آخرین اخبار

 

گزارش شرکت ها - شنبه 26-08-97

شنبه, 26 آبان 1397 ساعت 08:24

با توجه به تدریجی بودن گزارشات رسیده ، این خبر تا ساعات پایانی امروز بطور تدریجی تکمیل خواهد شد 

دانا
بيمه دانا

اطلاعیه پرداخت وجوه حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده 

 

 


دابور
داروسازي ابوريحان

اطلاعیه تکمیل مشخصات سهامداران 

 

 

 


برکت
گروه دارويي برکت

افشای اطلاعات بااهمیت - (نتایج برگزاری مزایده - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

موضوع مزایده : فروش ساختمان اداری
تاريخ برگزاري مزايده : 1397/07/23
شرح موضوع مزايده و فرآيند آن : مزایده فروش ساختمان اداری شرکت گروه دارویی برکت واقع در خیابان بخارست خیابان پنجم پلاک 11
نتايج برگزاري مزايده : فروش طبقات 1 تا 2 ساختمان اداری
مبلغ مورد توافق : 84,000 میلیون ریال
نحوه تسويه : بصورت نقد
تضمين هاي دريافت شده : نیاز به تضمین ندارد چون کل ثمن معامله تسویه شد
خالص ارزش دفتري دارايي انتقالي : 20,513 میلیون ریال 


غشصفا
شير پاستوريزه پگاه اصفهان

افشای اطلاعات بااهمیت - (اتمام تعهدات قبلی - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

موضوع تعهد : بدهی بابت شیرخشک استحصالی از محل شیر حمایتی دریافتی از سازمانهای تعاون روستایی اصفهان و چهارمحال بختیاری
تاريخ اتمام تعهد : 1397/07/30
مبلغ تعهد : 73,351 میلیون ریال

شرح موضوع شامل طرف تعهد و رويه تسويه : با توجه به قرارداد شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان با سازمانهای تعاون روستایی اصفهان و چهارمحال بختیاری در پایان شهریور 1397 به میزان 411 تن بدهی شیرخشک که مربوط به شیر حمایتی دریافتی تا پایان تیرماه 1397 بود تسویه نگردیده بود که از این بابت با توجه به افزایش قیمت شیرخام معادل 73.351 میلیون ریال در دفاتر ذخیره در نظر گرفته شده بود که در مهرماه 1397 میزان 338 تن تولید و درانبار شرکت طی صورتجلسه به عنوان قرنطینه تحویل اتحادیه های مذکور گردید لذا کاهش این ذخیره در مهرماه 1397 تاثیر افزایشی در سود قبل از مالیات شرکت داشته است به نحوی که سود قبل از مالیات شرکت از مبلغ 84.076 میلیون ریال در پایان شهریور 1397 به مبلغ 127.060 میلیون ریال در پایان مهر ماه 1397 افزایش یافته که بخشی از آن مربوط به کاهش ذخیره شیرخشک مربوطه در حسابها میباشد. 


غشصفا
شير پاستوريزه پگاه اصفهان

افشای اطلاعات بااهمیت - (تعدیلات سنواتی - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

موضوع تعديل سنواتی : رسیدگی و تسویه مالیات بر ارزش افزوده سالهای 1387 الی 1395
مبلغ تعديل سنواتی : 18,378 میلیون ریال
ماهیت تعدیلات سنواتي : کاهنده درآمد سنوات گذشته/افزاینده هزینه های سنوات گذشته
درصد تعديل سنواتی : نسبت به سود انباشته ابتدای دوره 8 درصد
دليل تعديل و شرح آن و تصريح انطباق با استانداردهاي حسابداري : با توجه به رسیدگی و قطعیت مالیات بر ارزش افزوده سالهای 1387 الی 1395 توسط سازمان امور مالیاتی در نهایت با نظر حسابرس مستقل از کل مبلغ 31.186 میلیون ریال معادل 12.808 میلیون ریال از محل ذخایر اخذ شده سالهای قبل کسر گردید و مبلغ 18.378 میلیون ریال به حساب تعدیل سنواتی منظور گردید. 


کبافق
معادن بافق

افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

شرح رویداد : شفاف سازی درخصوص وصول مطالبات 

 

 


شتوکا
توکا رنگ فولاد سپاهان

افشای اطلاعات بااهمیت - (نتایج شرکت در مناقصه - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

موضوع مناقصه : تامین رنگ مورد نیاز واحد ورق رنگی شرکت معظم فولاد مبارکه اصفهان
تاريخ شركت در مناقصه : 1397/06/31
تاريخ اعلام نتايج : 1397/08/26
نتيجه مناقصه : کسب سهم 41 درصد از مناقصه شرکت معظم فولاد مبارکه اصفهان
شرح مناقصه : تامین 1269 تن رنگ کویل کوتینگ جهت انجام تولیدات واحد ورق رنگی شرکت معظم فولاد مبارکه اصفهان
تضامین ارائه شده : ضمانت نامه بانکی 


ثاخت
بين المللي توسعه ساختمان

افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (اصلاحیه)

سود خالص پیش بینی شده قبلی : 515,247 میلیون ریال
زیان خالص پیش بینی شده فعلی : (271,445) میلیون ریال

علت تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم : پیرو نامه شماره 3583/97/ص مورخ 1397/07/04 و با عنایت به اقدامات صورت گرفته متاسفانه طبق برنامه¬ریزی بعمل آمده در سال قبل سود پیش¬بینی شده، محقق نشده و به سال مالی بعد موکول گردید. لذا¬، مدیریت شرکت بر این اعتقاد است که با وجود تلاش وافر مبنی بر کسب سود پیش¬بینی شده برای سال مالی منتهی به 31/06/1397¬، سود پیش¬بینی هر سهم از 86 ریال به (45) ریال کاهش خواهد یافت (حسابرسی نشده). امید است با ایجاد شرایط اقتصادی با ثبات در کشور، در سال مالی منتهی به 31/06/1398، سود هرسهم شرکت در رقم بالاتری محقق گردد. لذا موارد فوق جهت استحضار آن مقام محترم و سهامداران محترم بالقوه و بالفعل و سایر استفاده کنندگان اطلاعات شرکت ارسال می گردد.  


خشرق
الکتريک خودرو شرق

اعلامیه پذیره نویسی عمومی

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده 1397/02/30 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 315,000 میلیون ریال به‌مبلغ 630,000 میلیون ریال ، تعداد 122,985,124 سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد 192,014,876 سهم 1000 ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد. 

مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ 1397/08/26 لغایت تاریخ 1397/09/25 و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده است.

شماره حساب :

0202635367005
بانک : صادرات ایران
شعبه :  مشهد

 

شماره حساب : 

1900.318.2432641.1 
بانک :  توسعه تعاون
شعبه :  ممتاز مشهدآخرین ویرایش در شنبه, 26 آبان 1397 ساعت 17:25
برای ارسال نظر وارد سایت شوید

درباره ما

سایت تحلیلی خبری

بورس اخبار

تماس با ما

  • mail to : irbourseakhbar@gmail.com