گزارش شرکت ها - سه شنبه 23-11-97

سه شنبه, 23 بهمن 1397 ساعت 07:43

با توجه به تدریجی بودن گزارشات رسیده ، این خبر تا ساعات پایانی امروز بطور تدریجی تکمیل خواهد شد 

سغرب
صنايع سيمان غرب

مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/11/07 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 300,000 میلیون ریال به‌مبلغ 500,000 میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 200,000 میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ 1397/11/23 لغایت تاریخ 1398/01/23 و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده است.

شماره حساب :  84755806/31
بانک :  ملت
شعبه :  سيمان غرب کرمانشاه 24224

  


میدکو
مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه

آگهی ثبت افزایش سرمایه

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/02/23 و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/06/26 افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 23,760,000 میلیون ریال به‌مبلغ 29,000,000 میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 5240000 میلیون ریال ، ) در تاریخ 1397/11/15 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. 


وگردش
بانک گردشگري

خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 09:00 روز پنج شنبه مورخ 1397/11/18 برگزار گردید.

زیان خالص هر سهم : (476) ریال
سود نقدی هر سهم : 0 ریال
سرمایه شرکت : 6،000،000 میلیون ریال 


پرداخت
به پرداخت ملت

افشای اطلاعات بااهمیت - (نقل و انتقال دارایی های ثابت شرکت - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

دارایی انتقالی : تعداد 120.000 دستگاه پایانه فروش(دستگاه کارتخوان)
خالص ارزش دفتري دارايي انتقالي : 1,199,350 میلیون ریال
ارزش دفتري دارايي انتقالي نسبت به كل دارايي هاي شركت : 13 درصد
جزئيات انتقال دارايي
مبلغ فروش : مشخص نیست
مبلغ خريد : 1,199,350 میلیون ریال
شركت طرف انتقال
نام شرکت : توسعه فن افزار توسن
دارای روابط سهامداری یا مالکیتی با شرکت نمی باشد
شرح موضوع شامل دلايل نقل و انتقال و برنامه شركت و تأثير بر روند عمليات شركت : با توجه به مصوبات هیات مدیره به منظور به روز رسانی ناوگان پایانه ها و حفظ برتری شرکت در رقابت با سایر شرکت های psp ، قرارداد فوق منعقد شده است. 


دتهران
داروسازي تهران دارو

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

موضوع پیشنهاد : پیشنهادافزایش سرمایه
میزان افزایش پیشنهادی : از مبلغ 40,000,000,000 ریال به مبلغ 60,000,000,000 ریال
درصد افزایش : 50 درصد
محل تامین اعتبار : از محل سود انباشته
هدف : به منظور جلوگيري از خروج نقدينگي از شرکت به واسطه تقسيم سود بين سهامداران ، که موجب کاهش ميزان خريد مواد اوليه و در نتيجه کاهش توليد و فروش و در نهايت موجب کاهش منافع سهامداران خواهد گرديد
که در تاریخ 1397/10/29 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده 


ورنا
سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا

آگهی ثبت افزایش سرمایه (اصلاحیه)

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/04/23 افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 6,000,000 میلیون ریال به‌مبلغ 7,960,000 میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 600000 میلیون ریال ، از محل سود انباشته مبلغ 1360000 میلیون ریال ، ) در تاریخ 1397/11/16 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. 


قمرو
قند مرودشت

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

موضوع پیشنهاد : پیشنهادافزایش سرمایه
میزان افزایش پیشنهادی : از مبلغ 200,000,000,000 ریال به مبلغ 300,000,000,000 ریال
درصد افزایش : 50 درصد
محل تامین اعتبار : از محل سود انباشته
هدف : به منظور
(الف) جبران مخارج سرمايه گذاري هاي انجام شده
(ب) اصلاح ساختار مالي و حفظ نقدينگي شرکت
(ج)استفاده از معافيت مالياتی
که در تاریخ 1397/11/16 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده 


بهپاک
صنعتي بهپاک

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

موضوع پیشنهاد : پیشنهادافزایش سرمایه
میزان افزایش پیشنهادی : از مبلغ 320,000,000,000 ریال به مبلغ 500,000,000,000 ریال
درصد افزایش : 56 درصد
محل تامین اعتبار : از محل سود انباشته
هدف : به منظور
1- اصلاح ساختار مالی
2- کاهش نياز شرکت به دريافت تسهيلات از بانک و در نتيجه کاهش هزينه مالی
3- استفاده از معافيت مالياتي ناشي از افزايش سرمايه از محل سود انباشته سال 1397 برابر مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي به شماره 58841 مورخ 26 تير ماه 1397.
که در تاریخ 1397/11/17 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده 


لکما
کارخانجات مخابراتي ايران

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

موضوع پیشنهاد : پیشنهادافزایش سرمایه
میزان افزایش پیشنهادی : از مبلغ 1,401,780,000,000 ریال به مبلغ 3,655,295,368,421 ریال
درصد افزایش : 160 درصد
محل تامین اعتبار : از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها
هدف : به منظور اصلاح ساختار مالي و خروج از شموليت مفاد ماده 141 لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت
که در تاریخ 1397/11/15 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده 


ثفارس
عمران و توسعه فارس

افشای اطلاعات بااهمیت - (انعقاد قرارداد مهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

موضوع قرارداد : فروش پروژه مجتمع دلگشا شیراز
تاريخ انعقاد قرارداد : 1397/11/17
طرف قرارداد : شخص حقیقی (آقای جهانگیر نوجوان)
مبلغ قرارداد : 650,000 میلیون ریال
نحوه تسویه : نقدی و تهاتر

شرح جزئيات قرارداد : 550،000 میلیون ریال نقد و 100،000 میلیون ریال تهاتر (طبق قرارداد پیوست)-مبلغ بهای تمام شده پروژه دلگشا 530،455،128،440 ریال و مبلغ فروش 650،000،000،000 ریال و بنابراین سود حاصل شده از فروش مجتمع دلگشا 119،544،874،560 ریال می باشد

تاريخ مؤثر اجراي قرارداد : 1397/11/18 


سهرمز
سيمان هرمزگان

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز چهار شنبه مورخ 1397/11/17 برگزار گردید.

سود خالص هر سهم : 1،228 ریال
سود نقدی هر سهم : 1،000 ریال
سرمایه شرکت : 542،000 میلیون ریال 


کاوه
فولاد کاوه جنوب کيش

خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 14:00 روز چهار شنبه مورخ 1397/11/17 برگزار گردید.
مجمع با افزایش سرمایه به شرح ذیل موافقت نمود .
- افزایش سرمایه 4،000،000 میلیون ریال (57 درصد) بصورت قطعی از محل مطالبات و آورده نقدی
- افزایش سرمایه 4،000،000 میلیون ریال (57 درصد) در اختیار هیئت مدیره از محل مطالبات و آورده نقدی
- جمع کل افزایش سرمایه 8،000،000 میلیون ریال (114 درصد) 


وگردش
بانک گردشگری

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

موضوع پیشنهاد : پیشنهادافزایش سرمایه
میزان افزایش پیشنهادی : از مبلغ 6,000,000,000,000 ریال به مبلغ 36,000,000,000,000 ریال
درصد افزایش : 500 درصد
محل تامین اعتبار : از محل آورده نقدی سهامداران ،مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها
هدف : به منظور اجراي اقدامات اصلاحی
که در تاریخ 1397/11/15 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده 


وآرین
توسعه اقتصادي آرين

افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - قطعیت معامله عمده سهام شرکت سرمایه گذاری نیرو- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

شرح رویداد : بر اساس گزارش مدیریت بازار مندرج در تارنمای بورس اوراق بهادار تهران (tse.ir)، تعداد 000ر000ر190ر1 سهم معادل 17 درصد از سهام شرکت سرمایه گذاری نیرو به ارزش1571 میلیارد ریال که توسط شرکت سرمایه گذاری ایران به صورت یکجا و نقد و اقساط (طبق شرایط اعلامی) و به قیمت پایه هر سهم 320ر1 ریال، در تاریخ 1397/11/14 انجام شده بود (خریدار: شرکت توسعه اقتصادی آرین) پس از احراز شرایط قطعی شد. 


کچاد
معدني و صنعتي چادرملو

مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه

در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه 1384)، تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت معدني و صنعتي چادرملو (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی : 33,500,000,000,000 ریال
تعداد سهام قابل انتشار : 10,500,000,000 سهم
ارزش اسمی هر سهم : 1,000 ریال
مبلغ افزایش سرمایه : 10,500,000,000,000 ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه : 10,500,000,000,000 ریال
از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی،
موضوع افزایش سرمایه : جبران مخارج انجام شده بابت سرمايه‌گذاري‌ها
همچنین مجمع عمومی فوق العاده می تواند با انجام افزایش سرمایه از مبلغ 44,000,000,000 ریال به مبلغ 67,000,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی موافقت و اختیار عملی نمودن آن را به مدّت 2 سال به هیئت مدیره تفویض نماید تا هیئت مدیره شرکت پس از أخذ مجوز از سازمان نسبت به عملی نمودن آن اقدام نماید. 


بایکا
کارخانجات کابل سازي ايران

مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه

در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه 1384)، تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت کارخانجات کابل سازي ايران (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی : 37,800,000,000 ریال
تعداد سهام قابل انتشار : 466,934,248 سهم
ارزش اسمی هر سهم : 1,000 ریال
مبلغ افزایش سرمایه :466,934,248,000 ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه : 466,934,248,000 ریال
محل تامین اعتبار : از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
موضوع افزایش سرمایه :اصلاح ساختار مالي و خروج از شموليت مادۀ 141 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت بر اساس مجوز بند «ز» تبصره 10 قانون بودجه سال 1397 کل کشور 


دبالک
توليد مواد اوليه داروئي البرز بالک

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

موضوع پیشنهاد : پیشنهادافزایش سرمایه
میزان افزایش پیشنهادی : از مبلغ 170,000,000,000 ریال به مبلغ 370,000,000,000 ریال
درصد افزایش : 118 درصد
محل تامین اعتبار : از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی
هدف : به منظور بهبود ساختار مالي
که در تاریخ 1397/11/17 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده 


غبهنوش
بهنوش ايران

افشای اطلاعات بااهمیت - (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

موضوع مزایده : شرکت بهنوش ایران در نظر دارد یک باب ساختمان اداری - تجاری با مشخصات ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. آدرس ملک: کیلومتر 9 جاده شهید لشگری(جاده مخصوص کرج)سه راه پارس خودرو، خیابان شهید پوری ، پلاک 5 مشخصات ملک: ملک مذکور حدودا دارای عرصه به مساحت 5734 مترمربع و اعیان 11000 مترمربع و شامل 3 طبقه پارکینگ مسقف به مساحت 5176 متر مربع ، یک طبقه تجاری به مساحت 700 متر مربع در طبقه همکف ، 3 طبقه اداری به مساحت 4320 متر مربع و فضای روف گاردن به مساحت 800 متر مربع می باشد. مبلغ پایه: 750 میلیارد ریال
تاريخ برگزاري مزايده : 1397/11/13
شرح موضوع مزايده و فرآيند آن : متقاضیان می توانند از تاریخ 1397/10/24 تا تاریخ 1397/11/04 در ساعات اداری جهت دریافت اسناد مزایده و با پرداخت مبلغ پانصد هزار ریال به آدرس : کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج،سه راه پارس خودرو ،خیابان شهید پوری پلاک 5 واحد دبیرخانه مراجعه نموده و در صورت نیاز با شماره های 44556086 و 44556082 تماس حاصل فرمایند. مهلت ارسال پیشنهادات تا ساعت 16 روز پنجشنبه مورخ 1397/11/11 و تاریخ بازگشایی پاکت ها روز شنبه مورخ 1397/11/13 راس ساعت 10 صبح می باشد. زمان بازدید ملک روز دوشنبه مورخ 1397/11/01 ساعت 10 صبح و روز دوشنبه مورخ 1397/11/08 راس ساعت 15 می باشد. 


وگردش
بانک گردشگري

افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

موضوع مزایده : آگهی مزایده فروش اموال تملیکی و مازاد
تاريخ برگزاري مزايده : 1397/11/27
شرح فرآيند مزايده : آگهی مزایده بانک گردشگری و اصلاحیه آن مورخ 1397/11/16 و 1397/11/17 به شرح ذیل اعلام می گردد: از متقاضيان خريد درخـواست مي¬گردد پس از نشر آگهـی تا تاریخ 97/11/24جهت کسب اطلاعات بیشتر دریافت اسناد به نزدیکترین شعبه و یا ستاد مرکزی بانک مراجعه و تا 97/11/30 پیشنهاد و قیمت خود را که بر اساس اسناد به شعب دریافتی تکمیل گردیده است به همراه سایر مستندات به نشاني تهران، میدان شیخ بهایی، ابتدای خیابان سئول، نبش کوچه ماهتاب، ستاد مركزي بانك گردشگري، طبقه پنجم، مديريت پشتيباني و املاك (اداره ساختمان) مراجعه و ارایه نمايند. استانهای تهران و البرز
1. تهران- خیابان شریعتی، بین میرداماد و ظفر، کوچه دفتری شرقی، پلاک10
2. تهران- خیابان طالقانی-بین خیابان دکتر شریعتی و بهار پلاک 85و87
3. تهران- خیابان طالقانی-بین خیابان دکتر شریعتی و بهار پلاک 85و87
4. تهران- خیابان طالقانی-بین خیابان دکتر شریعتی و بهار پلاک 85و87
5. تهران- خیابان طالقانی-بین خیابان دکتر شریعتی و بهار پلاک 85و87
6. تهران-مجتمع تجاری فردوسی- تهران- خیابان فردوسی- پلاک 473و475
7. کرج- ماهدشت، خیابان¬سرداران، بین خیابان پنجم و ششم

استان کرمان:
8. سیرجان، خیابان ولیعصر، نبش خیابان شهید فلاحی.
9. کرمان، خیابان جمهوری اسلامی جنب پاساژ گلستان

استان مازندران :
10. سلمانشهر- مجتمع قو الماس خاور میانه برج A
11. مازندران-محمودآباد- محمودآباد- خیابان معلم- جنب هتل سانیا

استان گیلان:
12. رشت- رشت خیابان لاکانی کوچه اسلامی عمارت حمید

استان یزد:
13. یزد- خیابان امام، کوچه فرمانداری، کوچه فتح الرضا، بن بست 1 پلاک67

استان کردستان:
14. بانه- شهرک گلشهر بانه

استان هرمزگان:
15. کیش( دیدنیهای کیش)- شماره قطعه 29 شماره پلاک فرعی نوار ساحلی شمال جزیره از اصلی دیدنیهای کیش

آذربایجان شرقی:
16. تبریز- ساختمان مسکونی - خیابان راه آهن، جنب کوی آریا، پلاک 5. 


کحافظ
کارخانجات کاشي و سراميک حافظ

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

موضوع پیشنهاد : پیشنهادافزایش سرمایه
میزان افزایش پیشنهادی : از مبلغ 180,000,000,000 ریال به مبلغ 1,440,000,000,000 ریال
درصد افزایش : 700 درصد
محل تامین اعتبار : از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی
هدف : به منظور افزايش سرمايه و خروج از ماده 141 به جهت رعاليت الزامات کفايت سرمايه
که در تاریخ 1397/11/14 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده 


غمهرا
گروه توليدي مهرام

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

موضوع پیشنهاد : پیشنهادافزایش سرمایه
میزان افزایش پیشنهادی : از مبلغ 35,000,000,000 ریال به مبلغ 250,000,000,000 ریال
درصد افزایش : 614 درصدمحل تامین اعتبار : از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،سود انباشته
هدف : به منظور

1- اصلاح ساختار مالي با بهبود وضعيت سرمايه در گردش

2- رعايت الزامات کفايت سرمايه شرکت در بازار بورس
که در تاریخ 1397/11/16 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده 


غچین
مجتمع کشت و صنعت چين چين

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

موضوع پیشنهاد : پیشنهادافزایش سرمایه
میزان افزایش : از مبلغ 100,000,000,000 ریال به مبلغ 320,000,000,000 ریال
درصد افزایش 220 درصد
محل تامین اعتبار : از محل سود انباشته
هدف : به منظور تکميل و توسعه خطوط توليدی
که در تاریخ 1397/11/09 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده 


کیسون
کیسون

افشای اطلاعات بااهمیت - (انعقاد قرارداد مهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

موضوع قرارداد : قرارداد توسعه ميادين نفتي چشمه خوش، دالپري و پايدار شرق
تاريخ انعقاد قرارداد : 1397/11/10
طرف قرارداد : شركت ملي نفت ايران
مبلغ قرارداد : مشخص نیست
نحوه تسویه : بر اساس فرمت استاندارد قرارداد IPC شركت ملي نفت ايران
شرح جزئيات قرارداد : توسعه ميادين نفتي چشمه خوش، دالپري و پايدار شرق واقع در استان ايلام با هدف افزايش توليد و بهره برداري بميزان 159 ميليون بشكه در روز
تاريخ مؤثر اجراي قرارداد : 1398/02/10 


شپمچا
سهامي عام شيميايي پارس پامچال

خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:00 روز چهار شنبه مورخ 1397/11/10 برگزار گردید.

زیان خالص هر سهم : (3،731) ریال
سود نقدی هر سهم : 0 ریال
سرمایه شرکت : 30،000 میلیون ریال 


وآرین
توسعه اقتصادي آرين

افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

موضوع مزایده : واگذاری تعداد 784،320،001 سهم معادل 8/71 درصد از کل سهام در شرکت سرمایه گذاری ایران

تاريخ برگزاري مزايده : 1397/11/17

تاريخ برآورد شده جهت مشخص شدن نتايج : 1397/11/28

آخرین ویرایش در سه شنبه, 23 بهمن 1397 ساعت 17:01
برای ارسال نظر وارد سایت شوید

درباره ما

سایت تحلیلی خبری

بورس اخبار

تماس با ما

  • mail to : irbourseakhbar@gmail.com