http://www.bourseakhbar.net/images/main/banner/ba_telegram_g01.gif

 

گزارش شرکت ها - یکشنبه 18-01-98

یکشنبه, 18 فروردين 1398 ساعت 08:35

با توجه به تدریجی بودن گزارشات رسیده ، این خبر تا ساعات پایانی امروز بطور تدریجی تکمیل خواهد شد 

شکلر
نيروکلر

افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

موضوع مزایده : فروش املاک و دارائی های مازاد
تاريخ برگزاري مزايده : 1398/02/01

شرح فرآيند مزايده : شرایط شرکت در مزایده :
1- سپرده شرکت در مناقصه 5 درصد قیمت پایه است که می تواند به صورت واریزی طی فیش یا ضمانت نامه بانکی باشد.
2- آخرین مهلت برای تحویل پیشنهادها به دفتر مرکزی شرکت تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 28/1/98 می باشد
3- جلسه بازگشایی پاکتها ساعت 14روز یکشنبه مورخ 1/02/98 برگزار خواهد شد
4 - پیشنهاد دهندگان می توانند با ارائه معرفی نامه در جلسه بازگشایی پاکتها حضور یابند .
5- به پیشنهادهای مبهم، مخدوش ،مشروط و ناقص یا پیشنهادهایی که بعد از موعد مقرر و اصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد
6- هماهنگی با شرکت جهت بازدید از ملک های مزبور ضروری است
7- سایر شرایط مزایده در اسناد مزایده درج شده است
8- شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است
تاريخ برآورد شده جهت مشخص شدن نتايج : 1398/02/01 


وامید
مديريت سرمايه گذاري اميد

افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر در مفاد هر نوع اطلاعیه بااهمیتی که قبلاً منتشر شده است - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

شرح تغییرات : بر اساس رای صادره، مبلغ خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 95/12/29 مبلغ 4.529.927.690.919 ریال تعیین و مقرر شد شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید، خسارات تاخیر تادیه را از تاریخ96/01/01 لغایت زمان پرداخت اصل سود سهام‌های سررسید شده پرداخت نشده را بر مبنای شاخص بهای کالا و خدمات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و به بانک سپه پرداخت نماید که بر اساس رای فوق محاسبات مربوطه به شرح نامه پیوست می باشد. لازم به ذکر است جمع کل خسارات تاخیر تادیه تا 97/10/30 مبلغ 10.356.941.443.115 ریال خواهد بود که مبلغ 6.974.934.830.605 ریال در سرفصل سود و زیان سنواتی و مبلغ 3.382.006.612.510 ریال به عنوان هزینه های مالی سال مالی منتهی به 97/10/30 محاسبه و منظور خواهد شد.

آخرین ویرایش در یکشنبه, 18 فروردين 1398 ساعت 17:36
برای ارسال نظر وارد سایت شوید

درباره ما

سایت تحلیلی خبری

بورس اخبار

تماس با ما

  • mail to : irbourseakhbar@gmail.com