آخرین اخبار

 

گزارش شرکت ها - چهارشنبه 30-08-97

چهارشنبه, 30 آبان 1397 ساعت 08:47

با توجه به تدریجی بودن گزارشات رسیده ، این خبر تا ساعات پایانی امروز بطور تدریجی تکمیل خواهد شد 

وپترو
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي

افشای اطلاعات بااهمیت - (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

موضوع مزایده : اعلام نتایج حاصل از عرضه یکجای سهام غیر مدیریتی شرکت تولیدی گازلوله(سهامی عام)
تاريخ برگزاري مزايده : 1397/08/29

شرح موضوع مزايده و فرآيند آن : در راستاي بند(5) از گروه الف ماده 13 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان و پيرو شفاف سازي شماره 7878-97/31 مورخ 1397/08/22 با موضوع عرضه 7/06 درصد از سهام شرکت تولیدی گاز لوله (سهامي عام) از طريق شرکت فرا بورس ایران،در تاريخ 1397/08/29 به استحضار می رساند عرضه مذکور منتج به فروش و واگذاری سهام نگردیده است.لذا مراتب جهت اطلاع و بهره برداری ایفاد می گردد.
دلایل عدم حصول نتیجه : عدم مشارکت سرمایه گذاران در مزایده 


فلات
گروه سرمايه گذاري صنايع و معادن فلات ايرانيان

افشای اطلاعات بااهمیت - (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

موضوع مزایده : فروش ملک شرکت
تاريخ برگزاري مزايده : 1397/08/19
شرح موضوع مزايده و فرآيند آن : موضوع مزایده: فروش ملک اداری شرکت فرآیند مزایده: عدم حضور شرکت کننده و ابطال مزایده
دلایل عدم حصول نتیجه : عدم حضور شرکت کننده و ابطال مزایده 


میهن
بيمه ميهن

آگهی ثبت افزایش سرمایه

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/11/28 افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 802,922 میلیون ریال به‌مبلغ 1,500,000 میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 697078 میلیون ریال ، ) در تاریخ 1397/08/30 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. 


وکادو
تکادو

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 398,640,000,000 ریال به مبلغ 797,280,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،سود انباشته به منظور تامين منابع مالي و اصلاح ساختار مالي شرکت که در تاریخ 1397/08/27 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده.

میزان افزایش سرمایه پیشنهادی : 100 درصد 


جم
پتروشيمي جم

افشای اطلاعات بااهمیت - (تعلیق بخشی از فعالیت های شرکت - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

تاريخ تعليق فعاليت : 1397/09/03
شرح شامل علت تعليق : انجام تعمیرات اساسی
برآورد تاريخ شروع مجدد فعاليت : 1397/09/28
سهم بخش/ فعاليت تعليق شده از درآمدهای عملیاتی شرکت
مبلغ درآمدهای عملیاتی سال مالی گذشته : 63,419,219 میلیون ریال
آخرین درآمد بخش تعلیق شده برای یک سال مالی : 71,533,861 میلیون ریال 


بخاور
بيمه زندگي خاورميانه

آگهی درخواست تأدیه الباقی سرمایه پرداخت نشده به میزان ۵۰% ارزش اسمی سهام 

 

 


خودکفا
اقتصادي و خودکفائي آزادگان

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 307,800,746,000 ریال به مبلغ 500,000,000,000 ریال از محل سود انباشته به منظور جلوگيري از خروج وجه نقد در قالب سود تقسيمي)که ريسک نقدينگي را به همراه دارد( ،اصلاح ساختار مالي شرکت، افزايش نقدشوندگي سهام از طريق ارتقاء به بازار تابلوي فرعي بازار اول و رقيق شدن قيمت سهم مي باشد که در تاریخ 1397/08/30 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده.

 میزان افزایش پیشنهادی : 62 درصد


وایران
ليزينگ ايرانيان

افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر در مفاد هر نوع اطلاعیه بااهمیتی که قبلاً منتشر شده است - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

تاريخ تغييرات : 1397/08/29
تاريخ اطلاعيه قبلي : 1397/05/23
كد پیگیری اطلاعيه قبلي : 464144
شرح تغییرات : قرارداد فروش تعداد 650 دستگاه از محصولات ایران خودرو دیزل ( پیکاپ فوتون و ون وانا ) تبدیل به قرارداد فروش 70 دسنگاه شاسی کامیون کمپرسی LK1924 یورو 3 با شرکت ایران خودرو دیزل گردیده است و مبلغ قرارداد از 500،000 میلیون ریال به 213،500 میلیون ریال کاهش یافته است. شایان ذکر است با توجه به سود فروش املاک تملیکی و جایگزین نمودن برنامه های در دست اجرا شرکت تا پایان سال سود پیش بینی شده به میزان 200 ریال را محقق خواهد نمود . 


شپدیس
پتروشيمي پرديس

افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

سود خالص پیش بینی شده قبلی : 11,232,311 میلیون ریال
سود خالص پیش بینی شده فعلی : 14,067,666 میلیون ریال

علت تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم : افزایش نرخ تسعیر ارز در ماه های پایانی سال مالی 


شپاکسا
پاکسان

افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

سود خالص پیش بینی شده قبلی : 361,789 میلیون ریال
سود خالص پیش بینی شده فعلی : 580,445 میلیون ریال

علت تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم : افزایش 49 درصدی مقدار فروش سه ماه پایانی سال مالی منتهی به 97/09/30 نسبت به پیش بینی سه ماهه قبلی 


وسبحان
سرمايه گذاري سبحان

افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

موضوع مزایده : فروش سهام شرکت مجتمع فرآورده های فسفات کارون
تاريخ برگزاري مزايده : 1397/09/06
شرح فرآيند مزايده : شرکت سرمایه گذاری سبحان(سهامی عام) در نظر دارد نسبت به فروش سهام شرکت مجتمع فرآورده های فسفات کارون خود به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی و با شرایط مندرج در اسناد مزایده اقدام نماید.علاقمندان می توانند برای دریافت اسناد و مدارک با ارائه اصل فیش واریزی به مبلغ 1/000/000 ریال به حساب 707073103-810-10-1003 بانک خاورمیانه شعبه نیاوران (کد شعبه 1003) به نام شرکت سرمایه گذاری سبحان (سهامی عام) از تاریخ چاپ آگهی لغایت ساعت 12 روز سه شنبه مورخ 1397/09/06 به استثنای روزهای پنچ شنبه و تعطیل به آدرس :تهران - خیابان نیاوران - بعد از چهارراه مژده – نبش خیابان صالحی – ساختمان مهدیار – طبقه ششم - واحد مالی مراجعه نمایند.

شرایط شرکت در مزایده:
1-سپرده شرکت در مزایده بابت موضوع مزایده مبلغ صد میلیون ریال است که می تواند به صورت نقدی (واریزی به حساب بالا و ارائه فیش) یا چک تضمین شده بانکی باشد.
2-آخرین مهلت برای تحویل پیشنهادات به دفتر مرکزی شرکت تا ساعت 12 روز سه شنبه مورخ 1397/09/06 می باشد.
3-جلسه بازگشایی پاکات ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 1397/09/06 برگزار خواهد شد.
4-پیشنهاد دهند گان می توانند با ارائه معرفی نامه در جلسه بازگشایی پاکات حضور یابند.
5-به پیشنهاد دهند گان مبهم ، مخدوش،مشروط و ناقص یا پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
6-سایر شرایط مزایده در اسناد موضوعه درج شده و به متقاضیان تحویل خواهد شد.
7-شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

نام شرکت : مجتمع فرآورده های فسفات کارون
شماره ثبت : 21255
تعداد سهام : 49 میلیون سهم
درصد مالکیت : 24/5
قیمت پایه : 5 میلیارد ریال
شرایط معامله : نقدی 


آرمان
بيمه آرمان

اعلامیه پذیره نویسی عمومی

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده 1396/12/28 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 1,200,000 میلیون ریال به‌مبلغ 1,500,000 میلیون ریال ، تعداد 114,855,722 سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد 123,589,278 سهم 1000 ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد. 

مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ 1397/08/30 لغایت تاریخ 1397/09/29 و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده است.

شماره حساب :  500840102153
بانک :  ایران زمین
شعبه :  مرکزی

متذکر می شود که این پذیره نویسی ، مرحله دوم پذیره نویسی عمومی می باشد بشکلی که در این مرحله فقط شرکت ، اوراق حق تقدم اسنفاده نشده را عرضه می کند و فروش برای خریداران امکان پذیر نیست و خریدار تا تاریخ 29 آذر 1397 باید به ازاء هر برگه مبلغ 1،000 ریال به حساب فوق واریز نماید.

آخرین ویرایش در چهارشنبه, 30 آبان 1397 ساعت 17:51
برای ارسال نظر وارد سایت شوید

درباره ما

سایت تحلیلی خبری

بورس اخبار

تماس با ما

  • mail to : irbourseakhbar@gmail.com