گزارش شرکت ها - شنبه 12-08-97

شنبه, 12 آبان 1397 ساعت 07:53

با توجه به تدریجی بودن گزارشات رسیده ، این خبر تا ساعات پایانی امروز بطور تدریجی تکمیل خواهد شد 

وایران
ليزينگ ايرانيان

افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

موضوع مزایده : فروش 2 ملک مازاد از دارائیهای شرکت طبق آگهی روزنامه
تاريخ برگزاري مزايده : 1397/08/09
شرح فرآيند مزايده : شرکت در نظر دارد 2 ملک مازاد خود را به شرح ذیل از طریق برگزاری مزایده به فروش برساند
1 - تهران - خیابان شریعتی - خیابان ظفر - پلاک 41 - ساختمان اداری
2 - تهران - خیابان خواجه عبدالله انصاری - خیابان ابوذر غفاری شمالی - نبش کوچه فضای سبز - پلاک 147- ملک مسکونی 


زنجان
صنايع پتروشيمي زنجان

افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

شرح رویداد : جناب آقای جعفروند آذر رئیس محترم اداره ی نظارت بر ناشران فرابورسی با احترام، به استحضار می رساند شرکت پتروشیمی زنجان پس از طی مراحل کارشناسی و اداری بسیار طولانی از جمله طی مراحل متعدد در بانک عامل، وزارت صنعت، معدن و تجارت، صندوق توسعه ملی و انجام دو مرحله افزایش سرمایه و همچنین تامین وثایق و تضامین مورد نیاز، توانست بعد از 11 سال انتظار سهام داران این شرکت و حدود 4 سال تلاش بی وقفه در این وضعیت سخت اقتصادی و تحریم های ظالمانه ی بین المللی به دستاورد بزرگی دست یابد که به شرح زیر جهت بهره برداری سهام داران و فعالان بازار به اطلاع عموم می رسد: - شرکت پتروشیمی زنجان موفق شده است بخش اول تامین مالی خرید تجهیزات و خدمات مهندسی طرح را در قالب گشایش یک فقره اعتبار اسنادی به مبلغ 156،668،300 یورو را عملیاتی نماید. 80 درصد اعتبار اسنادی مذکور به مبلغ 125،334،640 از محل اعتبارات تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی با عاملیت بانک ملی و 20 درصد مابقی از محل منابع شرکت به مبلغ 31،337،660 یورو تامین شده است. از این رو من بعد فرایند سفارش گذاری و خرید تجهیزات این شرکت آغاز خواهد شد. پیشاپیش از تشریک مساعی آن مقام سپاس گزاری می شود. 


غصینو
صنعتي مينو

افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ خرید مواد اولیه / خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (اصلاحیه)

نوع مواد اولیه/خدمات : انواع مواد اولیه و بسته بندی طبق جدول پیوست
قيمت قبلي : 98,082 ريال
قيمت جديد : 166,570 ريال
مشخصات مواد/خدمات
مبلغ كل خدمات/ مواد خربداري شده در سال مالی قبل : 321,883 میلیون ریال
نسبت بهاي تمام شده خدمات/ مواد به كل بهاي تمام شده خدمات/ مواد شركت در سال مالی قبل : 17 درصد

شرح : تغییرات بااهمیت مواد اولیه و بسته بندی خریداری شده این شرکت به شرح جدول پیوست اعلام می گردد.لازم به ذکر است بدلیل افزایش قیمت تعدادی ازمواداولیه وبسته بندی مبلغ درج شده در قیمت قبلی و قیمت جدید مربوط به میانگین 21قلم مواد اولیه و بسته بندی بوده است.مضافاً خریدها در تاریخ های مختلف و گاهاًجهت گروه صنعتی مینو می باشد که تا تصویب کمیسیون های داخلی واخذ اصل مدارک و مستندات خرید به تفکیک تا حصول قطعیت خرید زمانبر بوده ولذا با توجه به بازه زمانی گزارشگری صورت پذیرفته است. 


فلات
گروه سرمايه گذاري صنايع و معادن فلات ايرانيان

نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده

در اجرای ماده 17 دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پیرو افزایش سرمایه این شرکت از مبلغ 230,000,000,000 ریال به مبلغ 389,465,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده به شرح جدول ذیل ارائه می گردد. شایان ذکر است صورت ریز هزینه ها و کارمزدهای مربوط به فروش حق تقدم های استفاده نشده (که به تائید حسابرس و بازرس قانونی شرکت رسیده ) و اطلاعیه مربوط به نحوه پرداخت مبالغ مذکور به حساب دارندگان حق تقدم های استفاده نشده به پیوست ارائه شده است.

شرح  مبلغ (ریال)
مبلغ فروش حق تقدم های استفاده نشده :  22,741,079,731
هزینه ها و کارمزدهای مربوط به فروش حق تقدم های استفاده نشده :  931,660,323
خالص وجوه ناشی از فروش حق تقدم های استفاده نشده :  121,809,419,408
تعداد حق تقدم های استفاده نشده :  98,857,935
مبلغ متعلق به هر حق تقدم :  1،232

  


سفاسی
فارسيت اهواز

افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

شرح رویداد : افزایش سرمایه شرکت از محل تجدید ارزیابی دارایی (زمینهای شرکت) با توجه به لزوم خروج از ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت و پس از طی مراحل اعم از تهیه طرح توجیهی ، گزارش حسابرس مستقل در مورد طرح و نیز اخذ مجور لازم از سازمان بورس و اوراق بهادر جهت افزایش سرمایه


شلرد
کود شيميائي اوره لردگان

اعلامیه پذیره نویسی عمومی

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده 1397/03/06 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 5,000,000 میلیون ریال به‌مبلغ 9,000,000 میلیون ریال ، تعداد 3,298,072,510 سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد 701,927,490 سهم 1000 ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ 1397/08/15 لغایت تاریخ 1397/08/29 و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده است.

شماره حساب :  0247300757605
بانک :  سپه
شعبه :  هفتم تير تهران

 


وآتوس
توسعه سرمايه گذاري کشاورزي آرين توسکا

افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (اصلاحیه)

موضوع مزایده : فروش یا مشارکت 10 % از ارضی در اختیار شرکت توسعه سرمایه گذاری کشاورزی آرین توسکا (سهامی عام) در حریم شهر شریف آباد (شهرستان پاکدشت) در 4 بلوک:5000 متر مربع مشاع از پلاک ثبتی 136/755و 2000 مترمربع مشاع از پلاک ثبتی 136/125(جمعاً 7000 متر مربع) قیمت پایه هریک از بلوک ها یکصدو پنجاه میلیون تومانبصورت اقساط 10 ماهه تععین شده است.
تاريخ برگزاري مزايده : 1397/08/19
شرح فرآيند مزايده :
1 - بازدید از محل اراضی به همراه نماینده شرکت مقدور می باشد.
2 - آخرین تحویل پیشنهادات به دفتر شرکت تا ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 1397/08/15می باشد.
3 - جلسه بازگشایی پاکات ساعت 14 روز شنبه مورخ 1397/08/19می باشد.
4 - پیشنهاد دهندگان می توانند خود و یا وکیل قانونی ایشان با کارت شناسایی و در جلسه بازگشائی پاکات شرکت نمایند.
5 - به پیشنهادهای مبهم و مخدوش، ناقص و پیشنهادهایی که پس از مهلت مقرر واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
6 - شرکت در ورود و یا قبول کلیه شرکتها مختار است. 


وحافظ
بيمه حافظ

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 122,000,000,000 ریال به مبلغ 1,500,000,000,000 ریال از محل آورده نقدی سهامداران به منظور فعاليت در سرزمين اصلي و ارتقاي سطح توانگري شرکت که در تاریخ 1397/08/07 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده. 


درازک
لابراتوارهاي رازک

نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده

در اجرای ماده 17 دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پیرو افزایش سرمایه این شرکت از مبلغ 410,000,000,000 ریال به مبلغ 593,000,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،سود انباشته نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده به شرح جدول ذیل ارائه می گردد. شایان ذکر است صورت ریز هزینه ها و کارمزدهای مربوط به فروش حق تقدم های استفاده نشده (که به تائید حسابرس و بازرس قانونی شرکت رسیده ) و اطلاعیه مربوط به نحوه پرداخت مبالغ مذکور به حساب دارندگان حق تقدم های استفاده نشده به پیوست ارائه شده است.

مبلغ فروش حق تقدم های استفاده نشده :  55,912,871,217
هزینه ها و کارمزدهای مربوط به فروش حق تقدم های استفاده نشده :  577,348,690
خالص وجوه ناشی از فروش حق تقدم های استفاده نشده :  55,335,522,527
تعداد حق تقدم های استفاده نشده :  5,704,870
مبلغ متعلق به هر حق تقدم :  9699 

آخرین ویرایش در شنبه, 12 آبان 1397 ساعت 17:23

درباره ما

سایت تحلیلی خبری

بورس اخبار

تماس با ما

  • mail to : irbourseakhbar@gmail.com