گزارش شرکت ها - یکشنبه 06-08-97

یکشنبه, 06 آبان 1397 ساعت 08:19

با توجه به تدریجی بودن گزارشات رسیده ، این خبر تا ساعات پایانی امروز بطور تدریجی تکمیل خواهد شد 

ثشاهد
شاهد

افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

موضوع مزایده : فروش ششدانگ 150 قطعه زمین به مساحت کل 200281 متر مربع ( 4 دانگ سهم شرکت شاهدو2 دانگ سهم شرکت عمران و توسعه شاهد می باشد) باکاربریهای مسکونی، تجاری، آموزشی، خدمات فضای سبز و غیره واقع در استان البرز شهرستان فردیس، شهرک ناز جنوبی
تاريخ برگزاري مزايده : 1397/08/21

شرح فرآيند مزايده : متقاضیان می توانند از تاریخ نشر آگهی به مدت یک هفته (در وقت اداری) به منظور هماهنگی بازدید و دریافت فرم شرکت در مزایده اقدام و جهت تحویل پاکات پیشنهادی خود حداکثر تا ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1397/08/20 به آدرس تهران، خیابان مطهری، نبش خیابان گلریز، پلاک 304 مراجعه نمایند. جهت کسب اطلاع بیشتر با تلفن 88823483ـ021 (داخلی 228) تماس حاصل نمایند. 


مادیرا
صنايع ماشينهاي اداري ايران

افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

نوع محصول/خدمت : تلویزیون
نرخ قبلي : 14,037,288 ريال
نرخ جديد : 19,527,430 ريال

مشخصات محصول
مبلغ فروش محصول یا ارائه خدمت در سال مالی قبل : 2,308,193 میلیون ریال
نسبت فروش محصول یا ارائه خدمت به كل درآمد شركت در سال مالی قبل : 63 درصد

شرح : لازم بذکر است مبالغ فوق فقط برای محصول تلویزیون می باشد. 


کباده
تهيه و توليد خاک نسوز استقلال آباده

افشای اطلاعات بااهمیت - (توثیق یا فک رهن دارایی ها - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

دارايي وثيقه/ فك رهن شده : کل ششدانگ عرصه و اعیان شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده
خالص ارزش دفتري دارايي : 33,802 میلیون ریال
ارزش وثيقه / فك رهن شده : 25,000 میلیون ریال

شرح موضوع و دلايل توثيق/ فك رهن : دریافت تسهیلات بلند مدت از بانک صنعت و معدن جهت راه اندازی طرح و خرید مابقی ماشین آلات خارجی و داخلی و همچنین تاسیسات در نظر گرفته شده 


ثعمرا
عمران و توسعه شاهد

افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

موضوع مزایده : فروش ششدانگ 150 قطعه زمین به مساحت کل 200281 متر مربع (2 دانگ سهم شرکت عمران و توسعه شاهد و 4 دانگ سهم شرکت شاهدمی باشد) باکاربرهای مسکونی، تجاری، آموزشی، خدمات فضای سبز و غیره واقع در استان البرز شهرستان فردیس، شهرک ناز جنوبی
تاريخ برگزاري مزايده : 1397/08/06

شرح فرآيند مزايده : متقاضیان می توانند از تاریخ نشر آگهی به مدت یک هفته (در وقت اداری) به منظور هماهنگی بازدید و دریافت فرم شرکت در مزایده اقدام و جهت تحویل پاکات پیشنهادی خود حداکثر تا ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1397/08/20 به آدرس تهران، خیابان مطهری، نبش خیابان گلریز، پلاک 304 مراجعه نمایند. جهت کسب اطلاع بیشتر با تلفن 88823483ـ021 (داخلی 228) تماس حاصل نمایند. 


خزر
فنرسازي زر

افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

مبلغ فروش محصول یا ارائه خدمت در سال مالی قبل : 120,116 میلیون ریال

نسبت فروش محصول یا ارائه خدمت به كل درآمد شركت در سال مالی قبل : 31.4 درصد

شرح : مطابق با نامه شماره 9758484 مورخ 1397/07/30 شرکت سازه گستر سایپا بابت تعدیل نرخ قیمت قراردادهای فی ما بین محصولات فروخته شده به آن شرکت در بازۀ زمانی شش ماهه اول سال 1397، در صورتهای مالی شش ماهۀ اول سال 1397، اعمال گردیده است.

آخرین ویرایش در یکشنبه, 06 آبان 1397 ساعت 16:23

درباره ما

سایت تحلیلی خبری

بورس اخبار

تماس با ما

  • mail to : irbourseakhbar@gmail.com