بانک سرمایه به کجا می رود؟

سه شنبه, 01 آبان 1397 ساعت 13:22

امروز نماد بانک سرمایه در بازار دوم فرابورس بازگشایی شد.

 

به گزارش بورس اخبار این در حالی است که این بانک با سرمایه 4،000 میلیارد ریالی مطابق صورت های مالی 6 ماهه ارائه شده توسط بانک تنها در شش ماه اخیر مبلغی معادل 35،557 میلیارد ریال زیان کسب کرده و این معادل 8،889 ریال زیان بازاء هر سهم می باشد .
مبلغ کل زیان کسب شده تا 31 شهریور 97 بازاء هر سهم این بانک مبلغی معادل 37،250 ریال می باشد این در حالی است که قیمت اسمی هر سهم 1،000 ریال می باشد و این به این معنی است که سهامداران این مجموعه باید 36،250 ریال به ازاء هر سهم پرداخت کنند تا اینکه زیان بانک به صفر برسد .
حال سوال اینستکه آیا زمان تعطیلی این مجموعه ابر زیانده نرسیده و بورس با چه معیاری امروز این نماد را بازگشایی کرده.

میزان زیان انباشته کلی بانک معادل 149 هزار میلیارد می باشد که با نرخ دلار نیمایی(80،000 ریال) معادل 1.86 میلیارد دلار می شود.

حال روی سخن ما با کسانی است که این سهم را خرید می کنند باید توجه کنند که با خرید هر سهم این بانک مبلغی معادل 37،250 ریال زیان انباشته کرده اند و باید از این افراد سوال شود برمبنای چه منطقی اقدام به خرید این سهم می نمایند. این درحالی است که در بازار سرمایه شرکت های سودده بسیار زیاد وجود دارند.

درباره ما

سایت تحلیلی خبری

بورس اخبار

تماس با ما

  • mail to : irbourseakhbar@gmail.com