گزارش شرکت ها - شنبه 13-11-97

شنبه, 13 بهمن 1397 ساعت 08:14

با توجه به تدریجی بودن گزارشات رسیده ، این خبر تا ساعات پایانی امروز بطور تدریجی تکمیل خواهد شد 

شکلر
نيروکلر

افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

موضوع مزایده : فروش املاک و دارائی های مازاد
تاريخ برگزاري مزايده : 1397/11/24
شرح فرآيند مزايده :
1- سپرده شرکت در مزایده 5 در صد قیمت پایه است که می تواند به صورت واریزی طی فیش یا ضمانت نامه بانکی باشد .
2- آخرین مهلت برای تحویل پیشنهادها به دفتر مرکزی شرکت تا ساعت 16 روز یکشنبه مورخ 1397/11/21 میباشد .
3- جلسه بازگشایی پاکت ها ساعت 10صبح روز چهارشنبه مورخ 1397/11/24 برگزار خواهد شد .
4- پیشنهاد دهندگان می توانند با ارائه معرفی نامه در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور یابند .
5- به پیشنهادهای مبهم ،مخدوش ،مشروط و ناقص یا پیشنهادهایی که بعد از موعد مقرر واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد .
6- هماهنگی با شرکت جهت بازدید از ملک های مزبور ضروری است .
7 - سایر شرایط مزایده در اسناد مزایده درج شده است .
8- شرکت در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است .
تاريخ برآورد شده جهت مشخص شدن نتايج 1397/11/24 


گوهران
سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد

نامه و اطلاعیه در خصوص پخش زنده مجمع 

 

 


ثامان
سامان گستر اصفهان

تعلیق ورقه بهادار ناشر بعد از فرصت اعطا شده

به اطلاع مي‌رساند با توجه به عدم رعایت دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان، شرکت بورس اوراق بهادار تهران ، طی نامه شماره 507437 مورخ 1397/10/26 ضرورت رعایت موارد فوق ظرف مهلت 1 ماه را به شرکت تاکید نمود. لکن به رغم پیگیری‌های انجام شده، ناشر موارد فوق را ارایه ننموده است.
با توجه به اتمام مهلت 1 ماهه ناشر به علت عدم رعایت دستورالعمل های مصوب سازمان، نماد معاملاتی ناشر تعلیق می گردد.
بدیهی است بازگشایی نماد معاملاتی ناشر منوط به رعایت الزامات ماده 12 مکرردستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان می باشد. 


کمرجان
بازرگاني و توليدي مرجان کار

زمان تشکیل جلسه هیئت مدیره درخصوص افزایش سرمایه

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 1397/02/11 ، جلسۀ هیئت‌ مدیره به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 40,000 میلیون ریال به مبلغ 70,000 میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 30,000 میلیون ریال ، ) ، در روز شنبه مورخ 1397/11/27 برگزار خواهد گردید.


گپارس
مجتمع هاي گردشگري و امور رفاهي کارگزاران پارس

افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

موضوع مزایده : برگزاری مزایده فروش یک واحد آپارتمان
تاريخ برگزاري مزايده : 1397/11/17
شرح فرآيند مزايده : فروش یک واحد آپارتمان 118 متری برج نوروزی در سایت آبادگران ایران 


حکشتی
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

موضوع پیشنهاد : پیشنهادافزایش سرمایه
میزان افزایش پیشنهادی : از مبلغ 16,393,000,000 ریال به مبلغ 26,393,000,000 ریال
درصد افزایش : 62.5 درصد
محل تامین اعتبار : از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،سود انباشته
هدف : به منظور مشارکت در افزايش سرمايه شرکتهاي تابعه و انجام تعهدات سررسيد شده ساخت کشتي هاي جديد و جلوگيري از خروج وجه نقد و تجهيز و نوسازي ناوگان
که در تاریخ 1397/10/05 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده 


کمرجان
بازرگاني و توليدي مرجان کار

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز دوشنبه مورخ 1397/11/08 برگزار گردید و در خصوص صورت های مالی و سود تصمیم گیری نمود.
سود خالص هر سهم : 174 ریال
سود نقدی هر سهم : 140 ریال
سرمایه شرکت : 40،000 میلیون ریال 


وملت
سرمايه گذاري ملت

افشای اطلاعات بااهمیت - (نتیجه نهایی دعوی علیه شرکت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

موضوع دعوي عليه شركت : نقل وانتقال سهام شرکت چین چین بین الملل و ادعای خسارت و جریمه تاخیر
تاريخ طرح دعوي عليه شركت : 1396/01/10
طرف دعوي : شرکت سرمایه گذاری ومسکن ایثار گران خراسان رضوی
مرحله دعوِی
نتيجه نهايي : رد دعوای خواهان اصلی( شرکت سرمایه گذاری ومسکن ایثار گران خراسان رضوی) نسبت به داد نامه بدوی به شماره 9609977580300002 از شعبه 15 دادگاه عمومی مشهد
شرح كامل ادعاي طرف مقابل و نتيجه نهايي :
1- نقل وانتقال سهام شرکت شرکت چین چین بین الملل وادعای خسارت تاخیر روزانه و وجه التزام
2- بر اساس رای شعبه 24 دادگاه تجدید نظر، رد دعوای خواهان اصلی( شرکت سرمایه گذاری ومسکن ایثار گران خراسان رضوی) نسبت به داد نامه بدوی به شماره 9609977580300002 از شعبه 15 دادگاه عمومی مشهد صادر گردید . 


وسینا
بانک سينا

افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

موضوع مزایده : آگهي مزايده نوبت چهارم فروش سهام شرکت توسعه اعتماد مبین
تاريخ برگزاري مزايده : 1397/11/24
شرح فرآيند مزايده : فروش سهام به روش مزایده انجام می شود و در صورت انتخاب گزینه نقدو و اقساط ، سی درصد ثمن معامله همزمان با انعقاد قرارداد نقدا دریافت خواهد شد. تضمین شرکت در مزایده برابر با 441 میلیارد ریال می باشد که باید در قالب یک فیش واریزی به حساب شماره 4-1000000-4-119 نزد بانک سینا به نام بانک سینا و یا ضمانت نامه بانکی معتبر غیر از بانک سینا و قابل تمدید و بدون قیدوشرط با مدت اعتبار اولیه حداقل سه ماه و به نفع بانک سینا ارائه شود.مراسم بازگشایی پاکتهای شرکت در مزایده راس ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1397/11/24 در محل خ مطهری خ میر عماد کوچه دوم پلاک 14 و 16 ساختمان شماره 5 بانک سینا سالن کنفرانس طبقه پنجم برگزار خواهد شد. 


غگرجی
بيسکويت گرجی

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه (اصلاحیه)

موضوع پیشنهاد : پیشنهادافزایش سرمایه
میزان افزایش پیشنهادی : از مبلغ 200,000,000,000 ریال به مبلغ 290,000,000,000 ریال
درصد افزایش : 45 درصد
محل تامین اعتبار : از محل سود انباشته
هدف : به منظور توسعه خطوط توليدي
که در تاریخ 1397/10/23 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده 


قتربت
قند تربت حيدريه

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (اصلاحیه)

مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 08:00 روز سه شنبه مورخ 1397/08/29 برگزار گردید.
سود خالص هر سهم : 836 ریال
سود نقدی هر سهم : 620 ریال
سرمایه شرکت 147،000 میلیون ریال می باشد. 


پلوله
توليدي گاز لوله

افشای اطلاعات بااهمیت - (نتیجه نهایی دعوی علیه شرکت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

موضوع دعوي عليه شركت : دعوی بانک اقتصادنوین مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به حکم قطعی ورشکستگی شرکت تولیدی گازلوله
تاريخ طرح دعوي عليه شركت : 1396/04/18
طرف دعوي : بانک اقتصادنوین علیه شرکت تولیدی گازلوله
مرحله دعوِی
نتيجه نهايي : پذیرش اعاده دادرسی بانک اقتصاد نوین
شرح كامل ادعاي طرف مقابل و نتيجه نهايي : پذیرش دعوی بانک اقتصادنوین(پذیرش اعاده دادرسی نسبت به حکم قطعی ورشکستگی شرکت) 


حسیر
ريل سير کوثر

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

موضوع پیشنهاد : پیشنهادافزایش سرمایه
میزان افزایش : از مبلغ 471,820,306,000 ریال به مبلغ 943,640,612,000 ریال
درصد افزایش : 100 درصد
محل تامین اعتبار : از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،سود انباشته
هدف : به منظور تجهيز ناوگان حمل و نقل شرکت و با هدف افزايش سود آوري و اصلاح ساختار مالي
که در تاریخ 1397/11/09 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده 


ختوقا
گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1397/11/08 برگزار گردید .
مجمع با افزایش سرمایه به شرح ذیل موافقت نمود
1 - افزایش 450،000 میلیون ریال (69 درصد) از محل مطالبات و آورده نقدی بصورت نقدی
2 - افزایش 421،561 میلیون ریال (65 درصد) از محل مطالبات و آورده نقدی بصورت در اختیار هیئت مدیره
جمعا بمبلغ 871،561 میلیون ریال (134 درصد)


وکادو
تکادو

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 08:00 روز چهار شنبه مورخ 1397/11/10 برگزار گردید.
مجمع با افزایش سرمایه به شرح جدول ذیل موافقت نمود
1 - افزایش 300،000 میلیون ریال از محل مطالبات و آورده نقدی
2 - افزایش 98،640 میلیون ریال از محل سود انباشته
جمعا به مبلغ 398،640 میلیون ریال (100 درصد) بصورت قطعی


دتهران
داروسازي تهران دارو

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

موضوع پیشنهاد : پیشنهادافزایش سرمایه
میزان افزایش پیشنهادی : از مبلغ 40,000,000,000 ریال به مبلغ 60,000,000,000 ریال
درصد افزایش : 50 درصد
محل تامین اعتبار : از محل سود انباشته
هدف : به منظور جلوگيري از خروج نقدينگي از شرکت به واسطه تقسيم سود بين سهامداران ، که موجب کاهش ميزان خريد مواد اوليه و در نتيجه کاهش توليد و فروش و در نهايت موجب کاهش منافع سهامداران خواهد گرديد
که در تاریخ 1397/11/01 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده 


دقاضی
داروسازي شهيد قاضي

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

موضوع پیشنهاد : پیشنهادافزایش سرمایه
میزان افزایش پیشنهادی : از مبلغ 135,000,000,000 ریال به مبلغ 405,000,000,000 ریال
درصد افزایش : 200 درصد
محل تامین اعتبار : از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی
هدف : به منظور توسعه و راه اندازي خطوط جديد و خريد ماشين آلات و تجهيزات و توسعه و نوسازي ماشين آلات فرسوده
که در تاریخ 1397/09/19 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده 


ثجوان
تأمين مسکن جوانان

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

موضوع پیشنهاد : پیشنهادافزایش سرمایه
میزان افزایش پیشنهادی : از مبلغ 200,000,000,000 ریال به مبلغ 2,554,000,000,000 ریال
درصد افزایش : 1،172 درصد
محل تامین اعتبار : از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها
هدف : به منظور برون رفت از شمول ماده 141 قانون تجارت با عنايت به زيان انباشته شرکت به مبلغ 332ر401ريال
که در تاریخ 1397/11/10 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده 


قجام
فرآورده هاي غذائي و قند تربت جام

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه (اصلاحیه)

موضوع پیشنهاد : پیشنهادافزایش سرمایه
میزان افزایش پیشنهادی : از مبلغ 312,000,000,000 ریال به مبلغ 500,000,000,000 ریال
درصد افزایش : 60 درصد
محل تامین اعتبار : از محل آورده نقدی سهامداران
هدف : به منظور اصلاح ساختار مالي و تامين سرمايه در گردش مورد نياز براي انجام فعاليتهاي شرکت
که در تاریخ 1397/10/30 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده 


ذوب
سهامي ذوب آهن اصفهان

افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - واگذاری املاک مازاد جهت تسویه بدهی به شرکت ملی گاز- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

شرح رویداد : واگذاري املاك مازاد جهت تسويه بدهي به شركت ملي گاز و برق منطقه ای 


وملت
سرمايه گذاري ملت

افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - رای دادگاه تجدید نظر- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

شرح رویداد : جناب آقای صابر جعفروندآذر ریاست محترم اداره نظارت بر ناشران فرا بورسی سازمان بورس اوراق بهادار تهران با سلام، احتراماً، به پیوست رآی دادگاه تجدید نظر مبنی بر رد دعوی خواهان ( شرکت سرمایه گذاری و مسکن ایثارگران خراسان رضوی ) تقدیم می گردد (پیوست شماره 1) . لازم به ذکر است خواهان قبل از صدور رآی تجدید نظر نسبت به انتقال سهام شیمی بافت از طریق اجرای احکام مدنی و نیابت دادگستری تهران بنام خود علی الرغم تلاش این شرکت برای جلوگیری از انتقال سهام اقدام نموده است. لذا تا کنون موفق به انتقال سهام نشده است. ( پیوست شماره 2) مراتب جهت اطلاع و هر گونه بهره برداری به استحضار می رسد. با تشکر سهراب رسته مدیر عامل 


آپ
آسان پرداخت پرشين

افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - همکاری مشترک با گروه اینترنتی رز (شرکت های اسنپ)- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه)

شرح رویداد : سهامداران محترم آپ با سلام، پیرو نامه شماره 75041 مورخ 1397/10/23 مبنی بر قرارداد با گروه اینترنتی رز (مجموعه شرکت های اسنپ) موارد ذیل به استحضار سهامداران محترم میرسد:
1- کسب و کار شرکت جدید: کسب و کار شرکت جدید، توسعه و اداره اپلیکیشن آپ به منظور تبدیل آن به یک پلت فرم برای عرضه خدمات گوناگون به کاربران و ارتقاء بیشتر آینده کسب و کار هریک از طرفین خواهد بود. بدیهی است که با توجه به سرمایه گذاری هریک از طرفین، سهم شرکت آسان پرداخت پرشین و گروه اینترنتی رز در سودخالص شرکت جدید، به ترتیب 70 و 30 درصد خواهد بود. بدیهی است صورت های مالی شرکت مذکور، مطابق با دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در مواعد زمانی تعیین شده افشا خواهد شد.
2- نحوه کسب درآمد شرکت جدید: درآمدهای شرکت جدید، شامل درصدی از کارمزدهای فروش خدمات ارائه شده شامل محصولات گروه اینترنتی رز و اپلیکیشن آپ (اسنپ، اسنپ فود، اسنپ باکس، اسنپ تریپ، اسنپ مارکت، اسنپ کیو، بامیلو، شارژکیف پول و ...) میباشد که به صورت پلکانی افزایش می یابد. بدیهی است سایر درآمدهای شرکت آسان پرداخت پرشین از قبیل درآمد حاصل از کارتخوان های فروشگاهی و ... ، به شرکت فوق منتقل نخواهد شد.
3- تعهدات متقابل:
الف) تعهدات شرکت آپ:
(1) درصورت نیاز شرکت جدید به خدمات PSP، کلیه اقدامات ضروری را جهت ارائه خدمات PSP به شرکت جدید تسهیل نماید.
(2) هیچ گونه اقدامی در خصوص راه اندازی اپلیکیشن پرداخت جدیدی که دارای قدرت رقابت با کسب و کار شرکت جدید باشد انجام نداده و تلاش وافر خود را برای پشتیبانی از رشد و توسعه شرکت جدید به کار گیرد.
ب) تعهدات گروه اینترنتی رز:
(1) تمرکز و استقرار انحصاری تمامی خدمات گروه اینترنتی رز مانند کیف پول اسنپ، اسنپ فود، اسنپ مارکت ، اسنپ تریپ، بامیلو و ... بر بستر اپلیکیشن آپ در قالب شرکت جدید.
(2) تمرکز کلیه پرداخت های کاربران و مشتریان و تراکنش های مجموعه اسنپ از طریق درگاه های مربوط به آپ یا کیف پول مشترک.
(3) در صورت دست نیافتن به تعداد هدف سالیانه ( حداقل تعداد تراکنش ها مطابق با توافقنامه) در پایان هر سال، بخشی از سهام تحت مالکیت آن شرکت به شرکت آسان پرداخت پرشین منتقل خواهد شد. 


شفارا
پتروشيمي فارابی

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

موضوع پیشنهاد : پیشنهادافزایش سرمایه
میزان افزایش پیشنهادی : از مبلغ 150,000,000,000 ریال به مبلغ 3,130,288,000,000 ریال
درصد افزایش : 1،987 درصد
محل تامین اعتبار : از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها
هدف : به منظور اصلاح ساختار مالي و خروج از شموليت ماده 141 قانون تجارت
که در تاریخ 1397/11/09 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده 


سدبیر
سرمايه گذاري تدبيرگران فارس و خوزستان

آگهی ثبت افزایش سرمایه

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/11/23 افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 102,000 میلیون ریال به‌مبلغ 250,000 میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 148000 میلیون ریال ، ) در تاریخ 1397/11/06 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. 


خاذین
سايپا آذين

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

موضوع پیشنهاد : پیشنهادافزایش سرمایه
میزان افزایش پیشنهادی : از مبلغ 1,322,846,423,000 ریال به مبلغ 2,645,692,846,000 ریال
درصد افزایش : 100 درصد
محل تامین اعتبار : از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی
هدف : به منظور تامين سرمايه در گردش
که در تاریخ 1397/11/08 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده 


دقاضی
داروسازي شهيد قاضي

افشای اطلاعات بااهمیت - (نتایج برگزاری مزایده - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

موضوع مزایده : فروش دفتر اداری واقع در تهران سعادت آباد میدان کاج سرو شرقی خیابان رشادت کوچه اقبال
تاريخ برگزاري مزايده : 1397/06/14
شرح موضوع مزايده و فرآيند آن : شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین (سهام عام)درراستای انتقال دفاتر مرکزی به استان ها و محل استقرار کارخانه ها و چالاک سازی مجموعه ها در نظر دارد املاک مازاد شرکت های وابسته به خود را از طریق مزایده عمومی بفروش برساند.
نتايج برگزاري مزايده : برای یک دستگاه ساختمان پنج طبقه جمعا به مبلغ 120،000 میلیون ریال به شرکت فرآورده های پویش دارو (سهامی خاص)برنده مزایده شدند
مبلغ مورد توافق : 120,000 میلیون ریال
نحوه تسويه : 40 درصد همزمان با امضای مبایعه نامه ، 50 درصد همزمان با تحویل ملک مورد مزایده مشروط به رعایت حداکثر دوماه از تاریخ مبایعه نامه و 10 درصد مابقی دو ماه پس از تحویل ملک مورد مزایده همزمان با انتقال رسمی سند مالکیت در دفتر اسناد رسمی به برنده مزایده
تضمين هاي دريافت شده : سپرده شرکت درمزایده به مبلغ 3000 میلیون ریال و نامه سرمایه گذاری داروئی تامین مبنی بر ضبط سپرده
خالص ارزش دفتري دارايي انتقالي : 68,490 میلیون ریال 


حسیر
ريل سير کوثر

افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - سایر اطلاعات با اهمیت- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

شرح رویداد : وفق اطلاعیه شماره 1368/ الف/97 مورخ 07/11/1397 فرابورس ایران در خصوص عرضه سهام مدیریتی غیر کنترلی شرکت ریل سیر کوثر به استحضار می رساند؛ شرکت هرمز پرواز پارسیان (با مسئولیت محدود) در نظر دارد تعداد ( 82.681.020 ) سهم معادل 17.52 درصد از سهام شرکت ریل سیر کوثر (سهامی عام) را به طورعمده وشرایطی از طریق عرضه در بازار دوم فرابورس ایران به فروش برساند و تاریخ عرضه سهام مذکور روز شنبه مورخ 11/12/1397 تعیین و اعلام شده است. بدیهی است مشروط به داشتن شرایط اعلام شده خریدار در اطلاعیه شمار ه1368/الف/97 مورخ 07/11/1397 فرابورس ایران، نسبت به فروش سهام اقدام خواهد شد. 


ذوب
سهامي ذوب آهن اصفهان

افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - بخشودگی بخشی از هزینه های مالی (خسارت تاخیر)- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

شرح رویداد : بخشودگي قسمتي از هزينه هاي مالي شركت بابت خسارت تاخير به مبلغ 917 ميليارد ريال. شايان يادآوري است شركت در حال مذاكره با ساير بانكها جهت دريافت بخشودگي است كه پس از قطعي شدن و اعمال در حسابهاي شركت به اطلاع سهامداران محترم خواهد رسيد. 


لکما
کارخانجات مخابراتي ايران

افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - فروش بخشی از ملک واقع در منطقه ویژه اقتصادی شیراز- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

شرح رویداد : با سلام احتراماً، به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی به ذینفعان محترم، به استحضار میرساند در راستای اجرای مصوّبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورّخ 1397/04/20، بخشی از اراضی متعلق به این شرکت واقع در استان فارس، شهر شیراز، منطقه ویژه اقتصادی به مساحت 8500 مترمربع پیرو درخواست های مکرّر شخص حقوقی که خریدار قبلی 27952 مترمربع از این اراضی در تاریخ 1397/08/07 بوده اند ( شفا ف سازی مورّخ 1397/09/20 طی نامه شماره 1100/399 به آن اداره ) بدلیل کمبود زمین مورد نیاز جهت احداث کارخانه به صورت نقدی و به قیمت مصوّب منطقه ویژه اقتصادی شیراز به قرار هر مترمربع 1،617،618 ریال و به ارزش کل 13،750،000،000 ریال طی قرارداد فروش مورّخ 1397/11/07 واگذار گردید . لازم به ذکر است که سود غیر عملیاتی حاصله از این معامله مبلغ 6،950،000،000 ریال است که بیش از صد درصد قیمت تمام شده می باشد و در صورتهای مالی 12 ماهه منتهی به 1397/12/29 شرکت منعکس خواهد گردید . ضمناً به پیوست مصوبه هیأت مدیره شرکت، قرارداد فروش منعقده، درخواست شخص حقوقی و استعلام صورت گرفته از منطقه ویژه اقتصادی شیراز ( شرکت توسعه صنایع و صادرات فارس) ایفاد می گردد. شایان ذکر است که قرارداد فروش به امضاء سه نفر از اعضاء هیأت مدیره شرکت رسیده است . 


آ س پ
آ.س.پ

اطلاعیه آخرین مهلت استفاده در خصوص پذیره نویسی حق تقدم 

 

 


اتکای
بيمه اتکايي ايرانيان

افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - توضیحات آخرین اطلاعات مربوط به سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

شرح رویداد : بدینوسیله به اطلاع سهامداران محترم می رساند مبالغ حق بیمه قبولی و خسارت پرداختی برای سال مالی منتهی به 1397/09/30 که در گزارش ماهانه اخیر این شرکت به ترتیب از رشدی معادل 23 درصد و 5 درصد برخودار بوده است در برگیرنده اقلام ذخایر فنی از جمله ذخیره حق بیمه و ذخیره خسارت معوق نمی باشد. بر این اساس با احتساب ذخایر فنی مذکور در صورت های مالی پایان دوره ، آخرین سود خالص پیش بینی شده به مبلغ 529 ریال برای هر سهم تغییر با اهمیتی نخواهد داشت. بدیهی است با اعلام صورت های مالی حسابرسی نشده در زمان مقرر ، اطلاعات کامل تر در اختیار سهامداران محترم قرار خواهد گرفت .

 

آخرین ویرایش در شنبه, 13 بهمن 1397 ساعت 18:29
برای ارسال نظر وارد سایت شوید

درباره ما

سایت تحلیلی خبری

بورس اخبار

تماس با ما

  • mail to : irbourseakhbar@gmail.com