گزارش شرکت ها - دوشنبه 28-01-98

چهارشنبه, 28 فروردين 1398 ساعت 08:21

با توجه به تدریجی بودن گزارشات رسیده ، این خبر تا ساعات پایانی امروز بطور تدریجی تکمیل خواهد شد 

وثنو
سرمایه گذاری ساختمان نوین

افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - دریافت نامه از دادسرا برای رفع مسدودی کد بورسی- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

شرح رویداد : پیرو نامه شماره 213/ن/98 مورخ 20/1/1398 به استحضار می رساند، با توجه به پیگیری های انجام شده توسط سهامدار عمده (سرمایه‌گذاری ساختمان ایران) با بازپرس محترم شعبه 2دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 36 (جرایم پولی و بانکی تهران ) منجر به دریافت نامه شماره 9810112221200015 مورخ 26/1/1398 از بازرپرس محترم خطاب به ریاست محترم سازمان بورس و اوراق بهادار ( به پیوست) گردید. شایان ذکر است که تا بدین لحظه اصل نامه مذکور برای رفع مسدودی کد بورسی شرکت ها، از سوی اداره حقوقی آن سازمان محترم به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ارجاع نگردیده است. متعاقباً هر گونه اطلاعات جدید نیز اطلاع رسانی خواهد شد. 


آبین
کشت و صنعت آبشیرین

افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

موضوع مزایده : فروش ملک با کاربری کشاورزی متعلق به شرکت کشت و صنعت آبشیرین
شرح فرآيند مزايده : مزایده فروش بخشی از اراضی شرکت به شماره پلاک های 9، 10، 11 و 12 فرعی از 101 اصلی حوزه ثبتی قم واقع در کیلومتر 55 جاده قدیم قم کاشان به قیمت پایه 1500 میلیارد ریال به طور یکجا و نقدی. تاریخ شرکت در مزایده به مدت 10 روز از تاریخ 1398/01/24 . 


وثخوز
سرمایه گذاری و توسعه خوزستان

افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - شفاف سازی در خصوص علت توقف نماد معاملاتی- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱(اصلاحیه)

شرح رویداد : کد معاملاتی این شرکت به همراه شرکت های گروه ساختمان ایران مسدود می باشد، بدین ترتیب تا اطلاع ثانوی فعالیت های خرید و فروش سرمایه گذاری های این شرکت، تا تعیین تکلیف شماره پرونده که مربوط به سهامدار عمده سرمایه گذاری ساختمان ایران (گروه استراتوس) می باشد، متوقف خواهد شد. 


حفارس
حمل ونقل بین المللی خلیج فارس

افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - تفاهم نامه خدمات حمل و نقل- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

شرح رویداد : تفاهم نامه در جهت خدمات در محل بندر چابهار به بنادر کشورهای امارات، عمان، هند و پاکستان 


حسیر
ریل سیر کوثر

افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - افشای اطلاعات با اهمیت- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (اصلاحیه)

شرح رویداد : احتراماً پیرو اطلاعیه افشای قبلی در خصوص شرکت فرعی به استحضار می رساند که شرکت پرتوبارفرابر خلیج فارس در سال 1391 با موضوع فعالیت در زمینه نیروگاهی تاسیس شد اما به علت عدم فعالیت متوقف بوده و در نتیجه فاقد زیان انباشته و یا هرگونه بدهی به نهاد یا سازمان خاصی می باشد. سرمایه شرکت مذکور در ابتدا 100 میلیون ریال و سهامدار عمده آن شرکت توسعه طلوع تجارت خلیج فارس بوده است که در تاریخ 97/07/25 مالکیت سهام از شرکت توسعه طلوع تجارت خلیج فارس به شرکت ریل سیرکوثر منتقل شد و این شرکت مالک 99/8 درصدی شرکت پرتوبارفرابر خلیج فارس گردید. همچنین در تاریخ 97/10/26 سرمایه شرکت پرتوبارفرابرخلیج فارس از 100 میلیون ریال به 10 میلیارد ریال افزایش یافت و چون این افزایش سرمایه از محل مطالبات ایجاد شده بواسطه در اختیار داشتن واگنهای لبه کوتاه شرکت ریل سیرکوثر بوده است این شرکت مالک 100درصدی شرکت مذکور گردید. طبق مصوبه هیات مدیره مورخ 97/12/27 و فاکتورهای شماره 97031 و 97035 مورخ 97/12/28 شرکت ریل سیر کوثر تعداد 437 دستگاه واگن لبه کوتاه و 134 دستگاه واگن مخزندار جمعاً به ارزش دفتری و بمبلغ 601،437 میلیون ریال به شرکت پرتو بار فرابر خلیج فارس منتقل و مقرر شد تسویه این واگنها هم از طریق افزایش سرمایه در شرکت مذکور از محل مطالبات و هم بصورت نقدی از محل کارکرد همین واگنها انجام شود. از آنجائیکه این واگنها در حال سیر و فعالیت می باشند و صدور بارنامه از طریق شرکت ریل سیرکوثر انجام می گیرد تا زمان اخذ مجوز صدور بارنامه توسط شرکت پرتوبارفرابر خلیج فارس کلیه هزینه های حق دسترسی واگنهای باری به آن شرکت منتقل می شود و پس از اخذ مجوزصدور بارنامه توسط شرکت مذکور ، آن شرکت حق دسترسی واگنهای باری را جداگانه با راه آهن تسویه می نماید.این شرکت در حال انجام اقدامات لازم جهت تغییر مالکیت واگنها در شرکت راه آهن ج.ا.ا نیز می باشد که به محض اتمام به اطلاع سهامداران محترم می رسد. طبق آخرین گزارش تفسیری برای سه ماهه اول سال 1398 واگنهای باری جمعا مبلغ 105.704 میلیون ریال درآمد ومبلغ 85.719 میلیون ریال بهای تمام شده برآورد شده بود که با توجه به فرایند نقل و انتقال واگنها به شرکت زیرمجموعه درآمد و بهای تمام شده مندرج در گزارش تفسیری در شرکت اصلی به اندازه همین مبالغ کاهش می یابد و درآمد و هزینه ها ی مربوط به ناوگان باری در شرکت پرتو بار فرابر خلیج فارس انجام خواهند شد و درآمد عملیاتی شرکت اصلی برای سه ماهه اول سال جاری فقط مربوط به ناوگان مسافری و مبلغ 140.460 میلیون ریال برآورد میگردد که در اولین گزارش تفسیری این موضوع تشریح خواهد شد. در پایان یادآور می شود که این نقل و انتقال به ارزش دفتری بوده و هیچ گونه تأثیر سود و زیانی در دفاتر شرکت ریل سیر اتفاق نیفتاده و از این به بعد این شرکت ملزم به رعایت استاندارهای حسابداری شماره 18 و تهیه صورتهای مالی تلفیقی می باشد.

 


فلوله

لوله و ماشین سازی ایران

افشای اطلاعات بااهمیت - (نتایج برگزاری مزایده - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

موضوع مزایده : فروش 40 ميليون سهم از سهام شركت هامون نايزه(سهامي خاص) متعلق به شركت لوله و ماشين سازي ايران (سهامي عام) توسط شركت لوله وماشين سازي ايران

تاريخ برگزاري مزايده : 1398/01/25

شرح : فروش 40 ميليون سهم از سهام شركت هامون نايزه توسط شركت لوله و ماشين سازي ايران به ارزش پايه هر سهم 2.200 ريال
نتايج برگزاري مزايده : راس ساعت 14 مورخ 1398/1/25 پاكت تنها شركت كننده در مزايده مورد نظر به نام شركت تدبير فرداي نيك با حضور نمايندگان شركت لوله و ماشين سازي ايران و شركت فوق بازگشايي و با پيشنهاد خريد سهام به مبلغ هر سهم 2.300 ريال موافقت بعمل آمده و شركت تدبير فرداي نيك بعنوان برنده مزايده اعلام گرديد .
مبلغ مورد توافق : 92,000 میلیون ریال
نحوه تسويه : 50 درصد مبلغ نقد طي يك فقره چك به تاريخ انجام مبايعه نامه و 50 درصد مابقي آن طي يك فقره چك به تاريخ يكماه پس از امضاي مبايعه نامه
تضمين هاي دريافت شده : دريافت يك فقره چك تضمين به ميزان 92.000 ميليارد ريال
خالص ارزش دفتري دارايي انتقالي : 40,000 میلیون ریال

آخرین ویرایش در چهارشنبه, 28 فروردين 1398 ساعت 18:34
برای ارسال نظر وارد سایت شوید

درباره ما

سایت تحلیلی خبری

بورس اخبار

تماس با ما

  • mail to : irbourseakhbar@gmail.com