گزارش شرکت ها - سهشنبه 21-12-97

سه شنبه, 21 اسفند 1397 ساعت 11:03

با توجه به تدریجی بودن گزارشات رسیده ، این خبر تا ساعات پایانی امروز بطور تدریجی تکمیل خواهد شد 

وصنعت
سرمايه گذاري صنعت و معدن

افشای اطلاعات بااهمیت - (نتایج برگزاری مزایده - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

موضوع مزایده : فروش ساختمان قبلی شرکت در خیابان الوند
تاريخ برگزاري مزايده : 1397/12/14
شرح موضوع مزايده و فرآيند آن :
1. سپرده شرکت در مزایده 3 درصد قیمت پایه است که می تواند به صورت نقدی ( واریزی به حساب قید شده در بالا و ارائه فیش ) یا چک تضمین شده بانکی باشد.
2. آخرین مهلت برای تحویل پیشنهادات به دفتر مرکزی شرکت تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ1397/11/08 می باشد.
3. جلسه بازگشایی پاکات ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 1397/11/09 برگزار خواهد شد.
4. پیشنهاد دهندگان می توانند با ارائه معرفی نامه در جلسه بازگشایی پاکات حضور یابند.
5. به پیشنهادهای مبهم ، مخدوش ، مشروط و ناقص یا پیشنهاداتی که بعد موعد مقرر واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
6. هماهنگی با شرکت جهت بازدید ملک ضروری است. جهت هماهنگی های لازم با شماره تلفن 22745359 تماس حاصل فرمایید.
7. سایر شرایط مزایده در اسناد موضوعه درج شده و به متقاضیان تحویل داده خواهد شد.
8. شرکت در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
نتايج برگزاري مزايده : مزایده طی دو مرحله مورخ 97/10/29 و 97/12/08 در روزنامه اطلاعات چاپ شد ولی نتیجه ایی نداشت لذا از طریق مذاکره فروش انجام شد و به گروه مهستان تجارت ارس فروخته شد
مبلغ مورد توافق : 162,100 میلیون ریال
نحوه تسويه : معادل 92.100 میلیون ریال بصورت نقدی و الباقی طی دو مرحله نقدا مبلغ 27.900 میلیون ریال زمان تحویل در تاریخ 98/02/12 و معادل 22.100 میلیون ریال در تاریخ 98/04/20 زمان تنظیم سند
تضمين هاي دريافت شده : چنانچه متعاملین مدارک و استعلامات مربوطه تا 20تیر 98 آماده ارائه به دفترخانه نباشد طرفین متهعد به پرداخت 3 میلیارد تومان به عنوان ضررو زیان می باشد
خالص ارزش دفتري دارايي انتقالي : 23,272 میلیون ریال 


وسینا
بانک سينا

افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

موضوع مزایده : آگهی مزایده فروش سهام شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن متعلق به بانک سینا
تاريخ برگزاري مزايده : 1397/12/27

شرح فرآيند مزايده : فروش سهام به روش مزایده انجام می شود و در صورت انتخاب گزینه نقدو و اقساط ، سی درصد ثمن معامله همزمان با انعقاد قرارداد نقدا دریافت خواهد شد. تضمین شرکت در مزایده برابر با 248،347،000،000 ریال می باشد که باید در قالب یک فیش واریزی به حساب شماره 4-1000000-4-119 نزد بانک سینا به نام بانک سینا و یا ضمانت نامه بانکی معتبر غیر از بانک سینا و قابل تمدید و بدون قیدوشرط با مدت اعتبار اولیه حداقل سه ماه و به نفع بانک سینا ارائه شود.مراسم بازگشایی پاکتهای شرکت در مزایده راس ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 1397/12/27 در محل خ مطهری خ میر عماد کوچه دوم پلاک 14 و 16 ساختمان شماره 5 بانک سینا سالن کنفرانس طبقه پنجم برگزار خواهد شد. 


خفناور
مهندسي صنعتي روان فن آور

افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - سایر اطلاعات با اهمیت- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

شرح رویداد : 

1- درخصوص مزایده یک قطعه زمین واقع درشهرک صنعتی محمود آباد قم به اطلاع می رساند که بامشتریان زیادی مذاکره گردید منتهی الیه هنوز نتیجه ای حاصل نگردیده وملک فوق الذکر به فروش نرفته است .
2- با توجه به اینکه افزایش نرخ برخی از محصولات درمهرماه 97درقالب یک صورتجلسه با شرکت محترم مگاموتورانجام گردید ولی درگروه اقتصادی مگاموتور هنوز مصوب نگردیده بود ومنجربه الحاقیه نشد، افشا صورت نگرفت ولی افزابش نرخ درصورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 31 شهریور وصورتهای مالی حسابرسی نشده منتهی به 30 آدرماه لحاظ گردیده است وهمچنان درکزارش فعالیت ماهانه مهرماه نیز درکادرتوضیحات ، توضیح داده شده است.صورتجلسه فوق به پیوست تقدیم می گردد.

آخرین ویرایش در سه شنبه, 21 اسفند 1397 ساعت 12:21
برای ارسال نظر وارد سایت شوید

درباره ما

سایت تحلیلی خبری

بورس اخبار

تماس با ما

  • mail to : irbourseakhbar@gmail.com