گزارش شرکت ها - چهارشنبه 07-09-97

چهارشنبه, 07 آذر 1397 ساعت 08:03

با توجه به تدریجی بودن گزارشات رسیده ، این خبر تا ساعات پایانی امروز بطور تدریجی تکمیل خواهد شد 

وخاور
بانک خاورميانه

زمان تشکیل جلسه هیئت مدیره درخصوص افزایش سرمایه

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 1396/08/10 ، جلسۀ هیئت‌ مدیره به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 6,000,000 میلیون ریال به مبلغ 8,000,000 میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 1,000,000 میلیون ریال ، از محل سود انباشته مبلغ 1,000,000 میلیون ریال ، ) ، در روز یکشنبه مورخ 1397/09/18 برگزار خواهد گردید. 


کاما
باما

نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده

در اجرای ماده 17 دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پیرو افزایش سرمایه این شرکت از مبلغ 500,000,000,000 ریال به مبلغ 1,000,000,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده به شرح جدول ذیل ارائه می گردد. شایان ذکر است صورت ریز هزینه ها و کارمزدهای مربوط به فروش حق تقدم های استفاده نشده (که به تائید حسابرس و بازرس قانونی شرکت رسیده ) و اطلاعیه مربوط به نحوه پرداخت مبالغ مذکور به حساب دارندگان حق تقدم های استفاده نشده به پیوست ارائه شده است.

 

شرح  مبلغ (ریال)
مبلغ فروش حق تقدم های استفاده نشده :  114,272,133,440
هزینه ها و کارمزدهای مربوط به فروش حق تقدم های استفاده نشده :  1,151,073,996
خالص وجوه ناشی از فروش حق تقدم های استفاده نشده :  113,121,059,444
تعداد حق تقدم های استفاده نشده :  14,231,648
مبلغ متعلق به هر حق تقدم :  7،948

 


شسپا
نفت سپاهان

افشای اطلاعات بااهمیت - (تحصیل سهام - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

شركت تحصيل شده : پالایش نفت اصفهان(سهامی عام)
درصد خريداري شده : 0.5 درصد
قیمت هر سهم : 7,300 ريال
جمع مبلغ معامله : 730,794,200,000 میلیون ریال
درصد مالكيت ناشر در شركت خریداری شده
درصد مالكيت قبلي : 2 درصد
بهای تمام شده مالکیت قبلی : 3,979,693 میلیون ریال
مجموع درصد مالكيت ناشر در شركت خريداري شده : 2.5 درصد
شرح : سهام خریداري شده مربوط می شود به خرید نیم درصد سهام شرکت پالایش نفت اصفهان(سهامی عام) با نماد شپنا بر روي تابلوي اصلی بازار اولیه بورس اوراق بهادار تهران 


نوری
پتروشيمي نوری

افشای اطلاعات بااهمیت - (تعلیق بخشی از فعالیت های شرکت - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

تاريخ تعليق فعاليت : 1397/08/15
شرح شامل علت تعليق : براساس برنامه‌ريزي انجام شده، واحد توليد پارازايلين(شماره700) به منظور افزايش ظرفيت و کيفيت محصول توليدي از تاريخ 1397/08/15 به مدت 130 روز از مدار توليد خارج گرديده است.بر اساس مطالعات صورت گرفته و استانداردهاي صاحب ليسانس، جهت افزايش ظرفيت توليد ضروري است بعضي از قطعات داخلي برجها و جذب کننده هاي مولکولي تعويض گردد. لذا پيش بيني مي‌شود پس از انجام تعميرات مذکور و تعويض قطعات و جذب کننده‌هاي مولکولي، ظرفيت توليد پارازايلين به ميزان 70% افزايش يابد. لازم به توضيح است در زمان توقف توليد واحد پارازايلين، ظرفيت توليد محصول A92 صادراتي به ميزان 20% افزايش مي يابد، بدين لحاظ اثرات سود و زياني حاصل از توقف توليد پارازايلين و تغيير ايجاد شده در مقادير توليد ساير محصولات، در گزارش تفسيري متعاقبا ارائه مي‌گردد
برآورد تاريخ شروع مجدد فعاليت : 1397/12/25
سهم بخش/ فعاليت تعليق شده از درآمدهای عملیاتی شرکت
مبلغ درآمدهای عملیاتی سال مالی گذشته : 11,293,713 میلیون ریال
آخرین درآمد بخش تعلیق شده برای یک سال مالی : 9,721,582 میلیون ریال 


خزامیا
زامياد

افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر در مفاد هر نوع اطلاعیه بااهمیتی که قبلاً منتشر شده است - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

تاريخ تغييرات : 1397/09/06

شرح تغییرات : لزوم تائيد سازمان حمايت از مصرف كنندگان نسبت به تغييرات نرخ هاي فروش
دلایل تغییرات : احتراماً عطف به اطلاعيه افشای اطلاعات با اهميت به شماره 494392 مورخ 97/09/01 در خصوص افزايش قيمت محصولات تجاری سبك اين شركت به استحضار می رساند تعيين قيمت محصولات تجاری سبك از مدتها قبل طبق بند 5 مصوبه يازدهمين نشست شورای سياست گذاری و نظارت بر صنعت خودرو مورخ 92/03/22 مشمول تصميم گيری در شورای رقابت نبوده و با تصويب هيئت مديره شركت قابليت اجرا داشته است ليكن افزايش قيمتهای اخير بدليل شرايط خاص مقطع زمانی فعلی با نظارت بيشتر سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان و لزوم تأييد آنها جهت جاري سازي تغييرات نرخ هاي فروش همراه گرديده است. فلذا جهت اهتمام به موارد اخير الذكر، در انتظار تأييد تغييرات قيمتي مذكور توسط كميته خودرو و كارگروه تنظيم بازار هستيم . 


دابور
داروسازي ابوريحان

مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/08/26 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 288,000 میلیون ریال به‌مبلغ 388,000 میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 50,000 میلیون ریال، از محل سود انباشته مبلغ 50,000 میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ 1397/09/06 لغایت تاریخ 1397/11/05 و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده است.

شماره حساب :  0106820826001
بانک :  ملی ایران
شعبه :  تهرانپارس

 


برکت
گروه دارويي برکت

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

میزان افزایش سرمایه پیشنهادی : از مبلغ 3,400,000,000,000 ریال به مبلغ 6,800,000,000,000 ریال
محل افزایش سرمایه : از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی
درصد افزایش : 100%
هدف : به منظور به منظور مشارکت در افزايش سرمايه شرکت هاي سرمايه پذيرجهت حفظ موقعيت در شرکنهاي مزبور ، تحصيل شرکت هاي جديدحسب مصوبات هيات مديره و هلدينگ بالاسري
در تاریخ 1397/07/24 به تصویب هیئت مدیره رسیده 


واتی

گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند(سرمايه گذاري آتيه دماوند)

افشای اطلاعات بااهمیت - (واگذاری سهام - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

تاریخ واگذاری : 1397/09/06

شرایط تسویه : 10% از مبلغ کل موضوع مزایده نقدی و مابقی طی 5سال در اقساط 3ماهه با کارمزد 16درصد سالانه دریافت خواهد شد.
جزئيات واگذاري
شركت واگذار شده : لاستیک پارس
درصد واگذار شده : 96.387 درصد
قیمت واگذاری هر سهم : 5,393 ريال
جمع مبلغ معامله : 831,100 میلیون ریال
بهاي تمام شده سهام يا حق تقدم واگذار شده در دفاتر شركت : 693,823 میلیون ریال
سود و زيان واگذاري پس از كسر مخارج انتقال : 137,277 میلیون ریال
درصد مالكيت ناشر در شركت واگذار شده
درصد مالكيت قبل از واگذاري : 96.387 درصد
درصد واگذار شده جاري : 96.387 درصد
درصد مالكيت ناشر در شركت واگذار شده پس از واگذاری : 0 درصد
شرح : واگذاری تعداد 154.113.347 سهم معادل 96.387درصد از سهام غیربورسی شرکت لاستیک پارس (سهامی عام) با موضوع فعالیت تولید انواع لاستیک خودرو سبک و سنگین بایاس

آخرین ویرایش در چهارشنبه, 07 آذر 1397 ساعت 17:37
برای ارسال نظر وارد سایت شوید

درباره ما

سایت تحلیلی خبری

بورس اخبار

تماس با ما

  • mail to : irbourseakhbar@gmail.com