گزارش شرکت ها - سه شنبه 18-10-97

سه شنبه, 18 دی 1397 ساعت 12:46

با توجه به تدریجی بودن گزارشات رسیده ، این خبر تا ساعات پایانی امروز بطور تدریجی تکمیل خواهد شد 

مادیرا
صنايع ماشينهاي اداري ايران

افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

نوع محصول/خدمت : تلویزیون
نرخ قبلي : 35,477,586 ريال
نرخ جديد : 40,661,379 ريال
مشخصات محصول
مبلغ فروش محصول یا ارائه خدمت در سال مالی قبل : 2,308,193 میلیون ریال
نسبت فروش محصول یا ارائه خدمت به كل درآمد شركت در سال مالی قبل : 61 درصد 


سقاین
سيمان قاين

اطلاعیه در خصوص شناسه پرداخت جهت خریداران حق تقدم 

 

 


ذوب
سهامي ذوب آهن اصفهان

افشای اطلاعات بااهمیت - (پذیرش تعهدات جدید - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

موضوع تعهد : بدهي شركت ذوب آهن به سازمان تامين اجتماعي
تاريخ پذيرش تعهد : 1397/09/27
مبلغ تعهد : 24,009,158 میلیون ریال
شرح موضوع شامل طرف تعهد و اهداف و برنامه ها : در راستاي بهره مندي از ظرفيت موجود در بند (و) تبصره 5 قانون بودجه سال 1397 كل كشور، تاييديه سازمان تامين اجتماعي در خصوص تهاتر مبلغ 2400 ميليارد تومان از بدهي هاي بانكي شركت ذوب آهن اصفهان با مطالبات سازمان تامين اجتماعي از دولت اخذ گرديده است. رقم نهايي تهاتر بسته به سقف اعتباري بانكها، معادل مبلغ ياد شده يا كمتر خواهد بود كه پس از دريافت تاييديه هاي بانكها، افشاي اطلاعات در قالب فرم اصلاحيه به اطلاع سهامداران محترم خواهد رسيد. شايان يادآوري است بخشي از رقم نهايي تهاتر در قالب افزايش سرمايه از محل مطالبات سازمان تامين اجتماعي و آورده نقدي ساير سهامداران و مابقي با شرايط مورد نظر آن سازمان تسويه خواهد شد. 


ذوب
سهامي ذوب آهن اصفهان

افشای اطلاعات بااهمیت - (اتمام تعهدات قبلی - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

موضوع تعهد : بدهي شركت ذوب آهن اصفهان به بانك ها
تاريخ اتمام تعهد : 1397/09/27
مبلغ تعهد : 24,009,158 میلیون ریال
شرح موضوع شامل طرف تعهد و رويه تسويه : در راستاي بهره مندي از ظرفيت موجود در بند (و) تبصره 5 قانون بودجه سال 1397 كل كشور، تاييديه سازمان تامين اجتماعي در خصوص تهاتر مبلغ 2400 ميليارد تومان از بدهي هاي بانكي شركت ذوب آهن اصفهان با مطالبات سازمان تامين اجتماعي از دولت اخذ گرديده است. شايان ذكر است رقم نهايي تهاتر بسته به سقف اعتباري بانكها، معادل مبلغ ياد شده يا كمتر خواهد بود كه پس از دريافت تاييديه هاي بانكها، افشاي اطلاعات در قالب فرم اصلاحيه به اطلاع سهامداران محترم خواهد رسيد. 


سجام
مجتمع سيمان غرب آسيا

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

موضوع پیشنهاد : پیشنهادافزایش سرمایه

میزان افزایش پیشنهادی : از مبلغ 1,542,815,000,000 ریال به مبلغ 2,051,943,950,000 ریال
درصد افزایش : 33 درصد
محل تامین اعتبار : از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی
هدف : به منظور اصلاح ساختار مالي
که در تاریخ 1397/09/25 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده

آخرین ویرایش در سه شنبه, 18 دی 1397 ساعت 18:12
برای ارسال نظر وارد سایت شوید

درباره ما

سایت تحلیلی خبری

بورس اخبار

تماس با ما

  • mail to : irbourseakhbar@gmail.com