوه جنوب کيش

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 7,000,000,000,000 ریال به مبلغ 15,000,000,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور تکميل فاز 2 پروژه فولاد سازي، بازيافت بخشي از مخارج انجام شده در سنوات قبل بابت پروژه فاز 2 فولاد سازي، تکميل پروژه تاسيسات جانبي و زير ساخت و تکميل پروژه آب شيرين کن شرکت که در تاریخ 1397/07/16 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده.

آخرین ویرایش در پنج شنبه, 26 مهر 1397 ساعت 10:39

درباره ما

سایت تحلیلی خبری

بورس اخبار

تماس با ما

  • mail to : irbourseakhbar@gmail.com