مواضع سازمان بورس درباره "های وب"

چهارشنبه, 05 ارديبهشت 1397 ساعت 12:00

سازمان بورس بعد از دریافت نظر جامعه حسابداران رسمی ایران، مواردی را در خصوص (های وب) اعلام کرد و این نماد آماده بازگشت به بورس شد.

 

به گزارش بورس اخبار پایگاه خبری بازار سرمایه ، مواضع سازمان بورس در خصوص آخرین وضعیت های وب به شرح ذیل است:

با عنایت به توقف نماد معاملاتی شرکت داده گستر عصر نوین (های وب) توجه سهامداران را به موارد ذیل جلب می کند:

1- ابهام درخصوص صورت های مالی سنوات گذشته شرکت

1-1- با توجه به ابهاماتی که درخصوص عملکرد شرکت در سنوات گذشته مشاهده گردید، صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت جهت بررسی به کمیته پذیرش و نظارت بر موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال گردید. مطابق نظر آن کمیته صورتهای مالی و قراردادهای شرکت در سال‌های مالی 1394 و 1395 و دوره شش ماهه منتهی به 1396.06.31 دارای ابهاماتی در زمینه خرید لایسنس از شرکت HHB و هزینه استهلاک آن، شناسایی درآمد و بهای تمام شده قراردادهای طرح خدمات عمومی اجباری روستایی (قراردادهای USO)، افشای ناقص معاملات با اشخاص وابسته و معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت، خرید تجهیزات (Enodeb) و فروش آن به شرکت رایانه دانش گلستان و... بوده‌اند که جهت رسیدگی و اظهارنظر به مراجع ذیصلاح ارجاع گردید.

2-1- مطابق پاسخ‌های دریافتی این سازمان، در صورتهای مالی حسابرسی شده سال‌های مالی منتهی به 1394.12.29 و 1395.12.30 و دوره شش ماهه منتهی به 1396.06.31 شرکت داده گستر عصر نوین، ایراداتی از قبیل ابهام در خرید لایسنس از شرکت HHB در سال 1394 و شناسایی نادرست هزینه استهلاک لایسنس مذکور، عدم رعایت استانداردهای حسابداری در شناسایی درآمد حاصل از قراردادهای USO، عدم افشای کامل معاملات با اشخاص وابسته و معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت، ابهام در خرید تجهیزات (Enodeb) و فروش آن به شرکت رایانه دانش گلستان در سال 1395، عدم انطباق موضوع خرید 2 قطعه زمین در سال 1395 با موضوع فعالیت شرکت، محاسبه اشتباه هزینه استهلاک پروانه FWA در سال 1396، ابهام در دلایل تاسیس و مراودات فی مابین با شرکت خدمات جامع آوای ارتباطات نوین خاورمیانه وجود داشته است.

3-1- با توجه به اطلاعات فوق، مراتب در تاریخ 1397.02.05 به شرکت اعلام گردید و از شرکت درخواست شد پس از انجام اصلاحات درخصوص موارد مغایر با استانداردهای حسابداری و ارائه اطلاعات درخصوص ابهامات ذکر شده، صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 1396.12.29شرکت را (با اعمال اصلاحات لازم در اقلام مقایسه‌ای) در سامانه کدال منتشر نماید.

2- آخرین وضعیت تفاهم نامه خرید سهام شرکتهای گروه پارسان لین

درخصوص آخرین وضعیت تفاهم نامه خرید سهام شرکت‌های گروه پارسان لین به استحضار می‌رساند، شرکت طی نامه شماره 96.15073 مورخ 1396.10.13 (پیوست1) پیشنهاد نموده است که انتقال سهام شرکت‌های فوق به شرکت داده گستر عصر نوین با ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام شرکت‌های فوق در تاریخ 1396.12.29(و حداکثر به مبلغ 000ر1 میلیارد ریال) انجام شود و این سازمان طی نامه شماره 122.30435 مورخ 1396.10.26 به شرکت اعلام نمود که ضروریست پس از انتقال کلیه مزایا و مخاطرات سهام شرکت‌های فوق به شرکت داده گستر عصر نوین و قطعیت معامله سهام فوق مطابق با شرایط اعلامی مراتب به عموم افشا شود، لیکن تاکنون قطعیت انجام معامله مذکور توسط شرکت اعلام نشده است.

3- آخرین وضعیت قراردادهای شرکت

1-3- با توجه به دریافت اطلاعاتی در خصوص ابهام در نحوه ایفای تعهدات شرکت در قراردادهای 1USO و2USO، این سازمان از شرکت درخواست نمود آخرین وضعیت ایفای تعهدات شرکت در قراردادهای فوق را اعلام نماید.

2-3- مطابق نامه 100.3503مورخ 1396.11.02 مجری طرح توسعه زیرساخت خدمات الکترونیک روستایی (ارائه شده توسط شرکت)، گواهی قبولی نهایی انجام تعهدات دوره تامین خدمت و شروع تعهدات دوره ارائه خدمت به تاریخ 1396.08.10 صادر گردیده است.

3-3- با توجه به دریافت اطلاعاتی در خصوص احتمال ابطال الحاقیه شماره 4 قرارداد 1USO (درخصوص افزایش25درصدی قرارداد پروژه خرید خدمت اینترنت پرسرعت)، از شرکت درخواست گردید که آخرین وضعیت الحاقیه فوق به این سازمان اعلام گردد.

4-3- مطابق پاسخ دریافتی از شرکت در تاریخ 1396.11.29 لغو الحاقیه فوق طی نامه شماره 100.1269 مورخ 1396.05.10 به شرکت اعلام شده بود لیکن پیگیری‌های شرکت در خصوص ادامه فعالیت مطابق با الحاقیه شماره 4 ادامه دارد. (شایان ذکر است که علیرغم اعلام لغو الحاقیه فوق قبل از عرضه سهام شرکت، اطلاع‌ رسانی در این خصوص صورت نگرفته بود.)

5-3- متعاقباً الحاقیه شماره 5 قرارداد 1USO به شماره 100.3938 مورخ 1396.12.22 (پیوست2) در تاریخ 1397.01.22به این سازمان ارائه گردید که بر اساس آن تعداد روستاهای تحت پوشش خدمات الکترونیک مجدداً به 250ر31 روستا و آبادی افزایش یافته و تعداد مشترکین، زیر‌ساخت‌ها و ظرفیت شبکه نیز افزایش خواهد یافت و پیمانکار متعهد به ارائه خدمات و پشتیبانی ده ساله می باشد و ... و متناسب با آن مبلغ کل قرارداد 25 درصد افزایش یافته است.

6-3- با توجه به اطلاعات دریافتی درخصوص عدم تسویه کامل وجه پروانه‌های شرکت توسط سهامدار عمده، مطابق نامه شماره 101.33227 مورخ 1396.11.08 (پیوست3) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام نموده است که با توجه به اخذ تضامین لازم و تعیین تکلیف مبالغ لازم التادیه، شرکت داده گستر عصر نوین بدهی به آن سازمان ندارد و بابت تضمین تعهدات حق‌الامتیاز پروانه، ضمانتنامه بانکی اخذ گردیده که درصورت عدم انجام تعهدات دارندگان قبلی پروانه بابت پروانه‌های "ترانک" و "FWA"، از محل ضمانتنامه‌های ماخوذه بابت پروانه‌های فوق تادیه خواهد شد و محدودیتی جهت فعالیت‌های موضوع پروانه ایجاد نخواهد شد.

7-3- شرکت در تاریخ 1396.12.22 با انتشار اطلاعیه افشای اطلاعات با اهمیت در سامانه کدال اعلام نمود با اضافه شدن به کنسرسیوم همت به عنوان عضو هفتم و در اختیار گرفتن 99.4 درصد از سهام کنسرسیوم مذکور بعنوان عضو پیشرو جدید در قرارداد اجرای طرح خدمات عمومی اجباری روستایی (USO) سال 1395 با موضوع ارایه خدمات الکترونیک برای متقاضیان در 000ر18 روستای فاقد این امکان به شماره 50365 مورخ 1395.06.01 سهیم شده است که مبلغ قرارداد مزبور 4.555 میلیارد ریال است.

4- آخرین وضعیت نماد معاملاتی شرکت:

    با عنایت به موارد مذکور، ارائه آثار مالی ابهامات فوق بر صورتهای مالی سنوات گذشته شرکت و اتمام فرآیند تحصیل سهام شرکت‌های گروه پارسان لین و تایید اعمال کامل موارد فوق توسط حسابرس مستقل شرکت ضروری می‌باشد و لذا در مقطع فعلی، ارائه صورتهای مالی حسابرسی‌شده سال مالی منتهی به 1396.12.29 (با اعمال اصلاحات لازم درخصوص موارد مغایر با استانداردهای حسابداری در اقلام مقایسه‌ای صورتهای مالی مزبور) جهت تعیین آثار اعمال اصلاحات لازم جهت انطباق با استانداردهای حسابداری ضروری می‌باشد.

مطابق ماده 43 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، "ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس و ارزش‌یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارات وارده به سرمایه‌گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف یا به‌دلیل ارائة اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل یا ترک‌فعل آن‌ها باشد، متضرر گردیده‌اند."

آخرین ویرایش در چهارشنبه, 05 ارديبهشت 1397 ساعت 16:58
برای ارسال نظر وارد سایت شوید

درباره ما

سایت تحلیلی خبری

بورس اخبار

تماس با ما

  • mail to : irbourseakhbar@gmail.com