آخرین اخبار

 

گزارش شرکت ها - یکشنبه 27-08-97

یکشنبه, 27 آبان 1397 ساعت 08:34

با توجه به تدریجی بودن گزارشات رسیده ، این خبر تا ساعات پایانی امروز بطور تدریجی تکمیل خواهد شد 

دسانکو
داروسازي سبحان انکولوژي

افشای اطلاعات بااهمیت - (افشای معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت یا سایر اشخاص وابسته - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

عنوان شركت : شرکت گروه دارویی برکت (سهامی عام)
ارتباط با شركت : سایر اشخاص وابسته
شرايط معامله
مبلغ معامله : 84,000 میلیون ریال
ارزش بازار دارايي هاي مورد معامله : 84,000 میلیون ریال
ارزش دفتري دارايي هاي مورد معامله : 84,000 میلیون ریال
درصد ارزش دفتري دارايي در مقايسه با كل دارايي هاي شركت : 2.98 درصد
ارزش كل معامله در مقايسه با كل درآمدهاي فروش شركت در سال قبل : 6.73 درصد
ساز و کار تسویه : مبلغ 84.000 میلیون ریال در حسابهای فی مابین با شرکت گروه سرمایه گذاری البرز اعمال می شود.
شرح هر گونه تخفيف اعطايي تخفیف ندارد.

شرح : خرید شش دانگ عرصه و اعیان دو دستگاه آپارتمان اداری هر یک به متراژ تقریبی 248 متر مربع واقع در طبقات 1و 2 به انضمام پارکینگها و سایر مشاعات به نسبت مالکیت احداثی در پلاک ثبتی 26922 فرعی از 6933 اصلی مفروز و مجزی شده از 5765 قطعه یک تفکیکی بخش دو تهران. 


اعتلا
سرمايه گذاري اعتلاء البرز

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه (اصلاحیه)

هیئت مدیره در تاریخ 1397/05/22 تصویب کردند که سهام شرکت را به میزان 33 درصد افزایش سرمایه بدهند. این افزایش از مبلغ 600 میلیارد ریال به مبلغ 800 میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی خواهد بود. هدف از این افزایش سرمایه به منظور حفظ نقدينگي شرکت و عدم خروج نقدينگي مذکور و همچنين ارتقاء بيشترسودآوري طي دو مرحله (مرحله اول 70،000 ميليون ريال و مرحله دوم 130،000 ميليون ريال) اعلام شده. 


اپرداز
آتيه داده پرداز

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

با عنایت به ماده 3 دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب 1395/07/17 هیئت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار و اوراق بهادار) به پیوست گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 500,000,000,000 ریال به مبلغ 750,000,000,000 ریال از محل سود انباشته به منظور سرمايه گذاري و استفاده از معافيت مالياتي که در تاریخ 1397/08/19 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه می گردد.اظهارنظر بازرس قانونی نسبت به گزارش مذکور متعاقبا اطلاع رسانی می گردد. 


چکارن
کارتن ايران

افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

موضوع مزایده : مزايده فروش 20 درصد سهام شرکت حرير خوزستان متعلق به شرکت کارتن ايران
تاريخ برگزاري مزايده : 1397/09/07

شرح فرآيند مزايده : شرایط شرکت در مزایده
1- عرضه سهام به صورت نقد انجام می گیرد.
2- قیمت مندرج در جدول فوق قیمت پایه سهام می باشد و به قیمت های پیشنهادی کمتر از قیمت پایه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
3- سپرده نقدی جهت شرکت در مزایده می بایست بصورت چک بانکی تضمین شده یا به حساب شبا بانک ملت شعبه اسوه شماره 410120000000000908157202 بنام شرکت کارتن ایران (سهامی عام) واریز و فیش ان به انضمام سایر مدارک مزایده که به صورت روشن و مشخص در پاکت در بسته تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 06/09/1397 به دبیرخانه شرکت کارتن ایران به نشانی؛ تهران - جاده قدیم کرج – پشت میدان شیرپاستوریزه – ابتدای جاده شاد آباد – کوچه سپیدرود – تحویل و رسید دریافت نمایند.
4- برنده مزایده می بایست ظرف 10 روز کاری پس از ابلاغ کتبی نسبت به پرداخت الباقی (90 % ) سهام مورد مزایده به صورت چک بانکی تضمین شده یا به حساب شبا بانک ملت شعبه اسوه بشماره 410120000000000908157202 بنام شرکت کارتن ایران (سهامی عام) اقدام نمایند.
5- در صورت انصراف خریدار، برابر ضوابط و مقررات شرایط مزایده، سپرده نقدی حضور در مزایده ضبط شده و در این صورت خریدار حق هیچگونه ادعایی نخواهد داشت.
6- ظرف یک هفته پس از پرداخت کلی مبلغ ارزش معامله و تسویه حساب نسبت به ارائه گواهی نقل و انتقال سهم بنام خریدار اقدام خواهد شد.
7- پاکات شرکت در مزایده رأس ساعت 10 صبح روز شنبه 7/09/1397 در محل شرکت کارتن ایران واقع در نشانی مقرر در بند 3 مفتوح می گردد. حضور پیشنهاد دهندگان اصالتاً و یا وکالتاً از سوی اشخاص حقوقی با نمایندگی رسمی مکتوب در جلسه آزاد می باشد.
8- فروشنده در رد یا قبول هر یک از پیشنهاد ها مختار است.
9- شرکت در مزایده به معنی اطلاع و آگاهی کامل متقاضی نسبت به شرایط شرکت کارتن ایران بوده و خریدار با شرکت در مزایده کلیه خیارات مخصوصاً خیار غبن ولو فاحش را از سوی خود سلب و ساقط می نماید و این موضوع در قرارداد مربوط درج می شود.
10- هر گونه کسری ذخایر سرفصل دارایی ها و کسری بدهی ها از جمله ذخایر مالیات قطعی شده یا قطعی نشده بیمه تامین اجتماعی، بازخرید خدمت و سنوات کارکنان، کارمزد و جرایم متعلقه در قبال اخذ تسهیلات بانکی و مالی و ... و آثار موارد اعلام شده در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به عهده خریدار بوده و خریدار هیچگونه ادعایی در خصوص کسری و اضافی ارقام نخواهد داشت و فروشنده هیچگونه تعهدی در قبال مبالغ مزبور ندارند.
تاريخ برآورد شده جهت مشخص شدن نتايج : 1397/09/10 


لپارس
کارخانجات پارس الکتريک

افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

موضوع مزایده : مزایده عمومی املاک
تاريخ برگزاري مزايده : 1397/08/26
شرح فرآيند مزايده : در راستای افزایش بهره وری و تبدیل دارایی های غیر مولد به مولد شرکت کارخانجات پارس الکتریک در نظر دارد املاک مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
1- فروش املاک بصورت نقدی معادل 40% در هنگام تنظیم قرارداد ، 50% در زمان تحویل و 10 % در هنگام تنظیم سند در دفتر خانه.
2- شرکت کنندگان محترم در مزایده می بایستی 5% قیمت پایه مزایده را به صورت چک بانکی به حواله کرد شرکت کارخانجات پارس الکتریک به عنوان سپرده شرکت در مزایده به نشانی شرکت واقع در کیلومتر 11 جاده مخصوص کرج ساختمان اداری واحد حسابداری تحویل نموده و رسید آن را اخذ نمایید.
3-متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص شرایط دریافت فرم شرکت در مزایده از تاریخ 1397/08/26 لغایت 1397/08/30 از ساعت 9 صبح لغایت 15 به واحد املاک این شرکت واقع در کیلومتر 11 جاده مخصوص طبقه دوم ساختمان اداری (واحد املاک) مراجعه و یا با شماره تلفن 09120717745 تماس حاصل فرمایید.
4- آخریم مهلت تسلیم پیشنهادها تا ساعت 15 روز چهارشنبه مورخه 1397/09/07 در محل شرکت به آدرس اعلام شده واحد حراست می باشد.
5- تاریخ بازگشایی پاکتهای پیشنهادی ارائه شده 1397/09/10 ساعت 9 صبح در محل کارخانجات می باشد.
6- هزینه درج آگهی و حق الزحمه کارشناسی ملک به عهده برنده مزایده خواهد بود.
7- شرکت در قبول یا رد پیشنهااختیار تام خواهد داشت. 


ثاخت
بين المللي توسعه ساختمان

افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (اصلاحیه)

سود خالص پیش بینی شده قبلی : 48,009 میلیون ریال
زیان خالص پیش بینی شده فعلی : (271,445) میلیون ریال

علت تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم : پیرو نامه شماره 97/3583/ص مورخ 04/07/1397 و با عنایت به اقدامات صورت گرفته متاسفانه طبق برنامه-ریزی بعمل آمده در سال قبل سود پیش¬بینی شده، محقق نشده است. لذا¬، مدیریت شرکت بر این اعتقاد است که با وجود تلاش وافر مبنی بر کسب سود پیش¬بینی شده برای سال مالی منتهی به 31/06/1397¬، سود پیش-بینی هر سهم از 8 ریال به (45) ریال کاهش خواهد یافت (حسابرسی نشده)، که از دلایل آن افزایش هزینه¬های مالی (جرائم دیرکرد بانکی) و همچنین عدم تحقق سهم پیش¬بینی شده شرکت اصلی از سود نقدی شرکت¬های فرعی می¬باشد. امید است با ایجاد شرایط اقتصادی با ثبات در کشور، بتوان سود هر سهم بالاتری را در سال مالی منتهی به 31/06/1398 محقق نمود. 


وآداک
صنعت و تجارت آداک

افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

شرح رویداد : تغییر نرخ فروش 9.99 درصد از سهام شرکت ایران ترانسفو از 7800 ریال به 10400 ریال

 

آخرین ویرایش در دوشنبه, 28 آبان 1397 ساعت 18:24
برای ارسال نظر وارد سایت شوید

درباره ما

سایت تحلیلی خبری

بورس اخبار

تماس با ما

  • mail to : irbourseakhbar@gmail.com