گزارش شرکت ها - سه شنبه 01-03-97

سه شنبه, 01 خرداد 1397 ساعت 07:56

با توجه به تدریجی بودن گزارشات رسیده ، تا ساعات پایانی امروز خبر در حال تکمیل شدن است 

 


شيراز

پتروشيمي شيراز

افشای اطلاعات بااهمیت - (توثيق يا فك رهن دارايي ها - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ 

  


ورنا

سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا

افشای اطلاعات بااهمیت - (ساير اطلاعات بااهميت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

کاهش سود حاصل از سرمایه گذاریها بعلت تعدیل سود و زیان شرکت سایپا و تعدیل سود هر سهم این شرکت از مبلغ 85 ریال به 74 ریال و همچنین تغییر سود تلفیق از 166 ریال به 154 ریال می باشد   


همراه

ارتباطات سيار ايران

افشای اطلاعات بااهمیت - (توثيق يا مسدود كردن سهام ناشر متعلق به سهامدار عمده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ 

  


ستران

سيمان تهران

افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

 

سود خالص پیش بینی شده قبلی : 225,103 میلیون ریال

سود خالص پیش بینی شده فعلی : 100,914 میلیون ریال

 

علت تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم : با توجه به فزوني عرضه نسبت به تقاضا و رقابت شديد ايجاد شده در بازار سيمان در 3 ماهه پاياني سال ، كاهش سود سال 96 هر سهم واقعي (58 ريال) نسبت به پيش بيني (129 ريال) عمدتاً مربوط به كاهش متوسط نرخ فروش هر تن سيمان به مبلغ 56 هزار ريال (جمع تاثيرات نرخ فروش به مبلغ 131 ميليارد ريال) و همچنين كاهش مقدار فروش به ميزان 44 هزار تن (جمع تاثيرات مقداري فروش به مبلغ 50 ميليارد ريال) مي باشد كه عمدتاً در نيمه دوم سال جاري و خصوصاً در فصل زمستان اتفاق افتاده است.  


وگردش

بانک گردشگري✅

افشای اطلاعات بااهمیت - (تغيير در مفاد هر نوع اطلاعيه بااهميتي كه قبلاً منتشر شده است - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

شرح تغییرات : تغییر سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکت ها در صورت های مالی سالانه منتهی به آذر ماه 1396 و درج تغییرات مربوطه در صورت های مالی دوره مالی سه ماهه منتهی به اسفند ماه 1396

دلایل تغییرات : با عنایت به عدم برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان در زمان قانونی(4 ماه پس از پایان سال مالی) این بانک نسبت به عدم شناسایی درآمد حاصل از سرمایه گذاری در شرکت مذکور و اصلاح صورت های مالی سالانه منتهی به آذرماه 1396 و متعاقباً ارسال اظهارنامه مالیاتی مطابق با تغییرات اشاره شده اقدام نمود و لذا درآمد مربوطه در صورت های مالی دوره سه ماهه منتهی به اسفند ماه 1396 شناسایی گردید. 


هاي وب

داده گستر عصر نوين✅

افشای اطلاعات بااهمیت - (انعقاد قرارداد مهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

  


وساپا

گروه سرمايه گذاري سايپا

افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

 

سود خالص پیش بینی شده قبلی : 1,128,248 میلیون ریال

سود خالص پیش بینی شده فعلی : 408,233 میلیون ریال

 

علت تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم : 

1- کاهش سود تقسیمی در مجامع شرکتها نسبت به پیش بینی انجام شده

2- محقق نشدن فروش سرمایه گذاریها و املاک  


اخابر

مخابرات ايران✅

افشای اطلاعات بااهمیت - (برنامه انتشار اوراق بدهی - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

  


وملي

سرمايه گذاري گروه صنعتي ملي

افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

 

سود خالص پیش بینی شده قبلی : 44,523 میلیون ریال

سود خالص پیش بینی شده فعلی : 5,583 میلیون ریال

 

علت تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم : عملکرد زیانده شرکت کفش ملی(شرکت فرعی) توضیح اینکه به دلیل تغییر سیستم نرم افزار شرکت کفش ملی و نیاز به بررسی و کنترل دقیق اسناد مالی، اطلاعات نهایی مربوط به اقلام تشکیل دهنده صورت سود و زیان سال 1396 به محض استخراج جهت اطلاع عموم و انتشار اعلام خواهد گردید. 


ثعمرا

عمران و توسعه شاهد

افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

 

سود خالص پیش بینی شده قبلی : 146,681 میلیون ریال

سود خالص پیش بینی شده فعلی : 63,796 میلیون ریال

 

علت تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم : عدم تحقق سود شرکت های تابعه به شرح ذیل

1- کاهش درآمد اجاره انبارهای بندر امام در شرکت پاداد

2- عدم فروش مجتمع اداری تجاری امین در شرکت های آتیه شاهدان خراسان و ساختمانی آسمان آفرین

3- کاهش تولید محصولات کشاورزی(پسته) در شرکت کشت و صنعت شاهدان سبز  


سپاها

سيمان سپاهان

اطلاعيه توزيع اوراق جديد سهام 

 


وتعاون

بيمه تعاون

✅ تصمیم هیئت مدیره به انجام افزایش سرمایه تفویض شده در مجمع فوق العاد

هبا عنایت به جزء "ب" ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان (مصوب 1386/05/03هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) به استحضار می رساند پیرو تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/12/26 مبنی بر تصویب افزایش سرمایه از مبلغ 280,000,000,000 ریال به مبلغ 490,000,000,000 ریال از محل سود انباشته ،سایر اندوخته ها به منظور رعايت حداقل سرمايه موسسات بيمه اي غير دولتي و افزايش توانگري مالي شرکت ، هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به انجام مرحله دوم افزایش سرمایه از مبلغ 490,000,000,000 ریال به مبلغ 1,500,000,000,000 ریال از محل آورده نقدی سهامداران ،مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور رعايت حداقل سرمايه موسسات بيمه اي غير دولتي و افزايش توانگري مالي شرکت اقدام نماید.  


خساپا

شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)

افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

 

سود خالص پیش بینی شده قبلی : 4,444,408 میلیون ریال

زیان خالص پیش بینی شده فعلی : (10,065,569) میلیون ریال

 

علت تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم :

1- عدم افزايش بهاي فروش محصولات

2- افزايش بهاي تمام شده كالاي فروش رفته ناشي از افزايش بهاي نهاده هاي توليد .

3- تغيير روشهاي فروش از نقدي به اعتباري كه هزينه هاي مالي زيادي را تحميل كرده است .  


کهمدا

شيشه همدان

اعلامیه پذیره نویسی عمومی

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده 1396/10/17 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 288,000 میلیون ریال به‌مبلغ 1,152,000 میلیون ریال ، تعداد 105,654,971 سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد 9,545,029 سهم 1000 ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد. مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ 1397/03/01 لغایت تاریخ 1397/03/30 و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده است.

شماره حساب :

802-810-2003-4

بانک : سامان

شعبه : مرکزی  


شفن

پتروشيمي فن آوران

افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

سود خالص پیش بینی شده قبلی : 4,269,373 میلیون ریالسود خالص پیش بینی شده فعلی : 5,713,296 میلیون ریالعلت تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم : عمدتا" بعلت تاثیر افزایش نرخ جهانی فروش متانول بر نرخ فروش متانول صادراتی و نیز افزایش نرخ تبدیل ارز می باشد.  


ثاخت

بين المللي توسعه ساختمان✅

افشای اطلاعات بااهمیت - (اتمام تعهدات قبلي - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

نسویه تسهیلات بانک اقتصاد نوین توسط شرکت سرمایه گذاری غدیر(سهامدار عمده) در مقابل آن طبق مذاکرات اولیه انجام شده بخشی از سهام شرکت آریا عمران پارس به این شرکت واگذار شود

 


همراه

ارتباطات سيار ايران

توزيع گواهي نقل و انتقال و سپرده سهام

  


فافزا

فولاد افزا سپاهان

زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹فولاژ

فولاد آلياژي ايران

افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

 

سود خالص پیش بینی شده قبلی : 638,677 میلیون ریال

سود خالص پیش بینی شده فعلی : 915,818 میلیون ریال

 

علت تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم افزایش سود هر سهم به میزان 44 درصد که ناشی از کاهش قیمت تمام شده و افزایش قیمت فروش محصولات بوده است 


قلرست

قند لرستان

افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

 

سود خالص پیش بینی شده قبلی : 125,469 میلیون ریال

سود خالص پیش بینی شده فعلی : 151,447 میلیون ریال

 

علت تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم :

1- کاهش در هزینه های مالی به علت کاهش تسهیلات دریافتی

2- افزایش در درآمدهای عملیاتی به علت افزایش در فروش نهاده های کشاورزی به زارعین

3-افزایش فروش به علت افزایش در قیمت فروش تفاله خشک

4-افزایش در خالص درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی به علت ازایش در سرمایه گذاریهای کوتاه مدت. 


شپارس

بين المللي محصولات پارس

افشای اطلاعات بااهمیت - (دريافت مجوز تغيير بيش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

مجوز صادرشده برای افزایش قیمت انواع پودر شوینده به میزان 12% می باشد و نرخ های فروش قبلی و جدید بر اساس متوسط نرخ مصرف کننده پودرهای شوینده این شرکت محاسبه شده است مجوز افزایش قیمت از تاریخ 1397/03/12 اجرایی خواهد شد.  


کپشير
پشم شيشه ايران 

آگهی ثبت افزایش سرمایه

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/02/26 افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 67,140 میلیون ریال به‌مبلغ 150,000 میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 55860 میلیون ریال ، از محل اندوخته مبلغ 27000 میلیون ریال ، ) در تاریخ 1397/02/29 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.


شسپا
نفت سپاهان

افشای اطلاعات بااهمیت - (ساير اطلاعات بااهميت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

احتراماً باستحضار می¬رساند که خطوط نیمه اتوماتیک و تمام اتوماتیک پرکنی این شرکت که منطبق¬با آخرین تکنولوژی روز اروپا از شرکت OCME ایتالیا خریداری شده¬بود، در اواخر سال گذشته در محل کارخانه بصورت موفقیت آمیز به بهره¬برداری رسیده¬است. در همین راستا و به¬منظور صرفه¬جویی در هزینه¬های لجستیک پرکنی و افزایش کیفیت محصولات شرکت، طبق تصمیم هیئت¬مدیره شرکت نفت سپاهان و متعاقباً صورتجلسه مجمع عمومی فوق¬العاده شرکت آریاسولار، کلیه فعالیت-ها اعم از پرکنی و تولید را به محل پالایشگاه شرکت نفت سپاهان منتقل نموده و شرکت مذکور منحل گردیده¬است.


ساينا
صنايع بهداشتي ساينا

افشای اطلاعات بااهمیت - (دريافت مجوز تغيير بيش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰


کالا
بورس کالاي ايران

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 900,000,000,000 ریال به مبلغ 1,350,000,000,000 ریال از محل سود انباشته ،سایر اندوخته ها به منظور الزام شرکت در اجراي مصوبه چهارصد و نهمين صورتجلسه هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ 1395/01/24 در خصوص " تعيين حداقل سرمايه مطلوب بورس ها " که در تاریخ 1397/02/24 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده.


 ما

بيمه ما

نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده

 


پاکشو

گروه صنعتي پاکشو

افشای اطلاعات بااهمیت - (تغيير بيش از ۱۰ درصد در نرخ خريد مواد اوليه / خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹


 

 

 

 

 

آخرین ویرایش در یکشنبه, 06 خرداد 1397 ساعت 08:37
برای ارسال نظر وارد سایت شوید

درباره ما

سایت تحلیلی خبری

بورس اخبار

تماس با ما

  • mail to : irbourseakhbar@gmail.com