گزارش شرکت ها - شنبه 06-11-97

شنبه, 06 بهمن 1397 ساعت 10:08

با توجه به تدریجی بودن گزارشات رسیده ، این خبر تا ساعات پایانی امروز بطور تدریجی تکمیل خواهد شد 

غویتا
ويتانا

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

موضوع پیشنهاد : پیشنهادافزایش سرمایه
میزان افزایش پیشنهادی : از مبلغ 300,000,000,000 ریال به مبلغ 600,000,000,000 ریال
درصد افزایش : 100 درصد
محل تامین اعتبار : از محل سود انباشته
هدف : به منظور اصلاح ساختار مالي و تقويت بنيه مالي و حفظ سرمايه در گردش شرکت به منظور تامين سرمايه مورد نياز جهت تکميل طرح هاي توسعه
که در تاریخ 1397/11/03 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده 


کسرام
پارس سرام

افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر سهامدار عمده - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

شرح موضوع : فروش عمده تعداد 17315959 سهم از سهام شرکت توسط سهامدار عمده شرکت سرمایه گذاری فراست تدبیر ( سهامی خاص ) و شرکت تولید سولفور سدیم ایران ( سهامی عام ) 


بالاس
مهندسي ساختمان و تأسيسات راه آهن

افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - سایر اطلاعات با اهمیت- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

شرح رویداد : براساس اطلاعیه شماره 1367/الف/97 مورخ 03/11/97 فرابورس ایران در خصوص عرضه عمده سهام کنترلی شرکت مهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهن، شرکت گروه مالی بانک مسکن (سهامی عام) در نظر دارد تعداد 96.967.751 سهم معادل 64.6 درصد از سهام شرکت مهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهن (سهامی عام) را بطور نقد از طریق عرضه در بازار اول فرابورس ایران به فروش برساند. تاریخ عرضه روز دوشنبه مورخ 06/12/1397 تعیین شده است. لذا مشروط به داشتن شرایط اعلام شده خریدار در اطلاعیه شماره 1367/الف/97 مورخ 03/11/97 فرابورس ایران، نبست به فروش سهام اقدام خواهد شد. 


وتوس
سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (اصلاحیه)

مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1397/10/29 درمحل سالن فردوسي هتل پرديسان واقع در مشهد، بزرگراه شهيد کلانتري، حدفاصل ميدان آزادي و ميدان جمهوري اسلامي جنب پرديس دانشگاه فرهنگيان برگزار گردید.
صورت های مالی تصویب شد ، سود خالص هر سهم 34 ریال و سود نقدی هرسهم 33 مورد تصویب قرار گرفت.
سرمایه شرکت 900،000 میلیون ریال می باشد.


بزاگرس
توليد و مديريت نيروگاه زاگرس کوثر

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:30 روز سه شنبه مورخ 1397/04/19 درمحل سازمان اقتصادي کوثر برگزار گردید.
صورت های مالی تصویب شد ، سود خالص هر سهم 1،186 ریال و سود نقدی هرسهم 800 مورد تصویب قرار گرفت.
سرمایه شرکت 500،000 میلیون ریال می باشد. 


ثشاهد
شاهد

افشای اطلاعات بااهمیت - (نتایج برگزاری مزایده - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

موضوع مزایده : فروش املاک شهرک ناز
تاريخ برگزاري مزايده : 1397/08/20
شرح موضوع مزايده و فرآيند آن : فروش ششدانگ 150 قطعه زمین به مساحت کل 200281 متر مربع ( 4 دانگ سهم شرکت شاهدو2 دانگ سهم شرکت عمران و توسعه شاهد می باشد) باکاربریهای مسکونی، تجاری، آموزشی، خدمات فضای سبز و غیره واقع در استان البرز شهرستان فردیس،شهرک نازجنوبی
نتايج برگزاري مزايده : انعقادتفاهمنامه مربوط به واگذاری وفروش150قطعه زمین بصورت مرحله ای و درمدت 18ماه و طی سالهای مالی 1398/3/31و1399/3/31خواهد بود. لازم به توضیح است که مبایعنامه فروش پس از دریافت وجوه نقد در هر مرحله تنظیم ومبادله خواهدشد. و پس از وصول هربخش، سود مربوطه که جمعا" بصورت ناخالص 189.468 میلیون ریال میباشد ، طبق استانداردهای حسابداری در سالهای مالی مربوطه شناسایی میگردد.
مبلغ مورد توافق : 505,290 میلیون ریال
نحوه تسويه : واریزنقدی طی 18ماه شمسی
تضمين هاي دريافت شده : وجه التزام نقدی به ازای هرروز تاخیردروجه پرداخت نشده درسررسید
خالص ارزش دفتري دارايي انتقالي : 147,392 میلیون ریال 


ثعمرا
عمران و توسعه شاهد

افشای اطلاعات بااهمیت - (نتایج برگزاری مزایده - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

موضوع مزایده : فروش املاک شهرک ناز
تاريخ برگزاري مزايده : 1397/08/20
شرح موضوع مزايده و فرآيند آن : فروش ششدانگ 150 قطعه زمین شهرک ناز (2 دانگ سهم شرکت عمران و توسعه شاهد و 4 دانگ سهم شرکت شاهدمی باشد)
نتايج برگزاري مزايده : انعقاد تفاهم نامه واگذاری و فروش 150 قطعه زمین به صورت مرحله ای در مدت 18 ماه در سال های 1397،1398 و 1399. لازم به توضیح می باشد که مبایعه نامه فروش پس از دریافت وچوه نقد طی چند مرحله مورد توافق و طی مدت 18 ماه پس از وصول مبلغ مورد تفاهم تنظیم و سود مربوطه طبق استاندارد حسابداری شناسایی می گردد.
مبلغ مورد توافق : 505,290 میلیون ریال
نحوه تسويه : واریز نقدی طی 9 مرحله طی 18 ماه شمسی
تضمين هاي دريافت شده وجه التزام نقدی به ازای هر روز تاخیر وچوه پرداخت نشده در سررسید
خالص ارزش دفتري دارايي انتقالي : 75,515 میلیون ریال 


سپرده
سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه

افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - پذیرش در بازار دوم فرابورس ایران- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

شرح رویداد : پذیرش در بازار دوم فرابورس ایران 


خریخت
صنايع ريخته گري ايران

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

موضوع پیشنهاد : پیشنهادافزایش سرمایه
میزان افزایش پیشنهادی : از مبلغ 400,000,000,000 ریال به مبلغ 1,266,171,000,000 ریال
درصد افزایش : 217 درصد
محل تامین اعتبار : از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها
هدف : به منظور خروج از شمول ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت و اصلاح ساختار مالي شرکت با استفاده از تبصره 10 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور و حکم تبصره 1 ماده 149 قانون ماليات هاي مستقيم،جهت استفاده از حداکثر ظرفيت توليدي و احراز شرايط حداقل سرمايه شرکت هاي پذيرفته شده در سازمان بورس و ارواق بهادار مي باشد .
که در تاریخ 1397/07/30 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده. 


دی
بانک دی

خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 1397/10/30 درمحل سالن همايش هاي بين المللي هتل المپيک ، واقع در تهران، جنب درب غربي استاديوم آزادي،هتل المپيک برگزار گردید.
صورت های مالی مورد تصویب قرار گرفت . زیان خالص هر سهم (4،826) ریال می باشد و لذا سود نقدی هر سهم 0 ریال مورد تایید قرار گرفت.
سرمایه شرکت مبلغ 6،400 میلیارد می باشد. 


کسرام
پارس سرام

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1397/10/12 درمحل سالن همايش پويش سازمان مديريت صنعتي به آدرس : تهران - خيابان شيخ بهايي جنوبي - شهرک ولفجر - خيابان ايران شناسي - - خيابان نهم - روبروي کوچه 9/5 - طبقه سوم برگزار گردید.

صورت های مالی مورد تصویب قرار گرفت . زیان خالص هر سهم (440) ریال می باشد و لذا سود نقدی هر سهم 0 ریال مورد تایید قرار گرفت.

آخرین ویرایش در شنبه, 06 بهمن 1397 ساعت 17:55
برای ارسال نظر وارد سایت شوید

درباره ما

سایت تحلیلی خبری

بورس اخبار

تماس با ما

  • mail to : irbourseakhbar@gmail.com