آخرین اخبار

 

گزارش شرکت ها - سه شنبه 06-09-97

سه شنبه, 06 آذر 1397 ساعت 07:41

با توجه به تدریجی بودن گزارشات رسیده ، این خبر تا ساعات پایانی امروز بطور تدریجی تکمیل خواهد شد 

توریل
توکا ريل

افشای اطلاعات بااهمیت - (واگذاری سهام - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه)

تاریخ واگذاری : 1397/09/05
شرایط تسویه : ماالتفاوت ایجاد شده به شرح نامه پیوست در برابر تملک یک واحد آپارتمان و 4 فقره چک تسویه خواهد شد.
جزئيات واگذاري
شركت واگذار شده : شرکت تجهیزات ناوگان ریلی البرز نیرو
درصد واگذار شده : 26.67 درصد
قیمت واگذاری هر سهم : 78,742 ريال
جمع مبلغ معامله : 944,902 میلیون ریال
بهاي تمام شده سهام يا حق تقدم واگذار شده در دفاتر شركت : 120,000 میلیون ریال
سود و زيان واگذاري پس از كسر مخارج انتقال : 824,902 میلیون ریال
درصد مالكيت ناشر در شركت واگذار شده
درصد مالكيت قبل از واگذاري : 26.67 درصد
درصد واگذار شده جاري : 26.67 درصد
درصد مالكيت ناشر در شركت واگذار شده پس از واگذاری : 0 درصد
شرح : واگذاری 12 میلیون سهم از سهام شرکت البرز نیرو به شرکت تدبیر سرمایه نیرو و تحصیل 51 میلیون سهم از سهام شرکت راهوار نیرو آریا، از شرکت تدبیر سرمایه نیرو 


ساینا
صنايع بهداشتي ساينا

افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (اصلاحیه)

سود خالص پیش بینی شده قبلی : 45,638 میلیون ریال
سود خالص پیش بینی شده فعلی : 76,526 میلیون ریال

علت تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم : افزايش 68 درصدي سود خالص نسبت به پيش بيني اوليه سال مالي منتهي به 97/09/30 ناشي از افزايش نرخ فروش و كاهش تخفيفات فروش 


بسویچ
پارس سويچ

نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده

در اجرای ماده 17 دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پیرو افزایش سرمایه این شرکت از مبلغ 250,000,000,000 ریال به مبلغ 600,000,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده به شرح جدول ذیل ارائه می گردد. شایان ذکر است صورت ریز هزینه ها و کارمزدهای مربوط به فروش حق تقدم های استفاده نشده (که به تائید حسابرس و بازرس قانونی شرکت رسیده ) و اطلاعیه مربوط به نحوه پرداخت مبالغ مذکور به حساب دارندگان حق تقدم های استفاده نشده به پیوست ارائه شده است.

شرح مبلغ (ریال)
مبلغ فروش حق تقدم های استفاده نشده :  16,746,674,400
هزینه ها و کارمزدهای مربوط به فروش حق تقدم های استفاده نشده :  319,593,606
خالص وجوه ناشی از فروش حق تقدم های استفاده نشده :  16,427,080,794
تعداد حق تقدم های استفاده نشده :  4,651,854
مبلغ متعلق به هر حق تقدم :  3،531

 


جم
پتروشيمي جم

تمدید مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه

با عنایت به اتمام مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه شماره DPM-IOP-97A-040 مورخ 1397/07/10 و موافقت سازمان بورس واوراق بهادار مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه این شرکت به مدت 30 روز و تا تاریخ 1397/10/09 تمدید گردید. 


وهور
مديريت انرژي اميد تابان هور

افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

موضوع مزایده : فروش یک دستگاه ساختمان با کاربری اداری واقع در الهیه شمالی خیابان بیدار
تاريخ برگزاري مزايده : 1397/09/06
شرح فرآيند مزايده : مهلت دریافت اسناد مزایده از تاریخ 97/09/07 لغایت 97/09/11 مهلت ارسال مدارک از تاریخ 97/09/12 لغایت 97/09/14 زمان بازگشایی پاکات ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 97/09/17 . میزان سپرده شرکت در مزایده مبلغ 12.000.000.000 ریال.
تاريخ برآورد شده جهت مشخص شدن نتايج : 1397/09/17 


غشهد
شهد ايران

مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه

موضوع : صدور مجوز افزایش سرمایه

در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه 1384)، تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت شهد ايران (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.

سرمایه فعلی : 200,000,000,000 ریال
تعداد سهام قابل انتشار : 638,330,750 سهم
ارزش اسمی هر سهم : 1,000 ریال
مبلغ افزایش سرمایه :638,330,750,000 ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه : 638,330,750,000 ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
موضوع افزایش سرمایه : اصلاح ساختار مالي و خروج از شموليت مفاد مادۀ 141 لايحۀ قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت به استناد معافيت مالياتي مقرر در بند "ز" تبصرۀ 10 از ماده واحدۀ قانون بودجۀ سال 1397 کل کشور 


وبوعلی
سرمايه گذاري بوعلي

افشای اطلاعات بااهمیت - (نتایج برگزاری مزایده - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

موضوع مزایده : واگذاری سهام شرکت خدمات مالی حسابداري دي ايرانيان (سهامي خاص)(به شرح آگهی انتشار یافته )
تاريخ برگزاري مزايده : 1397/09/05
شرح موضوع مزايده و فرآيند آن : آگهي منتشره به شماره 4458 در روزنامه دنياي اقتصادي مورخ 1397/08/05عطف به تصميم متخذه در جلسه هيات مديره مورخ 1397/06/20 ، اين شرکت درنظر دارد 51 درصد سهام تحت مالکيت خود در شرکت خدمات مالي حسابداري دي ايرانيان (سهامي خاص)را به صورت يکجا و نقد طبق شرايط اعلامي در مزايده عمومي واگذار نمايد .لذا متقاضیان می توانند پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت 16 روز شنبه مورخ 97/09/03 به شرکت سرمایه گذاری بوعلی به نشانی : تهران ، خیابان گاندی ، خیابان علی شهاب (11) پلاک 13 در قبال اخذ رسید ارائه نمایند. همچنین قیمت مندرج در آگهی قیمت پایه سهام قابل واگذاری می باشد و بدیهی است که بالاترین قیمت پیشنهادی مبنای محاسبه مبلغ معامله قرار می گیرد .
نتايج برگزاري مزايده : درخواست خرید سهام شرکت خدمات مالي حسابداري دي ايرانيان (سهامي خاص) به شماره ثبت 402033 و شناسه ملی 10320539175این شرکت توسط بانک دی (سهامی عام )با شماره ثبت 374111 مورد قبول واقع گردید.
مبلغ مورد توافق : 108,236 میلیون ریال
نحوه تسويه : مطابق آگهی مزایده نقد و یکجا
تضمين هاي دريافت شده : سپرده شرکت در مزایده طی فیش واریزی شماره 434877 مورخ 1397/09/03 نزد بانک دی
خالص ارزش دفتري دارايي انتقالي : 26,522 میلیون ریال 


سفارس
سيمان فارس و خوزستان

افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

موضوع مزایده : فروش تعداد 25000001 برگ از سهام متعلق به خود در شرکت سیمان‌سفید نی‌ریز (معادل 50% بعلاوه 1 سهم) از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران
تاريخ برگزاري مزايده : 1397/10/05
شرح فرآيند مزايده : این شرکت در نظر دارد تعداد 25000001 برگ از سهام متعلق به خود در شرکت سیمان‌سفید نی‌ریز (معادل 50% بعلاوه 1 سهم) را از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران به‌صورت یکجا و نقد و یا نقد و اقساط طبق شرایط اعلامی در اطلاعیه عرضه سهام به‌صورت عمده (کنترلی) واگذار نماید. 


وتوصا
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

پیشنهادافزایش سرمایه
سرمایه فعلی : 1،900,000,000,000 ریال
افزایش سرمایه به مبلغ : 3،000,000,000,000 ریال
از محل : سود انباشته
هدف از افزایش سرمایه : به منظور اصلاح ساختار مالي
در تاریخ 1397/09/05 به تصویب هیئت مدیره رسیده

میزان افزایش سرمایه پیشنهادی : 58 درصد 


کیسون
کيسون

نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده

در اجرای ماده 17 دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پیرو افزایش سرمایه این شرکت از مبلغ 3,840,000,000 ریال به مبلغ 5,040,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،سود انباشته نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده به شرح جدول ذیل ارائه می گردد. شایان ذکر است صورت ریز هزینه ها و کارمزدهای مربوط به فروش حق تقدم های استفاده نشده (که به تائید حسابرس و بازرس قانونی شرکت رسیده ) و اطلاعیه مربوط به نحوه پرداخت مبالغ مذکور به حساب دارندگان حق تقدم های استفاده نشده به پیوست ارائه شده است.

شرح  مبلغ (ریال)
مبلغ فروش حق تقدم های استفاده نشده :  21,978,734,500
هزینه ها و کارمزدهای مربوط به فروش حق تقدم های استفاده نشده :  1,296,012,288
خالص وجوه ناشی از فروش حق تقدم های استفاده نشده :  20,682,722,212
تعداد حق تقدم های استفاده نشده :  30,962,159
مبلغ متعلق به هر حق تقدم :  668

 


وتوصا
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران

افشای اطلاعات بااهمیت - (نتایج برگزاری مزایده - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

موضوع مزایده : فروش ساختمان دفتر مرکزی
تاريخ برگزاري مزايده : 1397/09/01

شرح موضوع مزايده و فرآيند آن : فروش ساختمان دفتر مرکزی تاریخ دریافت اسناد مزایده از تاریخ چاپ آگهی 97/08/23 لغایت 97/09/01 بازگشایی پیشنهادات : سوم آذر ماه 1397 میزان ودیعه شرکت در مزایده : مبلغ 3 میلیارد ریال نحوه پرداخت ثمن معامله : 30 درصد مبلغ معامله بصورت نقد - 55 درصد در زمان تحویل ملک - 15 درصد در تاریخ انتقال سند

نتايج برگزاري مزايده : بدینوسیله به اطلاع میرساند در خصوص مزایده مذکور تا تاریخ مقرر سه فقره اسناد مزایده تحویل اشخاص حقیقی و حقوقی گردید. شرکت بیمه زندگی خاورمیانه با مبلغ 150 میلیارد ریال برنده گردید .
مبلغ مورد توافق : 150,100 میلیون ریال
نحوه تسويه : نحوه پرداخت ثمن معامله : 30 درصد مبلغ معامله بصورت نقد - 55 درصد در زمان تحویل ملک - 15 درصد در تاریخ انتقال سند
تضمين هاي دريافت شده : مبلغ 3 میلیارد ریال واریزی به حساب شرکت
خالص ارزش دفتري دارايي انتقالي : 2,236 میلیون ریال 


زاگرس
پتروشیمی زاگرس

بر اساس آخرین گزارش ماهیانه شرکت مشاهده می گردد که شرکت فروش بسیار عالی داشته و فروش یک ماهه شرکت برابر 27.5% فروش کل 7 ماه گذشته بوده لذا با توجه به این آمار و اینکه شرکت زاگرس جزء لیست تحریمی آمریکا نمی باشد، انتظار می رود در صورتی که مشکل خاصی برای شرکت پیش نیاید در سال مالی جاری EPS شرکت بیشتر از 20،000 ریال شود . 

با توجه به قیمت های فروش سهام در روز گذشته که در محدوده 48،641 ریال بود P/E مورد انتظار شرکت 2.45 خواهد بود که از لحاظ تحلیل بنیادی در بهترین نقطه برای سرمایه گذاری می باشد.

 

آخرین ویرایش در سه شنبه, 06 آذر 1397 ساعت 17:48
برای ارسال نظر وارد سایت شوید

درباره ما

سایت تحلیلی خبری

بورس اخبار

تماس با ما

  • mail to : irbourseakhbar@gmail.com