آخرین اخبار

 

گزارش شرکت ها - شنبه 03-09-97

شنبه, 03 آذر 1397 ساعت 08:32

با توجه به تدریجی بودن گزارشات رسیده ، این خبر تا ساعات پایانی امروز بطور تدریجی تکمیل خواهد شد 

سمازن
سيمان مازندران

اطلاعیه توزیع اوراق جدید سهام 

 

 


دی
بانک دی

افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

شرح رویداد : به استناد حکم بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور و تصویب نامه شماره 54036/ت 55413 ه مورخ 30/04/1397 هیات محترم وزیران، بانک دی موفق گردید مبلغ 8.309 میلیارد ریال از مطالبات سال های گذشته از شرکت تولید نیروی برق دماوند(شرکت فرعی بانک) را بصورت اوراق تسویه خزانه- نوع دوم دریافت نماید. شایان ذکر است که این موضوع موجب کاهش مانده مطالبات بانک دی از شرکت تولید نیروی برق دماوند معادل مبلغ مزبور در سال مالی جاری شده است. 


وهور
مديريت انرژي اميد تابان هور

افشای اطلاعات بااهمیت - (نتایج برگزاری مزایده - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

موضوع مزایده : فروش یک دستگاه ساختمان با کاربری اداری واقع در الهیه شمالی خیابان بیدار
تاريخ برگزاري مزايده : 1397/09/03

شرح موضوع مزايده و فرآيند آن : موضوع مزایده فروش یک دستگاه ساختمان با کاربری اداری در 3 طبقه. 760 متر زیر بنای مفید در 6 واحد اداری با قیمت پایه 395 میلیارد ریال بوده که آگهی آن در روزنامه سراسری اطلاعات در روز سه شنبه مورخ 97/08/15 درج گردید. تاریخ دریافت اسناد مزایده از 97/08/19 لغایت 97/08/21 و مهلت ارسال اسناد از تاریخ 97/08/22 لغایت 97/08/30 و زمان بازگشایی پاکات در تاریخ 97/09/03 و میزان ودیعه شرکت در مزایده مبلغ 12 میلیارد ریال بوده است. نحوه پرداخت بهای کل مزایده به صورت: 30% از مبلغ کل موضوع مزایده حداکثر 10 روز بعد از اعلام کتبی به نفر برنده و 65% مبلغ موضوع مزایده در زمان تحویل ملک حداکثر 60 روز بعد و 5% مبلغ موضوع مزایده در دفترخانه رسمی همزمان با انتقال سند .
نتايج برگزاري مزايده : بدینوسیله به اطلاع می رساند در خصوص مزایده مذکور (فروش یک ساختمان با کاربری اداری در الهیه شمالی خیابان بیدار پلاک9)، در تاریخ مقرر دو شرکت نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمودند و تا تاریخ 97/08/30 ( پایان زمان ارسال اسناد مزایده) تنها یک شرکت نسبت به تکمیل مدارک و واریز سپرده شرکت در مزایده اقدام نمود. لذا با توجه به این که در مزایده مزبور فقط یک شرکت حضور یافته، هیات مدیره مقرر نمود مزایده مزبور در اسرع زمان ممکن مجددا برگزار گردد.
مبلغ مورد توافق : 0 میلیون ریال
نحوه تسويه : 30% از مبلغ کل موضوع مزایده حداکثر 10 روز بعد از اعلام کتبی به نفر برنده و 65% مبلغ موضوع مزایده در زمان تحویل ملک حداکثر 60 روز بعد و 5% مبلغ موضوع مزایده در دفترخانه رسمی همزمان با انتقال سند .
تضمين هاي دريافت شده : مبلغ سپرده شرکت در مزایده 12000000000ریال بوده و می بایست به دو صورت زیر همراه با اسناد مزایده تحویل واحد امور مالی شرکت می گردید. 1- چک تضمین شده بانکی به نام و در وجه شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور 2- واریز مبلغ مذکور به حساب شماره 1349301169201 بانک سپه شعبه میرداماد غربی شاخص 1349 به نام شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور
خالص ارزش دفتري دارايي انتقالي : 215,187 میلیون ریال 


غگل
گلوکوزان

افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

سود خالص پیش بینی شده قبلی : 305,400 میلیون ریال
سود خالص پیش بینی شده فعلی : 162,323 میلیون ریال

علت تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم : مراجعه به یاداشتهای صورتهای مالی حسابرسی نشده منتهی به 1397/06/31که در تاریخ 1397/08/30 در سامانه کدال منشر شده است. 


خزامیا
زامياد

افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (اصلاحیه)

نوع محصول/خدمت : محصولات سبك
نرخ قبلي : 426,330,000 ريال
نرخ جديد : 569,660,000 ريال
مشخصات محصول
مبلغ فروش محصول یا ارائه خدمت در سال مالی قبل : 9,364,482 میلیون ریال
نسبت فروش محصول یا ارائه خدمت به كل درآمد شركت در سال مالی قبل : 93 درصد

شرح : با توجه به عدم تخصيص ارز با نرخ بانكي توسط بانكهاي عامل جهت واردات قطعات منفصله خودرو و الزام شركتها بر خريد ارز از سامانه نيما و نيز تاثير گذاري آن بر ديگر نهاده هاي توليد و به تبع آن درخواست افزايش قيمت از سوي تامين كنندگان ، بدين وسيله افزايش ناشي از آن بصورت ناخالص در محصولات توليدي با تاثير قيمتهاي جديد مواد اوليه پايه تشكيل دهنده آنها بشرح ذيل محاسبه و تعيين مي گردد. 


زگلدشت
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه)

شرح رویداد : احتراما عطف به نامه مورخ 1397/08/28 (شماره پیگیری : 491925) در خصوص اعلام نرخ فروش شیر خام توسط انجمن هاي صنفي کارفرمايي گاوداران ايران ،به اطلاع می رساند نرخ فروش شیر در شش ماهه دوم ، با احتساب حمل و نقل و کیفیت شیر خام ،مبلغ 21.500 ریال در نظر گرفته شده است که این موضوع در گزارش تفسیری میان دوره ای منتهی به 31 شهریور ماه 1397 نیز پیش بینی گردیده ،همچنین از ابتدای مهر ماه سال جاری اجرایی و پیش بینی می شود مبلغ فروش شیر خام در شش ماهه دوم منتهی به 1397/12/29با مقدار 19.301 تن تولید 414.972 میلیون ریال خواهد شد بدیهی است درصورت هر گونه تغییر در نرخ فروش محصولات مراتب مطابق مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود. 


سبزوا
سيمان لار سبزوار

افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

نوع محصول/خدمت : سیمان تیپ 2
نرخ قبلي : 1,512,000 ريال
نرخ جديد : 1,682,000 ريال
مشخصات محصول
مبلغ فروش محصول یا ارائه خدمت در سال مالی قبل : 538,763 میلیون ریال
نسبت فروش محصول یا ارائه خدمت به كل درآمد شركت در سال مالی قبل : 76 درصد

شرح : موارد افشاء شده فوق فقط در ارتباط با سیمان پاکتی خاکستری تیپ 2 میباشد

آخرین ویرایش در شنبه, 03 آذر 1397 ساعت 17:13
برای ارسال نظر وارد سایت شوید

درباره ما

سایت تحلیلی خبری

بورس اخبار

تماس با ما

  • mail to : irbourseakhbar@gmail.com