گزارش شرکت ها - چهار شنبه 02-03-97

چهارشنبه, 02 خرداد 1397 ساعت 08:35

با توجه به تدریجی بودن گزارشات رسیده ، تا ساعات پایانی امروز خبر در حال تکمیل شدن است 

 


هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

 

سود خالص پیش بینی شده قبلی : 3,056,653 میلیون ریال

سود خالص پیش بینی شده فعلی : 3,778,762 میلیون ریال

 

علت تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم : افزایش 24 درصدی پیش بینی سود خالص تعدیل شده هر سهم در سال مالی منتهی به 1396/12/29 نسبت به آخرین پیش بینی حسابرسی شده که در تاریخ 1396/11/24 در سامانه کدال منتشر گردیده، عمدتاً به دلیل:

1- مبلغ 190 میلیارد ریال اختلاف در پیش بینی سایر اقلام عملیاتی ناشی از سود تسعیر ارز پایان دوره می باشد که به موجب بیانیه جدید سازمان حسابرسی محاسبه و ثبت گردیده و میزان واقعی آن قبل از ابلاغ بیانیه امکان پذیر نبوده است.

2- مبلغ 500میلیارد ریال عمدتاً مربوط به افزایش در سود ناخالص موضوع نامه شماره 169171/3400/02-97/پ (ارسالی به آن سازمان محترم)می باشد.لذا همانگونه که در نامه مذکور اشاره گردید این میزان افزایش عمدتاً ناشی از دریافت و حمل یک محموله صادراتی در پایان سال و افزایش قیمت فروش محصول در ماههای پایانی سال می باشد و از آنجاییکه این موضوع به تنهایی منجر به تعدیل با اهمیت نمی شد امکان افشا به عنوان یک تعدیل با اهمیت پیش از این میسر نبود . 


لپارس

کارخانجات پارس الکتريک

افشای اطلاعات بااهمیت - (نتايج برگزاري مزايده - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ 

 


چکارن

کارتن ايران

افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

 

سود خالص پیش بینی شده قبلی : 76,487 میلیون ریال

سود خالص پیش بینی شده فعلی : 57,563 میلیون ریال

 

علت تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم :

1- کاهش تناژ فروش واقعی نسبت به پیش بینی :بعلت مشکلات نقدینگی و عدم امکان تهیه مواد اولیه جهت تولید و از طرفی افزایش قیمت و کمبود مواد اولیه طی دوماهه پایانی سال 96 که باعٍث از دست رفتن بخشی از مشتریان و سهم بازار شرکت گردید .

2- افزایش هزینه های مالی : ناشی از دیرکرد پرداخت اقساط به علت کمبود نقدینگی

3- افزایش هزینه های اداری و فروش : بابت اصلاح اشتباه سیستمی و ثبت دقیق و قانونی مزایای پایان خدمت پرسنل رسمی شرکت طبق آخرین حقوق و تعداد سالهای خدمت و پرداخت حدود4 میلیارد ریال دیه ناشی از حادثه ایجاد شده جهت یکی از پرسنل تولید

4- کاهش درآمد عملیاتی ( عمدتا فروش آخال) ناشی از کاهش تناژ فروش

5- تغییر گزارش سود و زیان ده ماهه ناشی اصلاح هزینه مالی بعلت تسویه وام خرید دین و کاهش هزینه های غیر عملیاتی بابت خروج قطعات فروخته شده همراه ماشین مقواساری از درآمد و موجودی 


دجابر

داروسازي جابر ابن حيان✅

آگهی ثبت افزایش سرمایه

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/08/15 افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 378,000 میلیون ریال به‌مبلغ 756,000 میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 378000 میلیون ریال ، ) در تاریخ 1397/03/01 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

آخرین ویرایش در یکشنبه, 06 خرداد 1397 ساعت 08:36
برای ارسال نظر وارد سایت شوید

درباره ما

سایت تحلیلی خبری

بورس اخبار

تماس با ما

  • mail to : irbourseakhbar@gmail.com