گزارش شرکت ها - چهارشنبه 26-10-97

چهارشنبه, 26 دی 1397 ساعت 08:18

با توجه به تدریجی بودن گزارشات رسیده ، این خبر تا ساعات پایانی امروز بطور تدریجی تکمیل خواهد شد 

سمگا
گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

موضوع پیشنهاد : پیشنهادافزایش سرمایه
میزان افزایش پیشنهادی : از مبلغ 3,000,000,000,000 ریال به مبلغ 6,000,000,000,000 ریال
درصد افزایش : 100 درصد
محل تامین اعتبار : از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،سود انباشته
هدف : به منظور مشارکت در افزايش سرمايه شرکتهاي فرعي و وابسته و نيز اصلاح ساختار مالي از محل سود انباشته و آورده نقدي و مطالبات حال شده
که در تاریخ 1397/10/26 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده 


دعبید
داروسازي دکتر عبيدي

افشای اطلاعات بااهمیت - (نقل و انتقال دارایی های ثابت شرکت - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

دارایی انتقالی : یک قطعه زمین
خالص ارزش دفتري دارايي انتقالي : 400,000,000,000 میلیون ریال
ارزش دفتري دارايي انتقالي نسبت به كل دارايي هاي شركت : 5.5 درصد
مبلغ خريد : 400,000,000,000 میلیون ریال
نام شرکت طرف انتقال : کوبل دارو
شرح موضوع : به منظور اهداف توسعه ایی شرکت زمین به متراژ 5061 متر مربع واقع در بلوار دکترعبیدی به مبلغ 400 میلیارد ريال خریداری گردید. 


بزاگرس
توليد و مديريت نيروگاه زاگرس کوثر

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

سهامداران در مجمع با افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 500 میلیارد ریال به مبلغ 3،000 میلیارد ریال (مبلغ افزایش سرمایه 2،500 میلیارد ریال ) به میزان 500 درصدی از محل مطالبات و آورده نقدی موافقت نمود . 


کالا
بورس کالاي ايران

افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - انتقال نمادهای معاملاتی بورس کالای ایران به بازار- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

شرح رویداد : عطف به نامه معاون محترم بازار فرابورس ایران به شماره 97/2/92126 مورخ 1397/10/25 در خصوص انتقال نمادهای معاملاتی شرکت بورس کالای ایران به شرح "کالا1"، "کالا2"، "کالا3" و "کالا4" از "تابلو الف" بازار پایه فرابورس ایران به "تابلوی فرعی" بازار اول معاملاتی شرکت بورس اوراق بهادار تهران، مقرر گردیده‏است از روز چهارشنبه مورخ 1397/10/26 ، ضمن حذف نمادهای معاملاتی مذکور از فهرست نرخ‏های بازار فرابورس ایران، انتقال این نمادها به شرکت بورس اوراق بهادار صورت گیرد. مراتب جهت دستور افشای فوری اطلاعات در راستای رعایت بند 4 ماده 45 قانون بازار اوراق بهادار و ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده در سازمان بورس و اوراق بهادار و درج در سامانه کدال برای آگاهی عموم، ارسال می‌گردد. 


ثالوند
سرمايه گذاري مسکن الوند

آگهی ثبت افزایش سرمایه

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/05/07 افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 300,000 میلیون ریال به‌مبلغ 500,000 میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 200000 میلیون ریال ، ) در تاریخ 1397/10/26 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. 


قنیشا
قند نيشابور

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه (اصلاحیه)

موضوع پیشنهاد : پیشنهادافزایش سرمایه
میزان افزایش پیشنهادی : از مبلغ 200,000,000,000 ریال به مبلغ 270,000,000,000 ریال
درصد افزایش : 35 درصد
محل تامین اعتبار : از محل سود انباشته
هدف : به منظور اصلاح ساختار مالي در جهت جبران مخارج انجام شده جهت دارايي هاي ثابت ، تکميل پروژه تصفيه خانه فاضلاب و بهبود سرمايه در گردش
که در تاریخ 1397/10/22 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده 


سغرب
صنايع سيمان غرب

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 1397/11/07 درمحل تهران خيابان خالد اسلامبولي (وزرا)-خيابان نهم-پلاک 22 سالن انجمن صنفي کارفرمايان صنعت سيمان برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه :
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه 


داسوه
داروسازي اسوه

آگهی توزیع اوراق جدید سهام پس از ثبت افزایش سرمایه 

 

 


تاپیکو
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين

افشای اطلاعات بااهمیت - (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

موضوع مزایده : برگزاری مزایده سهام شرکت توسعه نفت و گاز آریا
تاريخ برگزاري مزايده : 1397/10/23
شرح موضوع مزايده و فرآيند آن : پیرو تامه ارسالی در سامانه کدال به شماره 10365-1397 مورخ 1397/09/12 در خصوص برگزاری مزایده سهام شرکت توسعه نفت و گاز آریا به شرح آگهی منتشره شماره 9724 روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ 1397/09/12 بدین وسیله اعلام می گردد مزایده مذکور به دلیل لزوم بررسی های تکمیلی منجر به حصول نتیجه و فروش سهام نشده و چنانچه مزایده مجددی در این خصوص برگزار گردد مراتب بنحو مقتضی افشا خواهد گردید.
دلایل عدم حصول نتیجه : لزوم بررسی های تکمیلی 


شگل
گلتاش

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

موضوع پیشنهاد : پیشنهادافزایش سرمایه
میزان افزایش پیشنهادی : از مبلغ 500,000,000,000 ریال به مبلغ 1,000,000,000,000 ریال
درصد افزایش : 100 درصد
محل تامین اعتبار : از محل سود انباشته
هدف : به منظور استفاده از معافيت قانوني جهت کاهش ماليات عملکرد و جلوگيري از خروج وجه نقدي معادل يکصد ميليارد ريال( استفاده از معافيت مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي مورخ 16 تيرماه 1397 در خصوص معافيت مالياتي حاصل از افزايش سرمايه از محل سود انباشته )،
که در تاریخ 1397/10/24 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده 


ختوقا
گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1397/11/08 درمحل تهران - کيلومتر 10 جاده مخصوص کرج (بزرگراه شهيد لشگري ) - بعد از سه راه پارس خودرو - سالن اجتماعات شرکت محورسازان ايران خودرو برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه : تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه 


غبهنوش
بهنوش ايران

افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

موضوع مزایده : شرکت بهنوش ایران در نظر دارد یک باب ساختمان اداری - تجاری با مشخصات ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. آدرس ملک: کیلومتر 9 جاده شهید لشگری(جاده مخصوص کرج)سه راه پارس خودرو، خیابان شهید پوری ، پلاک 5 مشخصات ملک: ملک مذکور حدودا دارای عرصه به مساحت 5734 مترمربع و اعیان 11000 مترمربع و شامل 3 طبقه پارکینگ مسقف به مساحت 5176 متر مربع ، یک طبقه تجاری به مساحت 700 متر مربع در طبقه همکف ، 3 طبقه اداری به مساحت 4320 متر مربع و فضای روف گاردن به مساحت 800 متر مربع می باشد. مبلغ پایه: 750 میلیارد ریال

تاريخ برگزاري مزايده : 1397/11/13
شرح فرآيند مزايده : متقاضیان می توانند از تاریخ 1397/10/24 تا تاریخ 1397/11/04 در ساعات اداری جهت دریافت اسناد مزایده و با پرداخت مبلغ پانصد هزار ریال به آدرس : کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج،سه راه پارس خودرو ،خیابان شهید پوری پلاک 5 واحد دبیرخانه مراجعه نموده و در صورت نیاز با شماره های 44556086 و 44556082 تماس حاصل فرمایند. مهلت ارسال پیشنهادات تا ساعت 16 روز پنجشنبه مورخ 1397/11/11 و تاریخ بازگشایی پاکت ها روز شنبه مورخ 1397/11/13 راس ساعت 10 صبح می باشد. زمان بازدید ملک روز دوشنبه مورخ 1397/11/01 ساعت 10 صبح و روز دوشنبه مورخ 1397/11/08 راس ساعت 15 می باشد.

آخرین ویرایش در چهارشنبه, 26 دی 1397 ساعت 18:09
برای ارسال نظر وارد سایت شوید

درباره ما

سایت تحلیلی خبری

بورس اخبار

تماس با ما

  • mail to : irbourseakhbar@gmail.com